Rahvas vajab oma iseolemise jõu taastamiseks ja käimashoidmiseks igavikulisi väärtusi – tõde, hüve ja ilu. Ilma nendeta pole lootust ei Eesti rahval ega tema rahvuslikul poliitikal, väidab Markus Järvi seekordses nädalakommentaaris.

Meid peab läbi valgustama tõde ja hüve, mis on nii meist kui ka meie rahvusest kordades kõrgemad. Kõik see mis pole tõega kooskõlas tuleb ära heita või ümber kujundada. Siis saame me puhtaks ihutud ning võime jõuliselt kajastada ja võimendada eestlaseks olemise eksistentsiaalsetest eeldustest, rahvuslikest eripäradest ja sajandite jooksul välja kujunenud hingelistest ja vaimsetest eluhoiakutest lähtudes igaviku valgust.

Sellisena peegeldavad rahvused ja miks mitte ka erinevad regioonaalsed eripärad peegeldavad oma eriomase prisma läbi kõike seda, mis asetseb igiolevas – igaviku rahus. Just nõnda toidetuna saavad rahvad iseendaks ja neil on jõudu seista iseenda eest. Nii on igal rahvusel ja ka regioonil oma roll, mida ei saa temalt röövida ükski teine.

Konservatiivina usun kindlalt, et erinevus rikastab ja ühetaolisus tülgastab, ent erinevus peab olema reaalne ning rajanema hüvel ja tõel, mis on iga rahvuse ja tema traditsioonide proovikivi.

Head kaasamõtlemist!