Ungari peaminister Viktor Orbán kaitseb Euroopa Parlamendis oma kodumaad ja rahvast Euroopa institutsioonide süüdistuste ja sanktsioonide vastu, 11. septembril 2018. Foto: Scanpix

Kui Euroopa Parlamendis kavatseti hääletada Ungarile sanktsioonide kehtestamise protsessi algatamise poolt, seisis Ungari peaminister Viktor Orbán jõuliselt ja kindlalt oma kodumaa ja rahva kaitsel, öeldes parlamendi liikmetele selgelt välja, et „Ungari ei kavatse väljapressimisele alluda: Ungari jätkab oma piiride kaitsmist, illegaalse immigratsiooni peatamist ja oma õiguste kaitsmist – vajadusel ka teie vastu."

Käesoleva aasta 12. septembril toimus Euroopa Parlamendis hääletus selle üle, kas algatada Ungari vastu Euroopa Liidu lepingu artiklis 7 ette nähtud menetlus, mis võib viia Ungarilt hääleõiguse äravõtmiseni Euroopa Liidu Nõukogus. Ettepanek vastava protsessi algatamiseks läks 448 häälega läbi, selle vastu hääletas 197 parlamendi liiget.

Eesti saadikutest pidas Ungari karistamist vajalikuks Urmas Paet (Reformierakond), Yana Toom (Keskerakond), Ivari Padar (Sotsiaaldemokraatlik erakond), Indrek Tarand ja Tunne Kelam (Isamaa). Vastu oli Igor Gräzin (Reformierakond).

Hääletuse ajendiks oli Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raport, mida tuntakse selle autori järgi eelkõige Sargentini raporti nime all. Raporti koostanud Judith Sargentini, Euroopa Parlamendi saadik ja Hollandi vasakrohelise partei GreenLeft liige, süüdistab selles Ungarit Euroopa Liidu põhiväärtuste ohustamises, pidades eelkõige silmas kohtuvõimu sõltumatust, sõnavabadust, vähemuste õigusi, riigis asuvate immigrantide ja põgenike olukorda aga heites Ungarile ette ka „patriarhaalseid stereotüüpe" naiste suhtes.

Protsessi järgmises etapis peavad Euroopa Liidu 28 liikmesriigi valitsused parlamendi ettepaneku neljaviiendikulise häälteenamusega heaks kiitma. Hääleõiguse peatamiseks on seejärel tarvis kõigi liikmesriikide heakskiitu Euroopa Ülemkogus ning Euroopa Parlamendi nõusolekut, aga tõenäoliselt ei kiida Poola ettepanekut heaks. Poola välisminister andis ametlikus avalduses mõista, et Poola „kavatseb hääletada võimalike sanktsioonide vastu, mida Ungarile üritatakse Euroopa institutsioonides kehtestada."

Päev enne hääletamist toimus Euroopa Parlamendis Sargentini raporti üle arutelu, kus astus oma jõulise sõnavõtuga üles ka Ungari konservatiivne peaminister Viktor Orbán, et kaitsta oma kodumaad ja rahvast selle vasakpoolse rünnaku vastu. Alljärgnevalt toome ära tema kõne täispikkuses:

Austatud president, austatud liikmed,

Ma tean, et enamus teist on oma arvamuse kujundanud. Ma tean, et enamus teist hääletab selle raporti poolt. Ma tean samuti, et minu praegune etteaste ei muuda teie meelt. Kuid sellegipoolest olen ma siia tulnud – sest te ei ole hukka mõistmas mitte ühte valitsust, vaid ühte riiki ja rahvast. Te mõistate hukka Ungari, mis on kuulunud tuhandeid aastaid Euroopa kristlike rahvaste perre; Ungari, mis on andnud panuse meie suure Euroopa kontinendi ajalukku oma töö ja vajadusel ka oma verega.

Te mõistate hukka Ungari, mis tõusis üles ja haaras relvad maailma suurima armee, Nõukogude armee, vastu; mis tõi vabaduse ja demokraatia nimel suurima ohvri ning kui see osutus vajalikuks, avas oma piirid oma hädas olevatele Ida-Saksamaa vendadele ja õdedele. Ungari on oma vabaduse ja demokraatia nimel võidelnud. Ma seisan nüüd siin ja näen, kuidas Ungarit tiritakse kohtu ette inimeste poolt, kes on demokraatia pärinud ning kes ei ole pidanud vabaduse nimel võtma mingeid isiklikke riske. Ning nüüd need samad inimesed soovivad hukka mõista Ungari kommunismivastase, demokraatliku vastupanuliikumise vabadusvõitlejaid.

