Euroopa Komisjoni juht esinemas Habburgi Rahvuvahelise Ärikliima Foorumil, 26.01.2024 Foto: Scanpix

Ungari pole rahul, et Euroopa Liidu Ukrainale jagatava raha kasutamise üle puudub järelvalve ja seda tahetakse jagada Liidu eelarvest. Euroopa Komisjon lubab omalt poolt võtta riigilt Euroopa Nõukogus hääleõiguse.

Brüsseli bürokraadid lubavad juhul kui Ungari ei lõpeta Ukrainale 50 miljardi euro elusid päästva abi eraldamise takistamist, kaaluda Ungari vastu Euroopa Liidu aluslepingu 7. artikli – nn hääletamis- ja muude õiguste peatamisklausli – rakendamist, vahendab GB News.

Üks ametnik selgitas: "Kui Viktor Orbán päriselt tõkestab veebruaris toimuval ülemkogul kokkuleppe [EL eelarve ja 50 miljardi euro eraldamise Ukrainale] sõlmimise, siis artikkel 7 kasutamine muutub väga tõenäoliseks." 

Teise ametniku sõnul pole enam vaja kellegi "nägu päästa" ja "me [EL] peame olema märksa jõulisemad."

Maailma majandusfoorumi Davose kohtumisel lubas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, et Ukraina saab oma raha, seda kas siis Ungari toetusega või ilma selleta.

Detsembris langes Leyen Euroopa Parlamendi progressistide pahameele alla, kuna sõlmis Ungariga "räpase lepingu" ja vabastas tõkenditest 10 miljardit eurot Ungari toetusraha. Vastutasuks läks Orbán detsembris toimunud ülemkogul hääletamise ajaks, millega avati Euroopa Liidu liitumisläbirääkimised Ukraina ja Moldovaga, "kohvile".

Euroopa Liit on seni hoidnud kinni Liidu poolt Ungarile ette nähtud kümneid miljardeid eurosid totusrahasid, kuna Euroopa Komisjoni ja Parlamendi progressiusklike ametnike ja saadikute sõnul ei vasta Ungari konservatiivse valitsuse võim "õigusriigi põhimõtetele". Jätkuval hoiab EL kinni Ungarile ette nähtud 20 miljardit eurot.

Parlament on tänaseks kokku pannud kaebuse, millega läheb osutatud rahaeraldise pärast Komisjoni vastu kohtusse, kuna Ungari ei vasta jätkuvalt EL nõudmistele ja Komisjon "ei kaitse EL rahahuve".

Ungari peaministri sõnul tuleb Ukrainat toetada Euroopa Liidu eelarve väliselt ja selleks on pakutud välja ka konkreetne lahendus. Euroopa Liit peaks eelarvest pigem rahastama massisisserände piiramist.

Euroopa Liidu positsioonid Ungariga vaidlemisel on muutunud märksa nadimaks, kuna viimase poolele on asunud Slovakkia peaminister Robert Fico

Toimetas Karol Kallas