Baieri lapsed viljapõllul. Foto: Bigstockphoto.com

Euroopa vajab poliitilisi jõude, mis tegelevad põliselanikkonna säilitamise ja kasvule suunamisega. Raha ei ole selleks ainus vahend. Vajame ka usku endasse ja Elu igavestesse väärtustesse. Humanism oma võltsi inimsõbralikkusega on väga paljudest meist teinud lumehelbekesed, kes mõtlevad vaid omaenese üürikesele eksistentsile, kirjutab kolumnist Roland Tõnisson.

15. märtsil ilmunud lehe Helsingin Sanomat juhtkiri kandis pealkirja "Immigratsioon ei vii Soomet tasakaalust välja". Toodi ära ka lugejaid lohutav statistika – kui 2015. aastal saabus riiki 32 000 turvapaigataotlejat, siis 2016. aastal oli tulijaid kõigest 5600.

Juhtkirja kohaselt said aastal 2016 positiivse vastuse taotlusele 27% taotlejaist, negatiivse vastuse 51%, ülejäänud taotlused jäid erinevatel põhjustel läbi vaatamata.

Seega majutati Soome valdadesse (ka iga linn moodustab iseseisva valla) eelmisel aastal umbes 7000 inimest. Käesoleval aastal saab see arv olema 4000–6000. See on tekitanud valdades suure elamispinnapuuduse, eriti riigi lõunaosas. See pidi raskendama muulaste integreerumist. "Kodustamiseks" (kotouttaminen) ei olevat aga Soomel aega palju jäänud, sest eelmisel aastal sündis Soomes vähem inimesi kui suri. Viimati oli olukord selline Teise maailmasõja ajal. Loomulik juurdekasv on juba aastaid olnud languses. Sellest hoolimata kasvas maa elanikkond 15 000 inimese võrra – selle eest on ka Helsingin Sanomat tänulik immigratsioonile.

Juhtkirja autor ei salga, et heaoluühiskond pannakse kõvasti proovile, sest töötegijaid on võrreldes ülalpeetavatega suhteliselt vähe ja tendents süveneb. Valitsus otsib võimalusi värvata välismaiseid töötegijaid ning soovib teha maa atraktiivseks erialaspetsialistidele ja õppuritele.

On kiidetav, et Soome Pravdaks tituleeritud Helsingin Sanomat on hakanud viimaks rääkima sellest, et nii legaalsete kui illegaalsete Aafrikast ja Lähis-Idast pärit immigrantide tööhõive või hariduse omandamise osas on oldud liialt optimistlikud. Teame ju, et nendest piirkondadest tulnud immigrantidest, kes on olnud riigis 10 aastat, tegelevad töö või õppimisega umbes veerand või kolmandik. Töökoht või ettevõte on neil inimestel seotud aga enamasti omaenda kogukonna teenindamisega.

Kodanike kriitilisus immigratsiooni suhtes on muutunud üha selgemaks ja kui Helsingin Sanomat on oma lugejaid pidevalt üle külvanud lugudega õnnetutest varjupaigaotsijatest ja soomlaste kitsarinnalise rassismi kriitikaga, siis võib loota, et viimaks lõpeb ka soome rahva ajude töötlemine. Igatahes on Soomeski märke sellest, et peavoolumeedia  on lausajupesu kõrval oma arsenali võtnud ka veidi realistlikumaid toone. Ometigi on alternatiivmeedia "süüdi" selles, et on võimalik hankida teistsugust informatsiooni kui seda söödavad ette riiklikud meediakanalid ja muud väljaanded, mis suhtuvad valuliselt näiteks viimasel ajal toimuvasse antiglobalistlikesse liikumistesse.

