Selle nädala peamine teema on Haridus- ja Teadusministeeriumi plaan võtta ära erakoolidelt õpilaspõhine tegevustoetus, või õigemini plaan teha selle tasumine kohalikele omavalitsustele vabatahtlikuks.

Mida see tõenäoliselt kaasa tooks, pole raske arvata. Sellest kõneleb Objektiivile kirjutatud arvamusloos EELK peapiiskop Urmas Viilma:

"Seaduse muudatuse jõustumise järel ei pea haridus- ja teadusminister ega ka keegi teine ministeeriumi ametnikest enam erakoolidega tüdimuseni vaidlema, sest see tegevustoetuste pall saab nõtke seadusemuudatusega visatud omavalitsuste mänguplatsile. Las vaidlevad seal külaväljakul omavahel!"

Teisisõnu asetaks seadusemuudatus väga tundliku haridusteema otse KOV-i erakondliku kempluse keskmesse, kus hakkavad mängima isiklikud sümpaatiad ja parteiline kuuluvus. Niigi partokraatlikus ja erakonnastuvas Eestis oleks see järjekordne veskikivi erakoolide kui vabade kodanikualgatuste kaelas.

Lühidalt öeldes aga tooks seadusemuudatus kaasa ilmselt paljude toredate ja sõbralike eraalgatuslike maakoolide sulgemise.

Lapse hüve, mille hulka kuulub ka sõbralik, inimlik ja oma maailmavaatest lähtuv kooliharidus, on vanemate otsustustes esikohal ka elukoha valikul. Seega oleks haridusminister Jürgen Ligi läbisurutav seadusemuudatus ka regionaalpoliitiliselt potentsiaalselt katastroofiliste tagajärgedega andes omapoolse tõuke noorte ja innovatiivsete perekondade lahkumisele maakohtadest.

Haridusringkondades on aga pead tõstnud tõeline "laulva revolutsiooni" tunne, mis on ühendanud omavahel väga erineva maailmavaatelise taustaga inimesi võitlema ühise hüve nimel. Eeskujuks võib tuua rühma "Avalikult haridusest", mille kodulehelt saab asjalikult koostatud informatsiooni eraskoolide rahastamise küsimuses.

Tahaks loota kogu südamest, et seekord ei pääse Jürgen Ligi ilma tõsise madinata. Parimal juhul võiks aga erakoolide temaatika osutuda autistlikult ülbe haridusministri poliitilise karjääri kirstunaelaks.