Foto: pohiseadus.ee

Eesti Konservatiivse rahvaerakonna poliitik ja tuntud ettevõtlusekspert Kersti Kracht leiab sotsiaalmeedias, et riigikohtu otsused ei tühista põhiseaduse paragrahve ning valitsuse liikmetel pole õigust riigikogu liikme küsimustele vastamata jätta.

"Ma ei saa aru, kuidas on võimalik tõlgendada riigikohtu otsust nii, et ei pea täitma põhiseadust," küsib Kracht postituse alguses.

Riigikogu juhatus väidab tema sõnul, et riigikohtu lahendist saab välja lugeda, nagu põhiseaduse paragrahv (§ 74) ühe riigikohtu otsuse valguses enam ei kehti. Kui olukord on tõepoolest selline, siis on Krachti sõnul tegemist põhiseadusliku kriisiga.

"Lauri Hussar väitis eile (11.09), et riigikohtu otsuses on öeldud, et nad ei pea täitma põhiseaduse paragrahvi. See on ennekuulmatu ja teiseks on ennekuulmatu, et riigikohus on vait ning midagi selle peale ei kosta," leiab Kracht.

Ta osutab riigikohtu resolutsioonile:

Resolutsioon

1. Jätta läbi vaatamata Riigikogu liikmete kaebus Riigikogu 15. mai 2023. a otsuse peale lõpetada protseduuriliste küsimuste esitamine päevakorra kinnitamise kohta.

2. Jätta rahuldamata Riigikogu liikmete kaebus Riigikogu 15. ja 16. mai 2023. a otsuste peale lõpetada eelnõude ja arupärimiste üleandmine ning Riigikogu liikme Martin Helme kaebus 22. mai 2023. a otsuse peale lõpetada eelnõude ja arupärimiste üleandmine.

Krachti sõnul ei ole riigikohtu otsuses öeldud midagi riigikogu liikme arupärimistele vastamise tähtaja kohta. Seega tõlgendab riigikogu spiiker Hussar riigikohtu otsust oma suva järele ja tegemist on põhiseaduse räige rikkumisega. Samuti rikutakse riigikogu kodu- ja töökorda.

"Millal Eestis hakkab kehtima põhiseadus ka valimiste korraldamise osas," küsib Kracht lõpetuseks ja osutab, et need pole kuidagi "ühetaolised".

Põhiseaduse § 74. sedastab: 

"Riigikogu liikmel on õigus pöörduda arupärimisega vabariigi valitsuse ja tema liikmete, Eesti Panga nõukogu esimehe, Eesti Panga presidendi, riigikontrolöri ja õiguskantsleri poole. Arupärimisele tuleb vastata riigikogu istungil kahekümne istungipäeva jooksul."

Toimetas Karol Kallas