Juhtkiri mainib isegi ära, et käimas on kontrollimatu rahvasteränne, millest võidab inimkaubandus. Varasemalt on selle põhjustajaks peetud ainuisikuliselt Süüria diktaatorit, kelle mõrtsukalikud relvaüksused on kaose põhjustanud – ent veel hiljuti olevat kogu migratsioon olnud kontrolli all, ning aasta tagasi väitis siseministeeriumi kantseleiülem Päivi Nerg, et absoluutselt iga maale siseneja taust on teada. Seda olukorras, kui Rootsi Moslemite Liit korraldas oma usuvendade transporti Soome ning iga päev ületas loata riigipiiri sadu inimesi.

Veel väidetakse, et Euroopa Liit sulges 2015. aastal suure vaevaga oma piirid, ent hea lugeja teab isegi, et see väide ei pea kuidagi paika, sest merepiir on siiani lahti ning Itaalia merevägi on vägagi hõivatud illegaalide Euroopasse toimetamisega.

Oma näo säilitamiseks lõpetas Helsingin Sanomat oma juhtkirja tavapärase mantraga Euroopa Liidu ülistamiseks – see olevat ainus garantii pagulasmassiga toimetulemiseks. Euroopa Komisjonil olevat väljatöötamisel uued seadusepaketid turvapaigasüsteemi loomiseks ning kui koostööd tugevdada, siis ei paista tulevik sugugi tume.

On õõvastav mõelda, et sarnaselt nimetatud juhtkirjale ei kajasta praktiliselt ükski peavoolu meediaväljaanne poliitikute seisukohti või plaane luua seadusepaketid, mis aitaksid taasluua Euroopa põlisrahvaid. Mitte üksi raha ei ole see, mis motiveerib inimesi saama ja kasvatama lapsi. Teame ju, et näiteks võrreldes Eestiga on Soomes tunduvalt paremad võimalused kasvatada oma lapsi ja võimaldada neile inimväärne elu, paradoks on aga selles, et Soome on üks kiiremini vananev riik maailmas. Kuni 40-aastastest helsinglannadest on 40% üksikud ja lastetud.

Peavoolumeedia ei saagi kajastada ühtegi poliitilist programmi Euroopa päästmiseks peale lapsiku lalina eurooplaste vähestest pingutustest end kohandada illegaalide ja legaalselt Euroopasse maandunud moslemite hordide nõudmistega. Ei saa sellest rääkida, sest selliseid programme ja ettevõtmisi lihtsalt ei ole.

Abordibakhanaali ja egofestivali (mida nimetatakse läänelikuks eluviisiks) lõpetada on raske. See on aga ainus võimalus Euroopat päästa. Euroopa vajab poliitilisi jõude, mis tegelevad põliselanikkonna säilitamise ja kasvule suunamisega. Raha ei ole selleks ainus vahend. Vajame ka usku endasse ja Elu igavestesse väärtustesse. Humanism oma võltsi inimsõbralikkusega on väga paljudest meist teinud lumehelbekesed, kes mõtlevad vaid omaenese üürikesele eksistentsile. Seda ümber kujundada on raske, ent ellujäämise koha pealt elutähtis.

2016. aastal esitati Euroopa Liidu maades kokku 1,2 miljonit varjupaigataotlust, neist 2/3 Saksamaal. Türgis on umbes 3 miljonit põgenikku ja varjupaiga otsijat ning Türgi kasutab neid poliitilise survevahendina. Mis saab siis, kui need massid hakkavad liikuma ning Bulgaaria ja Rumeenia julgeolekujõud neid ei peata? On ju selge, et Euroopa Liit ei suuda teha midagi konkreetset oma piiride kaitseks peale mõne järjekordse konsultatsioonibüroo loomise või vaatlejate saatmise, kes Brüsselisse raporteid kirjutavad.

Euroopal seisavad ees rasked ajad ning uinutavate lehetekstide vorpimine on kuritegu omaenda rahva ja riigi vastu. Paratamatult jäävad vaekausile kolm võimalust – globalistidest ja uut maailmakorda rajavad poliitikud koos peavoolumeediaga on kas rumalad või pimedad või ära ostetud. Aga seda ei tahaks ma kuidagi uskuda. Sest nende teha on ju Euroopa tulevik. Nad ei või ju meile halba soovida… Onju? Eksju?