Varro Vooglaid 27. mail 2021 Stenbocki maja jures. Foto: Tarvo Alev

Kui Vabariigi Valitsus võtab vastu otsuse, mille kohaselt on meeleavaldustele lubatud vaid koroonapassiga inimesed, siis tuleb seatud piiranguid külmalt eirates korraldada Toompeal kõigi aegade kõige suuremad meeleavaldused, kirjutab Varro Vooglaid.

Neljapäeval teatas Vabariigi Valitsus plaanist laiendada koroonapiiranguid. Lisaks avalikes siseruumides maskikandmise kohustuse kehtestamisele piiratakse jõuliselt ka inimeste liikumisvabadust, võimaldades paljudele kohtadele (sh spordisaalidele, restoranidele, konverentsidele, kontsrtidele jne) ligipääsu vaid vaktsiinipassi omanikele. Muu hulgas deklareeriti, et koroonapassi tuleb hakata esitama ka välistingimustes toimuvatel avalikel koosolekutel ehk meeleavaldustel, eeldusel et need toimuvad piiratud territooriumil.

Esialgu jääb segaseks, mida on sõnapaariga "piiratud territoorium" silmas peetud. Tõsiasi on ju see, et ükski meeleavaldus ei toimu kunagi tarastatud ehk füüsiliselt piiratud territooriumil, kuhu pääseb sisse läbi värava või väravate ja seal toimuva isikutuvastamise alusel. Küll aga tuleb meeleavalduste registreerimisel alati piiritleda ära territoorium, mis on meeleavalduse toimumise kohaks. Suurte meeleavalduste korraldamiseks on aga nende registreerimine kohustuslik, kuna vastasel juhul ei või kasutada ei lava ega helivõimendust.

Kui valitsus asub tõepoolets seisukohale, et kõigil registreeritud meeleavaldustel tuleb korraldajatel hakata tagama, et neil saaks osaleda vaid vaktsineerimispassi omavad isikud, siis on mindud jultunult demokraatliku ühiskonnakorralduse seisukohast ühe kõige olulisema põhiõiguse kallale, milleks õigus meelt avaldada kahtlemata on. Võimatu on rääkida demokraatlikust ühiskonnakorraldusest, kui avalikku võimu kasutatakse inimeste karistamiseks selle eest, et nad rahumeelselt avaliku võimu kuritarvitamise vastu meelt avaldavad.

Ühelt poolt on tõsi, et põhiseaduse paragrahvis 47 sätestatud õigus meelt avaldada ei ole absoluutne ehk seda võib piirata, muu hulgas nakkushaiguse leviku tõkestamiseks. Teiselt poolt on aga tõsi ka see, et niisugused piirangud, mis jätaksid suure osa ühiskonna liikmetest üldse ilme võimaluseta meeleavaldusi korraldada ja neil osaleda, on ilmselgelt vastuolus nii põhiseaduse mõtte kui ka sättega ehk ebaseaduslikud.

Uusi ulatuslikke koroonapiiranguid arvestades on igal juhul selge, et aeg on kutsuda ellu suured ja seni toimunuist oluliselt suuremad meeleavaldused. Eriti selleks, et väljendada leppimatust vaktsineerimise alusel ühiskonna lõhestamisega ja ühiskonna kahte klassi jagamisega, faktilise sundvaktsineerimise ühiskonnale pealesurumise ja selle kaudu paljude inimeste töö ja sissetulekuta jätmisega ning täiesti lubamatu lauspropaganda abil noorte ja laste vaktsineerimisele meelitamise ja survestamisega.

Kui peaks aga minema nii, et valitsus võtab vastu otsuse, mille kohaselt on meeleavaldustele lubatud vaid koroonapassiga inimesed, siis tuleb korraldada Toompeal koroonapassita inimeste osalusel ehk seatud piiranguid külmalt eirates kõigi aegade kõige suuremad meeleavaldused. Sest kusagilt peab minema piir! 

Omalt poolt luban teha kõik võimaliku, et kõnealuste piirangute kehtestamise korral eelnevalt väljendatud seisukoht ellu viia, kutsudes Toompeale kokku niisuguses mastaabis meeleavaldused, mida ei ole seal veel nähtud. Ehk kui valitsus tahab kodanike elementaarseid põhiõigusi maha surudes suurt konflikti, siis ta ka saab selle – kuni punktini, millest alates ei ole valitsuse püsimajäämine enam mõeldav.

Kui Vabariigi Valitsus võtab vastu otsuse, mille kohaselt on meeleavaldustele lubatud vaid koroonapassiga inimesed, siis…

Posted by Varro Vooglaid on Friday, August 20, 2021