Sõnapilv. Illustratsioon: Varro Vooglaid

Nagu seeni pärast vihma tuleb meie keelde absurdseid uustermineid, kirjutab Malle Pärn Objektiivi kolumnis.

Nagu seeni pärast vihma tuleb meie keelde absurdseid uustermineid meie maksuraha kõrvale kantimise ning bürokraatia ja hästimakstud toiduahelast ametnikearmee suurendamise õigustamiseks. Ja mida rohkem neid ametnikke on, seda rohkem neid veelgi juurde tuleb, sest neil on kaheksa tundi päevas kõrgepalgalist tööaega uusi mõttetuid ameteid ja vajadusi ja suundumusi välja mõelda. 

Ent see absurdsete uussõnade keelde sissesurumine on nagu Jumala sõrm: et me aru saaksime ja oskaksime vahet teha, mis on õige ja hea ja mis vale ja paha. Nad paistavad läbi. Sellepärast ükski terve mõistusega inimene selle jamaga kaasa ei lähe. 

Hoidke kinni oma imeilusast emakeelest! Ärge uskuge ideoloogilisi manipulaatoreid!

Kui me laseme ennast petta nii läbinähtavate absurdsustega, siis me oleme ikka väga lollid, – kui me sellel alatu kurjuse karussellil tõsiste nägudega õhinal kaasa keerutame. 

Nagu Tsahkna ütles: liberastid on jala tõesti tugevasti maha pannud. Ja mutta kinni jäänud.

Ma vihkan kantseliiti ja ideoloogilist ajupesukeelt. Otsustasin sellepärast võimalikult palju neid uustermineid kokku koguda ja arukatele lugejatele mõtlemisaineks ja hindamiseks avaldada. Tartu volikogus igasugu projekte ja eelnõusid lugedes ja tähtsate meeste kõnesid kuulates puutun nendega paratamatult väga tihedalt kokku. 

Alljärgnevas nimekirjas on muidugi väga palju meile tuttavaid sõnu, ent neile kõigile on liberaalses düstoopias antud uus (vale) tähendus.

Imetlege:

sallivus

avatus

mitmekesisus

homofoobia

transfoobia

transinimene

ksenofoobia

rassism

heteronormatiivsus

mitmekesisus

LGBT seksuaalid

innovaatiline, innovatiivsus

progressiivne

võrdne kohtlemine 

vihakõne, vaenukõne

vihakuritegu

kväär

trääg

väärtuskonflikt

arengud

tugiteenused 

ringmajandus

ühissuudlus

esimese suudluse haridusprogramm

õpetatud pead

seksuaalkäitumine

seksuaalne eneseteostus

liginullenergia referentsushoone 

kliimaneutraalne linn

kliimaeesmärgid

kliimamuutustega võitlemine

kliimaministeerium

kliimaõiglus

kliimakindlus

kliimakriis

kliimakava

lennuhäbi

nügimine, nügija

toetavad raamtingimused

head valikud

kliimakahjulikud tooted ja teenused

liikumispraktikad

tänavaruumi hindamise juhend

tänavaruum kui suhtluskeskkond

inimmõõtmeline liikluskorraldus

pilootprojekt

inspireeriv elukeskkond

nüüdisaegne õpikäsitlus

noortegarantii tugisüsteem

sootundlik nõustamie

kaasav haridus

koolivõrgu korrastamine

stereotüübivaba täiend- ja ümberõpe

kestliku toidusüsteemi rohefoor

kestlik elukeskkond

siniroheala

külastustaristu

rohe- ja sinikoridorid

tervisliku tänava juhend

elurikkus

kultuuririkkuse aasta

äriinkubatsiooniteenus

rohekiirendi

rohetehnoloogia

rohelahendused

rohering

ambitsioonikas

karjääriteenused, karjäärispetsialistid

valgusreostus tänavatel

ühiskondlik toimepidevus 

õiglase ülemineku fond

jätkusuutlikkus

säilenõtkus

kohanemis- ja lõimumisvaldkond

kohanemise ja lõimumise infokiri

teenindusdisain keeleõppes

kohanemisprogrammi keelekoolitused

põnev ideekorje

valitsustevaheline kliimamuutuste ekspertrühm (IPCC)

kogemusnõustaja

huvikaitse spetsialist ja kodanikuaktivist

tõejärgne, moraalijärgne

kommunikatsiooniekspert

narratiividisainer

sotsiaalmeedia mõjuisik 

kliimapoliitika ekspert

huvikaitse ekspert

turundusspetsialist

sisuloome, sisulooja

sisuturundus

loomemajandus

mainekujundaja

suunamudija

influentser

suhtekorraldaja

elektrimolekulide agregaatorid

soolises paineolekus noored

soosiire, sooline üleminek, sooravi

soosegadus, sooline ebaolek

sooteadlikkus

sooline segregatsioon

kehm, vehm

bilansihaldur, süsteemihaldur

agregaator

kväärkogukond, kväärväärtused

kväärkino

träägikuningannad (drag queens)

träägšõu

transinimene

kehapositiivne

pluss-suuruse influentserid

taasterahastus 

vesinukuorg

kestliku toidusüsteemi rohefoor

ühiskondlik toimepidevus

välisõhu osakonna peaspetsialist

haridusameti värbamistugi, värbamisjuht

värbamiskoormus

karjääripööre

innovatsiooni ja valitsemise instituudi teadmussiirde juht

varikeelustamine (sotsiaalmeedias) 

nähtavuse filtreerimine (sotsiaalmeedias)

ärklemine

töökius, koolikius, homokius, poliitkius

paremäärmuslane

populist, putinist, kremli käsilane

ahistamisteema

seksuaalne eneseteostus

Mõelda vaid, milline pikk nimekiri absurdsusi ja valesid, ja see pole veel kõik, neid on veel väga palju. Lisaks on ju ka oma sadakond erisoovarianti, eks ole, mis meil kõigil tuleb täpselt pähe õppida, et me kunagi ei eksiks kellegi määratlemisel ega solvaks hellatundelisi lumeräitsakaid.

Kel soovi, võib hakata seda nimekirja täiendama. Kliimaministeeriumi (ja ilmselt ka teiste ministeeriumide) kodulehelt leiaks kindlasti veel suure hulga absurdsusi. 

Levitame seda nimekirja, sest meil on vaja teada, mida meie vaenlased meiega teha tahavad. Muidugi tasuks seda ka süstematiseerida, seda ma ei ole veel jõudnud teha, panin need terminid enam-vähem suvaliselt kirja, sest soovisin neid võimalikult kiiresti avaldada. 

Kõik eelarved, seaduseelnõud ja igasugu rahastamist ihkavad projektid ja muidugi ka neid õigustavad poliitdemagoogilised kõned on täis õõnsat kantseliitlikku uuskeelt, põuavälgu tühikõminat, kümned ja sajad tuhanded, miljonid (meie maksurahast) suunatakse osavate petiste armee (oma toiduahela) rikkalikku ülevalpidamisse. Laste toidurahaga pestakse lahedalt bordellide ja röövlikoobaste põrandaid. 

Anderseni petiskangrud olid süütud sulipoisid võrreldes selle kimäärliku süsteemiga, mis meie inimlikkust õgib.