Kirjandusteadlane Maarja Vaino kirjutab, et Rail Baltic võtab ilmekalt kokku moonakate mentaliteedi. Eestlased on tema sõnul jälle olukorras, kus võimu allikas asub mujal ning selle kohalikud esindajad praktiseerivad tegevusi suurriiklikku või kitsamalt isiklikku kasu silmas pidades. Sellepärast tuleks teha kõik meist olenev, et mitte lasta moonakatel võtta vastu konkreetselt meie elu ja tulevikku puudutavaid otsuseid.

"Meie mõis asub muidugi eeskätt Brüsselis. Ja juba eelmise valitsuse puhul oli selge, et otsuste tegemisel ja hoiakute kujundamisel peetakse silmas ennekõike mõisa, mitte "oma talu" huve. Lihtsal põhjusel – oma talu ja kodu selle sügavamas ja püsivamas tähenduses moonaka peas ei eksisteeri. Tema ajab läbi seal, kus parem on," kirjutab Maarja Vaino veebilehel Huige.

"Rail Baltic võtab moonaka mentaliteedi eriti ilmekalt kokku. Hästi on näha nii see, kus asuvad valitsuse "peremehed" kui ka see, et eeltööd selle "sajandi projekti" maksumuse jm kohta on tehtud lohakalt ja hooletult.  Kõige ilmsem on aga lihtsalt hoolimatu suhtumine – oma ümbrusesse, oma kultuuri, oma loodusvaradesse. Maalapp, millel elatakse, oleks otsekui ainult "rahapalga" teenimiseks mõeldud ning kui mõisnikul on  vaja, siis võib ta oma moonakamaja ukse alt ka suurema külatee läbi tõmmata. Moonakal meel rõõmus – tema maalapikeselt hakkavad tähtsad mehed oma koormatega läbi sõitma! Midagi sellest kukub ehk tallegi!"

"Rail Baltic sümboliseerib kõiki neid otsuseid ja suundi, mida iseloomustab lohakas ja hoolimatu suhtumine nii rahvuslikesse rikkustesse, elukeskkonda kui ka siinsete inimeste arvamusse. Eestlased on jälle olukorras, kus võimu allikas asub mujal ning selle kohalikud esindajad praktiseerivad tegevusi suurriiklikku või kitsamalt isiklikku kasu silmas pidades. Nende tegevuse fookuses ei ole Eesti ja eesti rahva kui terviku huvid."

Viimaks leiab Maarja Vaino:

"Võitlus Rail Balticu vastu sellisena, nagu seda praegu kavandatakse, ei ole võitlus rongiliikluse kui niisuguse vastu. See on pigem eksistentsiaalne võitlus Eesti terviklikkuse ja selle nimel, et otsused, mida tehakse siinse elu ja tuleviku suhtes, oleksid meile terviklikuna kasulikud. Rahaliselt, füüsiliselt ja vaimselt. Rail Baltic seda ei ole. Ta käib rahaliselt üle jõu, ta lõhub meie loodust ja temast ei ole kohalikel elanikel mingit eriti märkimisväärset kasu."

Maarja Vaino sõnul tuleks teha kõik meist olenev, et mitte lasta moonakatel võtta vastu konkreetselt meie elu ja tulevikku puudutavaid otsuseid.

Loe artiklit täismahus siin.