E-hääletuse andmetega hävitatud kõvakettad Foto: Wikipedia

Keskkonnas rahvaalgatus.ee kogutakse toetusalkirju rahvaalgatusele, millega nõutakse e-hääletamise süsteemi muutmist viisil, et see oleks läbi ja lõhki vaadeldav.

Pöördumise algataja Märt Põder selgitab pöördumise sisu järgmiselt:

"Eesti demokraatia põhineb vabadel ja salajastel valimistel, mille tulemuse kujunemine on vaadeldav ja aus. Hääletustulemused tehakse kindlaks avalikult ja vaatlejate kontrolliva pilgu all. See peab kehtima ka elektroonse hääletuse jaoks. E-hääletus ei tohi olla usu või riigi usaldamise küsimus. Meie nõudmised on:

  1. Vaatlejatele vaidlustamisõigus avalikes huvides
  2. Vaadelda seadmeid ja andmevooge kogu e-hääletuse ulatuses 
  3. Infotehnoloogilisi tegevusi käsitleda toimingutena 
  4. Vaidlustamistähtajad arvestagu e-hääletuse eripäraga 
  5. Tagada ajapädev ligipääs teabele, koodile jm materjalidele

Nõuame e-hääletuse sisulise vaatlemise võimaldamist. Üleskutsed välistada uudse hääletusviisi kriitika ja katsed takistada valimistulemuste avalikku kindlakstegemist õõnestavad valimiste demokraatlikke põhimõtteid. Kui nõustud nende põhimõtetega, siis allkirjasta meie avaldus, et edastada see Riigikogule!"

Pikemalt saab lugeda pöördumise leheküljelt.