Kersti Kaljulaid ja Veiko-Vello Palm. Foto: presidendi kantselei

President Kersti Kaljulaid ütles Kaitseväe Akadeemias pidulikul tseremoonial lõpetajatele ohvitseriauastme tunnused andes, et nn "sümbolväärtusega ettevõtmistest" nagu kaitseväe orkester ja tseremooniad on olulisem lahingutegevuseks vajalike kulutuste tegemine.

Tseremoonial peetud kõnes leidis Kaljulaid, et ühiskonnas on äkki hakatud palju rääkima kaitseväe sümbolitest, traditsioonidest ja kaitsetahtest. "Või õigemini nende asjade väidetavalt lahutamatust seosest kaitseväe orkestri ja kaplaniteenistusega. On kõlanud isegi emotsionaalseid hüüatusi, et milliseks küll kujuneb kaevikus vaenlast ootava Eesti sõduri kaitsetahe ja motivatsioon ilma nendeta. Head sõbrad – teie teate täna Eestis ilmselt kõige täpsemalt, mille peale mõtleb sõdur kaevikus seistes," rääkis president.

Kaljulaidi sõnul mõtlevad sõdurid õppustel sellest, kuidas hakkama saada lahingus, mitte kaitseväe orkestrile. "Kuna päris sõdades kaevikutes ateiste väidetavalt pole, siis osad mõtleksid ka jumalale, kuid võibolla mitte tema maapealsele esindajale (ilmselt on mõeldud paavsti – toim.). Pigem ikka õppusel mõtlete, kas kaitseväe poolt antud väljaõpe on parim võimalik, et tagada mulle ja minu kaasvõitlejatele maksimaalne edu- ja ellujäämisvõimalus? Kas sedasama tagavad mulle antud relv, varustus, kuulivest ja kiiver? Ja päriselt raskes olukorras mõtlete, kas lahingumoona jätkub vaid esimeseks lahinguks või mitmeks päevaks? Kas meditsiiniabi on korraldatud selliselt, et haavatasaamise korral jään ellu?" leidis ta.

Presidendi hinnangul on vastused neile küsimustele kaitsetahte ja motivatsiooni allikaks ning tema sõnul on neil võimalik vastata jaatavalt, sest kaitsevägi suudab tagada tasemel väljaõppe kõigile oma sõduritele. "Suudab tagada ühesuguse ja maailmatasemel relvastuse ja kaitsevarustuse nii parajasti väljaõppes olevatele ajateenijatele kui ka kõigile reservüksustele. Kaitsevägi on väga palju investeerinud sõjaajaks laskemoonavarude loomisesse. Selle võrra on kaitsevägi küll mõnevõrra väiksem, kuid keegi ei pea enam muret tundma esimesele lahingule järgnevate tuliste päevade pärast," märkis Kaljulaid.

Presidendi hinnangul on iga euro, mis kaitseväe eelarvest kulub otseseks lahingutegevuseks mittevajalike kulude, n-ö sümbolväärtusega ettevõtmiste alla raha, mida reservüksustele, nende varustusele ja moonavarudele enam ei jagu. "Seetõttu toetan mina kindral Heremi ja kindral Palmi arusaama sellest, mida nemad nimetavad „koledaks kaitseväeks". Sel väel pole kõige uhkemaid univorme, peatselt ka mitte täiskutselist orkestrit, pole palju muid paraadväljakule sobilikke ja ilusaid asju. Kuid selle eest on seal päriselt eksisteerivad, võitlusvõimelised ja kiirelt mobiliseeritavad reservüksused, mille liikmetele on antud kõik, mis võimalik ja vajalik," leidis Kaljulaid.

Toimetas Jaanus Vogelberg