Taas kord SAPTK kohta valede levitamise pärast Pressinõukogu poolt ajakirjanduseetika põhimõtete rikkumises süüdi mõistetud Eesti Päevalehe ja Delfi vastu ei saa olla mingit usaldust ega austust ning vähim, mida tuleks selliselt käituvate väljaannete suhtes teha, on lõpetada nende tellimine ja lugemine, samuti neilt reklaami ostmine, toonitab Objektiivi toimetus oma juhtkirjas.

Sel esmaspäeval avalikustas Pressinõukogu oma otsuse, millega tauniti taas kord Eesti Päevalehe (EPL) ja Delfi poolt Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) suhtes ajakirjanduseetika põhimõtete rikkumist.

Mäletatavasti avaldasid EPL ja Delfi 24. septembril Vahur Kooritsa artikli, mis kandis pealkirja „Objektiivi rahastus sõltub varju jäävatest suurannetajatest" ning milles väideti, nagu ei vastaks tõele SAPTK poolt pidevalt selgitatu, et praktiliselt kogu oma sissetulek saadakse väikestest annetustest.

Nagu SAPTK Pressinõukogule kaebust esitades rõhutas, on Kooritsa poolt esitatud väide, et „tegelikult moodustavad väikeannetused SAPTK eelarvest vaid pisema osa", otseselt, ühemõtteliselt ja jämedalt vale. Oma otsuses kinnitaski Pressinõukogu SAPTK seisukoha paikapidavust ja tõdes, et EPL ja Delfi rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ning uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol.

Niisuguste väljaannete vastu, mis käituvad harjumuspäraselt valeuudiste vabrikutena, ei saa olla mingit usaldust.

"Pressinõukogu hinnangul ei ole artiklis esitatud fakte, et osa Objektiivi rahastusest tuleb suurannetajatelt, kes soovivad varju jääda. Pressinõukogu hinnangul on see oletus. Sellest tulenevalt on ka loo pealkiri spekulatiivne," selgitas Meedialiidu järelevalveorgan oma pressiteates.

Kogu olukorra juures on tähelepanuväärne seegi, et ka 2014. aastal käitusid EPL ja Delfi väga sarnaselt, lastes kooseluseaduse läbisurumisega tekitatud ühiskondliku konflikti kõrgajal ringlema lugematul hulgal kordadel reprodutseeritud alatu vale, nagu oleks SAPTKl mingid varjatud sidemed Venemaa võimuringkondadega. Ka toona otsustas Pressinõukogu SAPTK kaebuse peale, et EPL ja Delfi rikkusid ajakirjanduseetika põhimõtteid, luues avalikkust eksitavat kuvandit, mille põhistamiseks puuduvad faktid.

Nagu näha, ei kavatse EPL ja Delfi vigadest õppida. Suure tõenäosusega ei käsitle nad ajakirjanduseetika põhimõtete jultunud rikkumist üldse veana, vaid näevad selles lihtsalt üht meetodit SAPTK ja selle peamise väljundina tegutseva Objektiivi ründamiseks. Teatavasti on laimamine tõhus relv, sest valesid liikvele lasta – eriti veel suure lugejaskonnaga väljaannete poolt – on sada korda lihtsam kui valede objektiks oleval isikul neid kinni püüda.

Valede levitamine ei maksa seejuures EPLile ja Delfile mitte midagi, sest Pressinõukogu otsus ei kohusta neid peaaegu millekski.

Valede levitamine ei maksa seejuures EPLile ja Delfile mitte midagi, sest Pressinõukogu otsus ei kohusta neid peaaegu millekski. Seegi kord ei suvatsenud EPL ja Delfi isegi Pressinõukogu otsust oma veebiväljaannetes uudisena avaldada, vaid peitsid selle mugavalt ära, lisades Pressinõukogu otsuse juba septembris avaldatud ja Pressinõukogu poolt taunitud artikli juurde, et see praegu lugejate silme alla ei satuks. Mingist avalikust vabandusest pole juttugi.

Kokkuvõttes on meil siin järjekordne näide sellest, et end kvaliteetajakirjanduse väljaannetena esitlevad meediumid tegutsevad ilma elementaarse väärikuse ja professionaalsuseta, rääkimata austusest põhiliste ajakirjanduseetiliste põhimõtete vastu. Niisuguste väljaannete vastu, mis käituvad harjumuspäraselt valeuudiste vabrikutena, ei saa olla mingit usaldust. Nende enesemääratluse üle kvaliteetajakirjanduse esindajatena võib aga vaid naerda.

Vähim, mida tuleks selles olukorras teha, on lõpetada Eesti Päevalehe ja Delfi tellimine ja lugemine, samuti neilt reklaami ostmine. Oma häbiväärse käitumisega ei vääri nad ausate inimeste tähelepanu ega toetust.

Põhjust, miks EPL ja Delfi levitavad SAPTK rahastamise kohta lausvalet, nagu ei sõltukski me oma tegevuses väikestest annetustest ja nagu saaksime hoopis sadadesse tuhandetesse eurodesse ulatuvaid suurannetusi varju jäävatelt ärimeestelt, ei ole raske ära arvata. Sellega püütakse võtta SAPTK toetajatelt usaldus ja istutada neisse kahtlus, et äkki SAPTK valetab oma rahastamise kohta.

Mis puutub suurärimeeste sadade tuhandete eurodeni ulatuvatesse annetustesse, mida EPL ja Delfi väidavad meil olevat, ent milliseid me ei ole mitte kunagi mitte ühtegi korda saanud, siis loodame siiralt, et need ei jää tulemata.

Juba tuleval nädalal algav Objektiivi annetuste kogumise kampaania näitab, kas EPLi ja Delfi poolt algatatud ning ERRi ja Õhtulehe poolt tiražeeritud valed kannavad meie jaoks kibedat vilja või mitte. Loodetavasti näevad toetajad EPLi ja Delfi valed läbi ning näitavad oma annetustega taas, et nad mõistavad meie tegevuse sõltumist just tavaliste inimeste jõukohastest annetustest.

Mis puutub aga suurärimeestelt pärinevatesse sadade tuhandete eurodeni ulatuvatesse suurannetustesse, mida EPL ja Delfi väidavad meil olevat, ent milliseid me ei ole mitte kunagi, mitte ühtegi korda saanud, siis loodame siiralt, et need ei jää tulemata. Suured annetused võimaldaks meil oma töös teha kvalitatiivse arenguhüppe ja viia ellu palju olulisi, seni rahaliste võimaluste piiratuse tõttu ootele jäänud plaane.

Seega, kui mõni jõukas inimene, kelle käsutuses on suuremad rahalised võimalused, sooviks omalt poolt Objektiivi missioonile ja SAPTK tööle laiemalt kaasa aidata, siis on väga tänuväärne, kui ta on valmis EPLi ja Delfi poolt kokku valetatud olukorra oma toetusega tegelikkuseks tegema. Meil oleks selle üle üksnes hea meel.

Fookuses: EPLi ja Delfi staatus valeuudiste levitajana sai taas kinnitust