Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluvad vaimulikud taunivad kooselu­seaduse läbi­surumist eba­demokraatlike võtetega ja väljendavad arvamust, et eel­nõu tuleks panna rahva­hääletusele ning põhi­seaduses tuleks perekond defineerida mehe ja naise püsiva suhtena.

Pöördumisele, mis esitati täna IRL-i volikogule, eest­seisusele ja riigi­kogu fraktsioonile, on alla kirjutanud vaimulikud Teet Hanschmidt, Peeter Kaldur, Avo Kiir, Anatoli Ljutjuk, Joel Luhamets, Toomas Nigola, Urmas Paju, Ivo Pill, Allan Praats, Erki Tamm, Marko Tiitus ja Avo Üprus.


Meie, allakirjutanud, oleme tähelepanelikult ja kasvava murega järginud meie ühiskonnas toimuvaid arenguid traditsiooniliste väärtuste kiire ümber­hindamise suunas, mis muu­hulgas väljenduvad Riigi­kogus praegu arutusel oleva kooselu­seaduse eelnõu sisus ning selle läbi­surumisel kasutatavates eba­demokraatlikes ning jõhkrates, pigem totalitaarseile riikidele kui euroopalikele demokraatiatele omastes meetodites.

Tahame tunnustada meie erakonna juhte, kes on meid ja suurt osa eesti rahvast esindanud selle seadus­eelnõu vastu olemisel. Just asjaolu, et IRL on praegustest parlamendi­erakondadest ainus, kes tugevalt on rõhutanud konservatiivseid ja kristlikke väärtusi, on põhjus, miks meiegi sellesse erakonda kuulume ja seda oma tegevusega toetame.

Peame ülimalt oluliseks meie erakonna jätkamise senisel kursil, kuna see pole mitte ainult ühe või teise huvi­grupi, vaid kogu eesti rahva püsima­jäämise küsimus.

Praegu Riigikogus kõigi vahenditega läbi surutav kooselu­seaduse eelnõu on selgelt lõhestamas Eesti ühiskonda ning veelgi võõrandamas rahvast tema riigi juhtidest, süvendades usaldamatust poliitikute vastu ning kahandades kodanike soovi oma riiki hoida ja kaitsta. Näeme ja kogeme seda oma töös inimestega kõigist ühiskonna­gruppidest ning see teeb meile tõsist muret. On selge, et kavandatav kooselu­seadus ja selle taga olev ideoloogia ei taotle mingile kogu­konnale neil praegu puuduvate õiguste andmist, vaid on sammuks aastasadu kestnud ja meie rahvust kujundanud traditsioonide ja tavade lõhkumisel. On väga oluline, et IRL seisaks otsustavalt vastu säärastele arengutele.

Meie, allakirjutanute jaoks ei ole perekonna tähendust ja rolli puudutav mitte pelgalt üks teema paljude hulgast, vaid Eesti arengu üks võtme­küsimusi. Seepärast peame oluliseks, et IRL jätkuvalt seisaks kooselu­seaduse rahva­hääletusele panemise eest ning teeks jõu­pingutusi selleks, et Eesti Vabariigi põhi­seaduses saaks perekond selgelt defineeritud mehe ja naise püsiva suhtena, nagu põhiseaduse autorid seda omal ajal ka mõtlesid.

Peame samuti tähtsaks, et meie erakonna 2015. aasta valimis­platvormis oleks piisavalt kajastatud terve ja tugeva perekonna ausse­tõstmine ja toetamine.

Apostel Paulus meenutab: „Austa oma isa ja ema,” see on esimene käsu­sõna tõotusega, „et su käsi käiks hästi ja sa elaksid kaua maa peal!” (Pauluse kiri efeslastele 6:2-3) Seesama kehtib ka meie rahva püsimajäämise kohta.

Õnnistussooviga IRL-i kuuluvad vaimulikud.