(:)kivisildnik Foto: Karol Kallas

Ükskõik millist valelikku, eksitavat, kahjulikku, ogarat ja alatut plära soroslane ka kokku ei kirjutaks, viimases lõigus jõuab ta ikka samasooliste paarideni ja paneb nad ühte lausesse pensionäridega. Diagnoos: luul.

Luulukontroll on eriti tagurlik meediakriitika žanr, mille viljeleja ei suuda enam vaikides välja kannatada peavoolumeedia kinnisideid, sundmõtteid ja haiglaseid luuluprojekte. Meediaeetika kohustab ajakirjanikke ja muid avalikus ruumis sõna võtvaid isikuid püüdlema tõe poole. Luulud ei ole tõde.

Luul on Wikipeedia definitsiooni järgi „haiguslik (väär), veendumuslik ja kriitikale allumatu mõtlemishäire." Meditsiinilise luulu omadused on järgmised:

  1. Haiguslik (väär) – ilmselgelt tõele mittevastav. Näiteks haige räägib, et tema eksistentsi ohustab verejanuline kliimasoojendajate jõuk. 
  2. Veendumuslik – haige mitte ei avalda arvamust, vaid esitab oma mõtteid kui tõeseid fakte. Haige on veendunud, et kurjategijad kliimat soojendavad.
  3. Kriitikale allumatu – ratsionaalsed seletused ei kummuta haige veendumust.

Luulukriitika ei ole meditsiiniline instants, siin ei ravita kedagi, tasuta diagnoosi ei anta, kuid vajadusel antakse soovitus pöörduda perearsti või apteekri poole. 

A. Kelly Grossthal: vaenukõne lokkamine vähendab turvalisust

ERRi arvamusportaalis vaenukõne heaks agiteerivat Kelly Grossthali tutvustatakse kui  võrdse kohtlemise ja väljendusvabaduse eksperti, seejuures on jäänud märkimata, et tegu on Sorose inimõiguste keskuse aktivistiga. Mis siis globalistitädil mureks?

Ilmselgelt on tegu järjekordse katsega mõjutada riigikogu valimisi ja toetada poliitilisi jõude, kes on vaenukõne oma valimisprogrammidesse kirjutanud: sotsid, rohelised, e200 ja rehvorm. 

Juba loo pealkiri on sügavalt demagoogiline, esiteks vaenukõne ei lokka, teiseks pole vaenukõnet olemas ja kolmandaks ei seostu olematu ja mitte lokkav asi kuidagi turvalisusega. Otse vastupidi, kui meil oleks vaenukõneseadus, siis ei saaks ükski konservatiiv ega patrioot või kristlane rahuliku südamega oma vaateid avaldada – teda ähvardaksid trahvid ja reaalne vangistus.

Turvalisuse tagavad pinevas julgeolekusituatsioonis aga just nimelt patriootilised ja konservatiivsed jõud, mitte piiride avajad, rahvusriikide õõnestajad ja muud globalistid-homoseksualistid. Nõrk rahvusriik on ilmselge julgeolekurisk ja seda on ka rahvusriikide nõrgestajad, nende hulgas soroslased.

"Kas teisest rahvusest teadlikult ja pidevalt väärkujundi loomine on sõnavabaduse kasutamine või vaenu õhutamine?" algab järjekordne hale nutulaul. Milline rahvas, millised väärkujundid, milline pidevus aga loost ei selgu. Mõistagi ei selgu ka õiged kujundid. 

Selgituseks nii palju, et kriminaalne vaenu õhutamine Eesti Vabariigi seaduse mõttes on selline jutt, mis toob kaasa kahju kellegi elule, varale või tervisele. Kui mingit kahju ei kaasne, siis on tegemist igati lubatava sõnavabaduse kasutamisega. Kahju olemasolu ja suuruse selgitab välja kohus, mitte grupp soroslastest nutunaisi.

