Foto: bigstockphoto.com

Täna edastas mõttekoda PESA riigikogule haritlaste avaliku kirja palvega jätta abielu institutsiooni määratlus muutmata. 59 pöördumisele alla kirjutanud haritlast leiavad, et "samasooliste abielu" seadustamine oleks vastutustundetu, kuna süvendaks niigi ülimalt pinevas olukorras ohtlikku lõhestumist ühiskonnas.

Objektiiv avaldab haritlaste avaliku kirja täismahus:

Avalik kiri Eesti Vabariigi Riigikogule

Värske valitsuskoalitsioon on teatanud, et kavatseb seadustada samasooliste abielu koos sellest tulenevate õiguslike tagajärgedega, nagu lapsendamisõigus ja kahe samast soost vanema olemasolu.

Sellisele sammule on Eestis praegu tugev vastasseis. Nii olulist, kultuuri alustalasid puudutavat küsimust ei saa lahendada napi parlamentaarse häälteenamusega. Selleks peaks inimeste hulgas valitsema laialdane mõistmine ja muudatust peaks toetama rõhuv enamus rahvast.

Praegu seda enamust pole, valijate mandaati selleks muutuseks ei küsinud ka valitsuse juhterakond. Samasooliste abielu seadustamine tähendaks vaimset jõuvõtet suure, kui mitte suurema osa rahva vastu. See omakorda tähendaks ühiskonna niigi ohtliku lõhestumise süvendamist ning umbusu ja kibestunud meeleolude külvamist. See teeb rõõmu üksnes Eesti vaenlastele nii meie riigi sees kui ka väljaspool.

Nõrgestada Eesti ühiskonda ja külvata umbusku valitsuse ning Riigikogu vastu just nüüd, ülimalt pinevas ja ohtlikus geopoliitilises olukorras, on vastutustundetu.

Eelöeldut arvestades palume Riigikogul abieluinstitutsiooni määratlus muutmata jätta.

Kirjale on alla kirjutanud Martin Ehala, Cornelia Kangur, Martin Mölder, Maarja Vaino, Indrek Neivelt, Helen Rebane, Mihkel Kunnus, Lea Danilson-Järg, Lauri Vahtre, Katrin Laur, Hando Runnel, Marju Kõivupuu, Jüri Raidla, Indrek Hirv, Heili Mutso, Jüri Adams, Mati Karmin, Urmas Lattikas, Kärt Kunnus, Lembit Peterson, Tõnis Mägi, Sandra Nurmsalu, Jaan-Eik Tulve, Indrek Hargla, Janek Mäggi, Kaur Alttoa, Riin Seema, Heiki Valk, Sakarias Jaan Leppik, Sven Grünberg, Silver Vahtre, Margus Põldsepp, Heldur Meerits, Marti Aavik, Veiko Vihuri, Tunne Kelam, Mari-Ann Kelam, Toomas Tamla, Martti Preem, Toomas Haug, Maarja Undusk, Liina Olmaru, Indrek Sammul, Vootele Hansen, Indrek Schwede, Ott Rätsep, Enel Kotli, Mati Mandel, Jaak Pihlak, Jaak Ahelik, Indrek Kalda, Anne Eenpalu, Jüri Toomepuu, Ants Kraut, Tiit Noormets, Jaan W Sibul, Tiit Kärner, Rein Lepik ja Uku Põllumaa.

Mölder: abielu tähendab ennekõike perekonda ning perekond tähendab ennekõike naist, meest ja lapsi

Kirjale alla kirjutanud mõttekoja PESA liige, Tartu Ülikooli politoloog Martin Mölder leiab, et praegu ei ole riigikogu liikmete ega ka valijate seas ülekaalukat poolehoidu abielu ümbermääratlemisele. "Abielu tähendab ennekõike perekonda ning perekond tähendab Eesti valijate jaoks ennekõike naist, meest ja lapsi," lisas Mölder. 

Avaliku kirja üks algatajaid, mõttekoja PESA liige ja Postimehe arvamustoimetuse juhataja Martin Ehala leiab aga, et selle "eelnõu algatamine on praeguses keerulises julgeolekuolukorras valitsuse poolt väga vastutustundetu". 

Soovitakse koondada konservatiivselt ja rahvuslikult meelestatud inimesi rahvusriigi kaitsele

Mõttekoda PESA loodi 28. aprillil sellel aastal eesmärgiga edendada ühiskonnas püsiväärtusi, mis on eelduseks eesti rahva, kultuuri, majanduse ja keskkonna kestlikuks arenguks. PESA asutajaliikmed on Lea Danilson-Järg, Martin Ehala, Cornelia Kangur, Mihkel Kunnus, Martin Mölder, Indrek Neivelt, Helen Rebane, Lauri Vahtre ja Maarja Vaino. Ülejäänud allakirjutanud on liitunud avaliku kirjaga, kuid ei ole mõttekoja liikmed.

Mõttekoja liige Helen Rebane ütles, et PESA soovib koondada konservatiivselt ja rahvuslikult meelestatud inimesi kõigist eluvaldkondadest, et kaitsta meie rahvusriigi põhiseadusesse kirja pandud alustalasid.

Algatusele kogutakse ka allkirju

"Alates 17. maist on kiri avatud veebilehel rahvaalgatus.ee allkirjade lisamiseks," ütles mõttekoja PESA liige, perepoliitika aktivist Cornelia Kangur.

"Soovime nii palju allkirju kui võimalik. Inimesi, kes ei soovi abielu mõiste muutmist, on Eestis väga palju ja on oluline nende hääl kuuldavaks teha. Kindlasti on oodatud allkirja andma ka need, kes valimistel andsid oma hääle küll mõne koalitsioonierakonna poolt, aga abielu mõiste muutmist ei toeta," täiendas Kangur. 

"Pöördumisele allkirju kogudes võis tajuda, et mõnigi, kes avaldust tegelikult toetab, jättis sellega ühinemata soovimatusest saada külge tagurlase silti ja olla sotsiaalmeedia peksupoiss," kirjeldas Lauri Vahtre. Ta lisas, et see tähendab, et Eesti ühiskonda on tagasi hiilinud hirm. "Sellele tuleb vastu hakata," rõhutas Vahtre.

Toimetas Martin Vaher