Diplomaadid "hariduse nimel" Ateena homoparaadil. Foto: Scanpix

Kreeka õigeusukiriku kõrge vaimulik on esile kutsunud riigis tegutsevate välismaiste valitsusväliste organisatsioonide meelapaha, kuna toob Pühakirjale ja teaduslikele uuringutele toetudes kooliõpilasteni informatsiooni selle kohta, et homoseksuaalsus on perverssus.

Nagu nendib Kalavrita ja Aigialeia metropoliit Amvrosios, “täidab” Kreeka haridusministeerium “võõraid korraldusi. Välismaised otsustuskeskused otsustavad kõik küsimused kreeklaste asemel ära.”

Metropoliidi hinnangul teostab “rahvusvaheline homoseksuaalide kogukond” etapiviisilist plaani inimkonna muutmiseks.

Näiteks tõi ta lehekülje kreekakeelsest õppevahendist, mis on välja antud Kanadas ning esitleb normaalsena lapsi kasvatavaid samasooliste paare.

Teadaolevalt saab Kreeka LGBT-kogukond piiri tagant rohkesti toetust ja raha.

10. juunil Ateenas toimunud homoparaadi toetuseks võtsid sõna 29 riigi saatkonnad, kelle ridadest ei puudunud Eesti.