Reedel, 4. novembril 2022 toimus Tallinnas, Õpetajate Majas SAPTK poolt korraldatud Konservatiivne Konverents, kus arutleti küsimuse üle sellest, kuidas saavutada Eestis konservatiivne pööre. Ülaltoodud videos sisaldub kõigi konverentsil kõlanud ettekannete, arutelude ja ka muusikaliste vahepalde salvestus.

Konverentsil pidasid ettekanded Markus Järvi, Andro Roos, Indrek Raig, Maria Madise, Veiko Vihuri, Jaak Valge, Varro Vooglaid, Martin Helme ja Urmas Reinsalu. Nimetatud isikute osalusel leidsid aset ka kolm arutelu, mis keskendusid vastavalt konservatiivsele pöördele majanduses, kultuuris ja poliitikas. Siin esile toodud video kujutab endast konverentsi terviksalvestust.

Konverentsilt jäi kõlama rõhutatud vajadus järjepidevalt selgitada, milliste ideaalide eest konservatiivid ühiskonnas seisavad, samuti lootus, et tõsine konservatiivne pööre on Eesti ühiskonnas võimalik, aga selleks ühelt poolt vaja meeleparandust, teiselt poolt aga seda, et senisest palju enamad inimesed hakkaks tunnetama oma vastutust panustada oma võimete ja võimaluste piires sellise pöörde saavutamisse.

Konservatiivne Konverents toimus sel aastal teist korda. Esimest korda toimus konverents 2019. aasta sügisel, mõelduna igal aastal toimuva sündmusena, aga 2020. ja 2021. aastal ei olnud koroonapiirangute tõttu võimalik seda korraldada.

Videosalvestus on struktureeritud nii, et kõigi ettekannete, arutelude ja muusikaliste vahepalade algused on eraldi markeeritud.

Toimetas Varro Vooglaid