Kuigi Postimehe rünnakud Objektiivi vastu on valelikud ja alatud, pakuvad need ka põhjuse rõõmustada – need annavad tunnistust Objektiivi tähtsuse kasvust meediamaastikul, just nagu ärevusest, mida see Postimehele tekitab, nendib Objektiivi toimetus juhtkirjas.

Eelmise nädala lõpus, jõulude ja aastavahetuse vahelisel ajal, vallandas Postimees Objektiivi vastu jõulise ja alatu rünnaku, kujutades meid nii juhtkirjas kui ka üle kahe lehekülje laiuvas artiklis täiesti meelevaldselt Venemaa propaganda käepikendusena. Olgugi, et Postimehel ei ole absoluutselt mitte ühtegi fakti – mitte ainsatki! –, mis lubaks Objektiivi kuidagigi Venemaa propagandaga seostada, tehakse seda ikka ja jälle, nüri järjekindluse ja intellektuaalse tömpusega.

Tänases saates "Fookuses" heidame sellele rünnakule lähema pilgu, tuues muu hulgas esile, et ainuüksi väide, nagu kasutaks Objektiiv oma uudiskajastuses allikatena "valeuudiste vabrikuid", on täiesti vale ja kujutab endast piisavat alust Pressinõukogusse kaebuse esitamiseks. Seejuures pole Postimees toonud esile mitte ainsatki juhtumit, kus Objektiiv oleks vahendanud valeuudiseid. Ilmselgelt Postimeest faktid ega tõde laiemalt siin ei huvita. Neil on ette langetatud otsus, et Objektiivi tuleb häbimärgistada Venemaa propaganda vahendajana ning selle kuvandi esitamiseks on nad valmis välja käima kõige jaburamaid väiteid, kuni sinnamaani välja, et isegi ülevoolavalt neutraalne uudiskajastus Venemaa kohta olevat tegelikult meie kaval infooperatsioon Venemaa huvide väljamängimiseks.

Möödunud nädala rünnakutele vaadates võib selgelt välja öelda, et Postimees on kuulutanud Objektiivile sõja ega kohku tagasi ka väga madalate võtete kasutamisest. Võtame selle teadmiseks ja lähtume edaspidi sellest teadmisest.

Sellistes Postimehe rünnakutes SAPTK ja Objektiivi vastu, nagu eelmisel nädalal nägime, ei ole iseeneses midagi uut ega üllatavat. Mäletatavasti avaldas Postimees juba 2014. aastal päev pärast SAPTK-le Aadu Luukase missioonipreemia andmist oma toimetuse liikme kirjutatud artikli pealkirjaga "Putini preemia". Sellest ajast saati on olnud selge, et mingit ausat mängu ja väärikat käitumist – isegi mitte elementaarset lugupidamist – ei maksa meil Postimehelt oodata. Küll aga võib möödunud nädala rünnakutele vaadates ja neid laiemasse konteksti paigutades selgelt välja öelda, et Postimees on kuulutanud Objektiivile sõja ega kohku tagasi ka väga madalate võtete kasutamisest. Võtame selle teadmiseks ja lähtume edaspidi suhetes Postimehega sellest teadmisest.

Samas pakuvad kõnealused rünnakud ka põhjuse rõõmustada. Nimelt annavad need tunnistust Objektiivi tähtsuse kasvust meediamaastikul, just nagu ärevusest, mida see Postimehes tekitab. Ju nähakse Objektiivis üha enam mitte ainult ideoloogilist vastast, vaid ka ohtlikku konkurenti, kelle tegevus paljastab üha enam Postimehe ajakirjanduslikku saamatust, moraalset korrumpeeritust ja intellektuaalset küündimatust. Seda järeldust toetavad paljud Postimehe ründavate artiklite juurde jäetud Objektiivi toetavad kommentaarid, millest suur osa on, tõsi küll, Postimehe toimetuse poolt nüüdseks juba kustutatud.

Me naerame nende rünnakute peale ja läheme oma tööga kindlalt edasi, tehes seda teadmises, et meie selja taga seisavad mitte mingid Venemaa mõjutustegevuse huvid, vaid tuhanded meie maa ja rahva saatuse pärast südant valutavad toetajad.

Üks on igal juhul selge. Meie ei lase end Postimehe rünnakutest kõigutada. Vastupidi, me naerame nende rünnakute peale ja läheme oma tööga kindlalt edasi, tehes seda teadmises, et meie selja taga seisavad mitte mingid Venemaa mõjutustegevuse huvid, vaid tuhanded meie maa ja rahva saatuse pärast südant valutavad toetajad. Me ei ole kunagi sellest saladust teinud, et Objektiivi missioon on võidelda kultuurisõja tandril meie maailmavaate aluseks olevate põhimõtete eest, seistes julgelt vastu kõigile, kes püüavad avalikus arutelus ja poliitilises protsessis neid põhimõtteid rünnata ja neid kõrvale tõrjuda.

Pole kahtlust, et see tähendab ka võitlust Postimehe vastu. Olgugi, et jõuvahekorrad on selles võitluses väga ebavõrdsed, on meil Postimehe ees lisaks paljude inimeste pühendunud toetusele üks suur ja oluline eelis, milleks on tõde. Kui Postimees peab meist tõde moonutava kuvandi tekitamiseks hirmsat moodi pingutama – jäädes siiski naerualuseks –, siis meil pole tarvis oma positsioonide kaitseks teha muud, kui rääkida asjadest nii, nagu need on. Tõe jõud on suur, mistõttu vale kardab tõde. Ja nagu ajalugu kinnitab, varisevad varem või hiljem kõik valele rajatud struktuurid.

Lõpetuseks üks oluline tähelepanek. Kui üks meediaväljaanne näitab üles elementaarse lugupidamise puudumist tõe vastu ja käitub ebaväärikalt, tuleb lugejail hoiduda sellise tegevuse rahalisest toetamisest. Seega tuleks kõigil, kes Postimehe alatuid rünnakuid heaks ei kiida, lõpetada Postimehe tellimine – just nagu ka Postimehelt reklaami ostmine. Veenge selle sammu vajalikkuses ka oma sõpru ja tuttavaid!

Fookuses: Postimees ründab Objektiivi häbimärgistades ja argumente toomata