Euroopa Ülemkogu ei ole rahul Briti meediaga. Foto: Tkdesign/Bigstockphoto.com

Euroopa Ülemkogu hinnangul õhutavad Briti meedia, veebiallikad ja teatud poliitikud vihakõnet ja vihakuritegusid ning seetõttu peab valitsus tugevdama mehhanisme selliste häälte mahendamiseks ja mahasurumiseks.

Ühtlasi ütles ülemkogu nõuandekomitee oma äsjases raportis, et meedia peaks edendama kultuuridevahelist dialoogi, treenima ajakirjanikke asjadest õigesti kirjutama ning palkama rohkem etnilisi vähemusi.

"Teatud osa meediast ja veebis vihakõnet levitavad allikad on vastutavad rassiliselt vaenulike narratiivide levitamise eest, võttes sageli sihikule moslemid ja mustlased," vahendab Breitbart.

"Sotsiaalmeediast on kujunenud eelistatud vahend selliste migrandivastaste ja vähemustevastaste meeleolude levitamiseks," jätkatakse raportis, mis hoiatab, et "internetis kasvab vihakõne, eriti moslemite suhtes."

Briti ajalehed. Foto: Ben Sutherland/Flickr.com