"Ärevuse külvamine ja näilise hädaohu tekitamine käib tihti valimiste juurde…" Kas Ukraina sõda ja Peipsi taguse põlisvaenlase sepitsused on näiline? Ei ole. Raske on selles loos leida lauset, mis veel vähem vett peaks ja hullemaks läheks. Jätkame vaenukõne defineerimisega, saab nalja:

"Vaenukõne ei ole igasugune solvav, häiriv või hea maitse piire ületav väljendusviis, selle vastuolu sõnavabadusega tuleb alati hinnata kontekstis ja see peab olema otseselt suunatud seaduses kaitstud grupi vastu." Ma küll ei tea, milline grupp on meil seaduse kaitseta jäetud, Eesti Vabriigis lindpriisid ja paariaid ei ole.

Mis puutub aga konteksti, siis on see seaduses kirjas: kahju varale, tervisele ja elule. Kui seda konteksti ei ole, siis pole vaja hakata agiteerima, kui on, kirjuta hagi ja lase kohtuveskitel jahvatada. Kas sellest on siis nii keeruline aru saada?

Jutu mõttele toob meid lähemale väide: "Praegune karistusseadustiku vaenu õhutamise säte ei paku nimelt vähemusgruppidele kaitset." Vale, alatu laim või funktsionaalne lugemisoskus null. Kuskil pole öeldud, et vähemuste elule, tervisele ja varale võib kahju teha, no ei ole.

Usbeki ja kasahhi vähemused ning mulgi või saare enamused on seaduse ees võrdsed. Tõsi, vähemustel pole eeliseid ja privileege ja see on võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamine, see ongi demokraatia, see on õiglane. Miks peaks uiguuril olema suuremad õigused kui setul?

"Euroopa Komisjon on Eesti suhtes algatanud rikkumismenetluse muuhulgas rassistlikku ja ksenofoobset vaenukõne puudutava raamotsuse puuduliku ülevõtmise kohta." Vastab tõele, ent vaatame seda janti juriidilises kontekstis: meil on oma põhiseadus ja iseseisvus. Meie riiklik iseseisvus on globalistide komisjonile ja soroslastest aktivistidele vastuvõetamatu, neile ei meeldi meie põhiseaduslik kord, nad on kurjad ja pahad, nad võitlevad meie iseseisvuse vastu. Fakt.

Liitumislepingus mingit ksenofoobiat ei ole. Küll on aga ksenofoobset võõraviha palju Ukrainas ja sealses lahingutegevuses. No ei mõista ukrainlased seda globalistide usutõde, et immigratsioon on alati ja igal pool toonud kaasa ainult õitsengu, tulgu immigrant siis kummipaadi, tanki või soomusautode kolonniga ehk kirsasaappa lohisedes jala. Okupant on ka ebaseaduslik immigrant ja vähemus ja võõras, tuleks tasuta hambaid ravima hakata, eks ole?

Keegi peaks mulle ära seletama, miks Aafrika pealõikajatel on vaja eriõigusi, aga vene kuvaldamõrvaritel ei ole. Kus on siin kontekst, õige kujund ja südameheadus ja euroopa komisjoni regulatsioon. Aga läheme edasi: "Hirmu ja mõjutamise seoseid on akadeemiliselt päris palju uuritud."

Tulebki uurida, meid hirmutati mingi gripilaadse haigusega nii et vähe ei olnud, oli tohutu ja tappev pandeemia, aga liigsuremus, eluea lühenemine ja sündimuse kukkumine otse kuristikku tekkisid alles sundsüstimise epohhil. Hämmastav kokkusattumus. Inimõiguslased sundsüstimises, repressioonides, apartheidis ja aastatepikkuses surmaga hirmutamises probleemi ei näinud.

