Riigikogu alustas tööd. Foto: Liis Treimann, Postimees/Scanpix

Kolumnist Malle Pärn kirjutab riigikogu pressiteate põhjal sellest, mida kujutab endast haldusreform ja millised on selle tagajärjed.

Tsitaat riigikogu pressiteatest:

"Riigikogus läbis esimese lugemise haldusreformi seaduse eelnõu, mis seab omavalitsuse minimaalseks suuruseks 5 000 elanikku ning näeb ette väikeste omavalitsuste ühinemist. Valitsuse algatatud haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE) sisaldab endas haldusreformi läbiviimise aluseid ja korda, määrab ära kohaliku omavalitsuse miinimumsuuruse ja sellega seotud erandid ning omavalitsuste ühinemisel kaasnevad õigused ja kohustused. Haldusreformi eesmärgiks on selliste omavalitsuste moodustumine, mis suudavad pakkuda inimestele paremaid avalikke teenuseid, tagada piirkondade konkurentsivõime kasvu ning täita iseseisvalt neile seadusega pandud ülesandeid."

Püüdke seda lugeda mõttega. Objektiivselt. Kes ise ka kantseliidis elab, see muidugi ei märka midagi imelikku. Ent sellele, kelle emakeeleks on endiselt eesti kirjakeel, näib see tekst väga veidrana. Kuidas on võimalik niisugust imelikku keelendust tõsiselt võtta? Selle poolt hääletada?

Püüan seda analüüsida, et natukegi aru saada.

Seadus "seab" omavalitsuse minimaalseks suuruseks 5000 elanikku. Kas omavalitsus koosneb kõigist elanikest? Mina arvasin, et omavalitsus on valla valitsus, mitte terve vald.

"Näeb ette ühinemist". Kas seadus on selgeltnägija? Kas ta seal "ees" veel midagi näeb? Näiteks sundühendamise valusaid tagajärgi?

"Sisaldab endas" on muidugi lihtsalt küündimatus, nagu "võileib või ja vorstiga". Ei saa ju "sisaldada" kelleski teises? "Kruus sisaldab endas piima?"

"Reformi läbiviimise alused ja kord". Vundament, ideoloogia ja karmid käsud ülevaltpoolt? Või tuleb enne kraavid kaevata ja torud sisse panna? Kuhu jäi õhuke riik? Korraga on riik tohutult paks ja omavalitsustel valusasti nelja jalaga seljas? Jagab riiki ümber?

Seadus "määrab ära omavalitsuste" suuruse: minimaalselt 5000, aga soovitav oleks 11000. See pole enam vald, vaid oblast, samahea oleks külade rahvastikuarv seadusega paika panna. Lõika ja kleebi, on selline lastemäng. Tulemus on see, et inimeste elus tekitatakse tohutu segadus, sest ELU ei ole mäng.

Ka nimed tuleks siis ära muuta: mis kohalik omavalitsus see ikka enam on, kui ta on 50 kilomeetri kaugusel? Eemalasetsev tõmbevalitsus? Lähima tõmbekeskuse reformikomitee?

"Ühinemisel kaasnevad õigused ja kohustused". Kui miski kaasneb, siis  ikka millega, mitte millel. Ühinemisega. Ühinemisel võivad TEKKIDA – näiteks komplikatsioonid, probleemid, tõrked, kriisiolukorrad, konfliktid, ja nii edasi.

"Miinimumsuurus". Hm. Kõlab kuidagi kummaliselt. See on siis kõige väiksem lubatud valla suurus. Nojah, kui uus vald "sisaldab endas" tervelt 5000 maksumaksjat ja tarbijat ja jäätmevaldajat, siis ei saa ju öelda, et väiksus, ikka suurus… Ja natuke suurem suurus on 11000. Minivald, midivald ja maksivald? Rajoon?

"Sellega seotud erandid". Millega seotud? Suurusega? Ja miks erandid seotud on? Kes nad kinni sidus? Toompeal soovitakse ju avatust?

"Haldusreformi eesmärk". Ülo Vooglaid on öelnud: inimesel võib olla eesmärk, reformil ei saa olla eesmärki. See on järelikult pealekleebitud silt. Et oleks kergem teadmatuid ära petta. Tegelikust eesmärgist ju niikuinii ei räägita. Ka mitte tagajärgedest.

"Selliste omavalitsuste moodustumine". Neid siis ei moodustata, nad peavad ISE moodustuma? Nagu kaubanduskeskused laienevad ja it-vidinad uuenevad? ISE? Aga kui vallad ei taha ühineda, kuidas need uued oblastid siis moodustuvad – reformierakonna pressingu abiga? Tuntud poliitilise teerulliga lükatakse lihtsalt kokku? Kuidagi ei saa sundliitmist nimetada uute valdade moodustumiseks.

Vallad hakkavad "pakkuma AVALIKKE teenuseid". Siiani korraldasid nad kohalike inimeste elu, nüüd hakkavad teenuseid pakkuma. Muidugi, kuidas sa korraldad inimeste elu, kes elavad suure territooriumi peal laiali. Ikka pakud teenuseid, kui on kedagi, kes jaksab tulla neid teenuseid nõutama. Tervishoiuteenus, postiteenus, meelelahutusteenus, haridusteenus, hambaraviteenus, ravimite levitamise teenus… Kas innovaatilise uuendusena ka mitmekesine ja avatud intiimteenus?

"Tagavad piirkondade konkurentsivõime kasvu". Kes selle udutermini lahti seletaks? Kuidas saab piirkonna "konkurentsivõime" kasvada? Jälle ise, imekombel? Või on selleks ikka mingit konkreetset tegevust ja plaani vaja? Ja kellega see piirkond konkureerima või võistlema läheb? Kas see on uus sotsialistlik võistlus? Stahhanovlased, punanurgad, agitbrigaadid… Hurraa! Meilt nõutakse, et me oleksime avatud ja sallivad, aga ometi ka võimelised esikoha pärast omavahel kaklema?

Ja lõpuks: "täita neile PANDUD ülesandeid" – ISESEISVALT. Paks riik sunnib vallad üheks oblastiks kokku, ja siis muutub nagu niuhti õhukeseks tagasi ega sega enam vahele, kui suurvallal näpud põhjas on… Nüüd saage ise hakkama, meie töö on tehtud. Nii seisab igatahes tekstis.

Riik on halb peremees, tõepoolest. Seda tõestavad meie Brüsseli vahendusagendid järjest selgemini ja selgemini. Mina ei saa aru, miks tahab riik olla halb peremees, ja isegi kuulutab seda avalikult? Ilma häbenemata?

Nojah, Lenin ütles veel hullemini, et riik on aparaat rahva rõhumiseks.

Niisugused mõtted, ainult kahe lõigu põhjal. Mis saaks veel siis, kui loeks terve eelnõu läbi? Vaene armas emakeel. Külmetab kuskil tuulekoja nurgas…

Tsitaat sealtsamast:

"Regionaalpoliitiliselt oleks meil vaja peatada või ümber pöörata ääremaastumine, aga see haldusreform forsseerib ääremaastumist. Väiksemates valdades, mis nüüd ära kaovad, kaovad ära koolid, kaovad ära raamatukogud, kaovad ära kultuurimajad, teehooldus muutub hõredamaks," hoiatas Martin Helme.

"Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Ettepaneku poolt hääletas 9 saadikut ja vastu 48, erapooletuid oli 7. Ettepanek ei leidnud Riigikogu toetust."

Ei leidnud toetust? Otsis, aga ei leidnud… Vaeseke.