Malmö mošee, kuhu oodatakse multikultuurilisi küsimusi arutama kõikide religioonide esindajaid. Foto: Nemir Chaudhry/ Wikimedia Commons

Malmö mošee Mahmoodmoskén on vaidlustanud detailplaneeringu, mille rakendumisel ei oleks "kultuuriehitis" enam igast suunast nähtav.

Mošee teatas oma esindaja suu läbi, et kui maa ostetud ja maja ehitatud sai, seisis detailplaneeringus, et ümbrusse lubatakse ehitada üksnes kuni 5 meetri kõrguseid hooneid.

Asukoha valisid nad spetsiifiliselt selle järgi, et paista igas suunas.

Nüüd on linnavalitsuses aga valminud uus detailplaneering, mis lubaks ehitada kuni 14 meetri kõrgusi hooneid.

"Nähtavus oli üks peamisi põhjuseid, miks me mošee jaoks selle koha valisime," kirjutas oma avalduses Kareem Lone.

"Jooniste järgi, mida me näinud oleme, on selge, et mošee varjatakse ära praktiliselt iga nurga alt ning ainult ühest küljest jääb see kaugele paistma."

"Me loodame, et linnavalitsus võtab arvesse, et mošee ei ole mitte üksnes palvesaal, vaid ka kultuuriehitis, mis peab olema iga külje pealt nähtav," toonitas ta.

Ta selgitas samuti, et mošee on mõeldud multikultuursuse platvormiks, kus võivad kohtuda erinevate religioonide esindajad.

Suurmošee pisike avamispidu Malmös