Millisest hirmutamisest nad nüüd räägivad, aru ei saa. "Vaenukõne suurim oht ühiskonnale on just asjaolu, et tegu on hirmutamise tööriistaga, mille reaalset mõju ei saa samas mõõta nüüd ja kohe." Reaalset mõju ei saa mõõta sellel lihtsal põhjusel, et sellist mõju ei ole. Seega pole millestki rääkida. 

Lootsin, et konkreetne näide tuuakse kahe Bangladeshi küla põhjal, eksisin: "Näiteks Myanmaris sai rohingjade genotsiid hoogu juurde tänu sotsiaalmeedias levivale vaenukõnele." Hea et Ukrainas midagi sellist paha asja ei toimu ja venelaste ja ukrainlaste kohta võib rääkida mida iganes. 

Aga ikkagi… Meile avaldatud andmete kohaselt on venelaste kaotused kohutavalt suured, seega on venelasi vaenava sotsiaalmeedia hingel ikka paras ports laipasid ja tuleks nagu alustada kohtuasju, vähemasti soroslikust loogikast lähtudes, ka ukrainlaste hukkunute ja myanmari sostsiaalmeedia suhtes on vaja menetlust.

Kas Eestis toimub mingi Myanmari mõõtu genotsiid? Ei toimu. Seega vaenu õhutamist ei ole, sest pole vaenu ega vaenamist ega tapatalguid. Kui tapatalgud tekivad, siis tädikesed halavad, hetkel aga vaikivad ja joovad suhkruvett, see aitab rahuneda. Myanmaris näib tõesti vaenukõne seadust vaja olevat, aga eestlased pole myanmaarlase ja Eesti ei ole Myanmar – pole ka midagi sarnast. Mis sa siis jahud?

Lõpuks jõuame ka Euroopale lähemale: "Liubov Tsybulska tõi samal kohtumisel omakorda välja Vene meedia rolli vaenu levitamisel ukraina rahva vastu." Väga hea, et keegi pole toonud välja eesti peavoolumeedia osa vene- ja ka eestivastase vaenu õhutamisel ega eesti venekeelse meedia osa eestlaste vastase vaenu õhutamisel – seda jama veel vaja.

"… ukrainlaste puhul olevat tegu võltsrahvusega, mis ei väärigi eksisteerimist." Kõlab kuidagi tuttavalt: "Eestlastele jäägu nende pastlad ja kannel ja „Tõde ja õigus", kuid ka Andrei Ivanov on Eesti kultuur ja Eesti kultuuri saab väljendada vene keeles nii kirjanduses kui ka laulupidudel." Jääb mulje, et nii ukraina kui eesti kultuuri saab väga hästi väljendada vene keeles. Tegelege siis Kristina Kallasega, selgitage vaenu aste välja, jõudu.

"Juba meie põhiseaduse koostajad oskasid ette näha erinevaid ohtusid rahule ja demokraatiale." Nii on, vene ohtu ja lääneriikide reetlikkust oskasid meie riigi rajajad nii näha kui ka ette näha, samas immigrantide, homode ja reeturite eelisarendamist nad ette ei näinud ja ei tahtnudki näha.

Kogu see segane, valelik ja kistud jama üritatakse kuidagi põhiseaduse vaimus globalismi sadamasse tüürida: "Kokkuvõtvalt on vaenukõne ükskõik mis vormis vaenule ja vägivallale üleskutsumine, levitamine või õigustamine üksikisiku või grupi vastu, põhinedes teatud omadustel, nagu näiteks nahavärvil, rahvuslikul kuuluvusel, sool, vanusel, seksuaalsel sättumusel, veendumustel või tervislikul seisundil." Vale, ei ole igasugune, kaugel sellest, keelatud on see, mis on kriminaalne ja kriminaalne on see, mis teeb kahju elule, varale ja tervisele. 

Ma võin Oskar Lutsu tsiteerida: "Sure, koer!" Sest ükski koer ei sure, koeri ei hakata selle pärast peksma ja nende kaelarihma ei panda põlema, olenemata nende seksuaalsest sättumusest, saba värvist ega vaktsineerituse tasemest. Küll on meil aga süstimata inimesi süsteemselt ja massiliselt taga kiusatud, vallandatud ning demoniseeritud.

