Viimase riigina Euroopas alistus lõpuks ka Iirimaa survele võtta sündimata lastelt põhiseadusega teistega võrdsetel alustel tagatud õigus elule. Seda ajaloolist sündmust kommenteerivad Objektiivi saates "Fookuses" Markus Järvi ja Varro Vooglaid.

Möödunud nädala reedel hääletas Iirimaa ülekaaluka häälteenamusega Iiri põhiseaduse 8. paranduse tühistamise poolt, mis senini oli taganud sündimata lastele teiste inimestega võrdse õiguse elule. Abordikeelu tühistamist toetas 66,4 protsenti hääletanuist, vastu oli 33,6 protsenti. Referendumi osalusprotsent oli 65.

Markus Järvi hinnangul on õigus Iirimaa peaminister Leo Varadkaril, kes päev peale referendumit ülistas sündimata laste eluõigust tunnistava põhiseaduse 8. täienduse tühistamise pooldajate ülekaalukat võitu, nimetades seda vaikse revolutsiooni kulminatsiooniks.

"25. mai 2018 läheb tõepoolest Euroopa ajalukku väga kurva päevana, sest me ei räägi siin lihtsalt ühest riigist, kus toimus abordiseaduste liberaliseerimine, vaid viimasest riigist Euroopas, mis oli säilitanud sündimata lastele võrdse eluõiguse kõigi teiste inimestega võrreldes," kirjeldab olukorra traagikat Varro Vooglaid öeldes, et Iirimaa oli veel viimane majakas.

"Me peame nüüd teadvustama endale, et enam pole Euroopas mitte ühtegi riiki, mis tagaks kõige kaitsetumatele ja haavatavamatele inimestele teistega võrdse eluõiguse kaitse."

"Tasub teada, et Iiri valitsus on lubanud 8. põhiseaduse paranduse hülgamisel ellu viia äärmusliku abordiprogrammi. Valitsus on lubanud legaliseerida abordid nõudmisel kuni 12. rasedusnädalani ning "tervislikel" põhjustel võimaldada kõiki aborte kuni kuuenda raseduskuuni või koguni sünnihetkeni. Samas on Iiri tervishoiuminister Simon Harris lubanud ka riigipoolset abortide rahastamist," räägib Markus Järvi Iirimaa valitsuse plaanidest.

Saates tuleb juttu ka katoliku kiriku kapituleerumisest Iirimaal ning sellest, kuidas mitmed Iirimaa katoliku kiriku preestrid on homoseksuaalse infiltratsiooni liikmetena eelnevatel kümnenditel osalenud laste pilastamises ja oma kaasvaimulike kuritegude kinnimätsimises. Selle tulemusel on Iiri katoliku kirik ühiskondlikul tasandil tasalülitatud ning kaotanud oma endise positsiooni sealse ühiskonna moraalsete veendumuste kujundajana. Tagajärjeks on noorte võõrandumine kiriku õpetusest ning eelmisel nädalal nähtud rahvahääletuse-laadne resultaat.

Objektiivi eelkäijas portaalis De Civitate on katoliku kiriku ahistamisjuhtumite tagamaid avanud Poola preester isa Dariusz Oko palju tähelepanu saanud põhjaliku artikliga, mis räägib katoliku kiriku hierarhias levinud homoseksuaalsusest ja selle seostest preestrite poolt toime pandud kuritarvituste katastroofiga.

Head kuulamist ja kaasamõtlemist!