No ei saa aru inimene seaduse mõttest: "Vaenukõneks muutub tekst siis, kui hakkab ohustama eelpoolnimetatud gruppide heaolu ja võrdseid võimalusi." Mis see heaolu siia puutub, palgavaesus mõjutab samuti heaolu, on see siis vaen? Lollidel ei ole tarkadega võrdseid võimalusi ja ei tohigi olla. 

Metsik ja vastik hämamine, miljoni vaese maal ei ole heaolu, meil elab 350 000 inimest abipakkidest ja seda gruppi nimetatakse kehvikuteks. Anna oma kontoripalk vaestele, kui enam valu välja ei kannata, pole midagi lihtsamat. 

Mida siis nn inimõiguslased kavatsevad arvestada vaenukõne asjus:

  •     esitatud väljenduse sisu;
  •     konteksti, milles mõtteid väljendati;
  •     väljenduse autori eesmärki;
  •     seda, kuidas kuulajaskond neid väljendusi tajus.

Selgitan veelkord, sisu, kontekst, autori eesmärk ega kuulaja taju või tajuhäired ei puutu kuidagi asjasse, kui pole kahju varale, tervisele ja elule. Ma ka ei kannata eitede hala üle viie minuti lugeda, tekivad kõrvetised ja lamatised, sellepärast ma ei loegi, ei soovita kellelgi lugeda. Mõistusevastane sonimine.

Ükskõik millist valelikku, eksitavat, kahjulikku, ogarat ja alatut plära soroslane ka kokku ei kirjutaks, viimases lõigus jõuab ta ikka samasooliste paarideni ja paneb nad ühte lausesse pensionäridega. Luul. Jultunud manipulatsioon, ühiskonna üles ehitanud pensionäridel ja anaalseksualistidel pole midagi ühist, pensionäre on vaja aidata, homod mingu tööle ja teenigu pension välja nagu kõik teised, nad ei ole ju invaliidid, keda on vaja kätel kanda.

Valelik ja ebaloogiline luulusüsteem on üles ehitatud ilmselge eesmärgiga toetada vasakliberaalide bandet. Soroslane lõpetab sellega, et on vaja valida mainitud nelja lillaroosat parteid, mina lõpetan sellega, et on vaja valida Sven Sildnik ja lõpetada demagoogide ja globaalparasiitide riiklik rahastamine. 

Säästetud vahendite arvel ravitagu vaimuhaigeid.

Invakategooria: Lombakas Vene tank Vabaduse väljakul

Muidugi on tore, et meie sõjakas rahvas on hankinud endale esimese tanki, tõsi küll, vene päritolu masin pole töökorras, kui võib märgata arenguid ründerelvastuse otsustava täiendamise suunas. Ehk saab korda teha?

Tapamasin on hästi nähtavas kohas ning tõstab nii Ukraina pooldajate kui nende vastaste moraali. Võrdne kohtlemine 200. Kas lilli tuuakse tanki lammutajate tunnustamiseks või põrutada saanud meeskonna mälestuseks, ei tea meie. Keegi viidi käeraudades ära.

Üks vene tank võeti maha, teine pandi asemele, kogu aeg on mingi jama, mingi sõnelemine, totrus. Meil on omal mitu Kõud – täitsa kobedad iseliikuvad suurtükid, kas nad juba liiguvad, ei tea, aga kuidagi saaks ikka platsile lohistada.

Ei taha võõraid tanke, tahan oma liikursuurtükki, tahan Eesti lahingutehnikat vaadata. Pealegi ei ole ilus ennast võõraste skalpidega ehtida – kui lööd oma kätega tanki puruks – näita seda. Võõras ja vana kolu ei ole ilus.