Austatud liikmed,

ma seisan nüüd siin ja kaitsen oma kodumaad, kuna ungarlaste jaoks on vabadus, demokraatia, iseseisvus ja Euroopa au küsimusteks. Seetõttu ütlen ma, et teie ees olev raport on Ungari ja Ungari rahva au solvamine. Ungari otsused langetavad valijad parlamendi valimistel. Te väidate sisuliselt seda, et Ungari rahvas ei ole piisavalt võimeline otsustama, mis on nende parimates huvides. Te arvate, et te teate Ungari rahva vajadusi paremini kui Ungari rahvas ise. Seetõttu pean teile ütlema, et see raport ei näita üles austust Ungari rahva vastu. See raport rakendab topeltstandardeid, see on võimu kuritarvitamine, see ületab oma pädevuse piire ning selle kehtestamise viis on lepingu rikkumine.

Austatud liikmed,

meie jaoks Ungaris ei ole demokraatia ja vabadus poliitilised küsimused, vaid moraalsed küsimused. Te soovite nüüd anda moraalse hinnangu ning häbimärgistada ühte riiki ja rahvast arvulise enamuse põhjal. Te võtate endale suure vastutuse, kui te püüate – esmakordselt Euroopa Liidu ajaloos – jätta ühe rahva kõrvale otsuste tegemisest Euroopas. Te rööviksite Ungarilt õiguse esindada iseenda huvisid Euroopa perekonnas, mille liige me oleme. Meil on – ja saab ka tulevikus olema – erimeelsusi: me oleme eriarvamusel Euroopa kristliku olemuse, riikide ja riiklike struktuuride osas; me näeme perekonna olemust ja missiooni eri viisidel ning meil on risti vastupidised vaated migratsiooni küsimuses. Kui me soovime tõesti ühtsust mitmekesisuses, siis ei tohi meie erinevused olla ühe riigi häbimärgistamise põhjuseks ega aluseks, et röövida sellelt võimalus ühiste otsuste tegemises osalemiseks. Me ei langeks kunagi nii madalale, et vaigistada neid, kellega me ei nõustu.

Austatud president,

te soovite samuti tõrjuda kõrvale riigi, mis langetas selgeid otsuseid eelmistel Euroopa Parlamendi valimistel: 2009. aastal hääletas meie poolt 56 protsendiline enamus ning 2014. aastal 52 protsendiline enamus.

Austatud liikmed, daamid ja härrad,

me oleme Euroopa Parlamendi valimiste kõige edukam partei. Meie sotsialistidest ja liberaalidest vastased ei ole meie edu üle arusaadavalt õnnelikud, kuid maksta ungarlastele selle eest kätte, et nad nende poolt ei hääletanud, on ebaaus ja mitteeuroopalik. Veel enam, see raport kirjutati inimeste poolt, kes ei ole mõistnud isegi põhitõdesid. Raportis tunnistatakse, et Ungarisse ei suudetud saata delegatsiooni, mis tähendab, et te hääletate, ilma, et fakte oleks piisavalt kontrollitud. Raportis on kolmkümmend seitse tõsist faktiviga; nende kohta sai iga Euroopa Parlamendi liige eile 108-leheküljelise dokumendi.

Austatud liikmed,

meie liitu hoiab koos tõsiasi, et erimeelsusi lahendatakse reguleeritud raamistikus. Ka mina olen Ungari nimel teinud kompromisse ja jõudnud kokkuleppele meediakomisjoniga ning teinud järeleandmisi õigussüsteemi ja isegi põhiseaduse teatud lõikude osas. See raport eirab kokkuleppeid, mis said juba aastate eest sõlmitud. Kuid kui on võimalik kokkuleppeid niimoodi soovi korral eirata, siis mis mõtet on üldse mõne Euroopa institutsiooniga kokkuleppeid sõlmida? See, mida te teete, annab hoobi nii Euroopa Liidu kui ka konstruktiivse dialoogi põhimõtte pihta.

Austatud liikmed,

igal rahvusel ja liikmesriigil on õigus otsustada selle üle, kuidas oma elu omal maal korraldada. Me kaitseme oma piire ja ainult meie ise otsustame, kellega soovime koos elada. Me oleme ehitanud tara ja peatanud sadade tuhandete illegaalsete immigrantide sisenemise; me oleme kaitsnud Ungarit ja me oleme kaitsnud Euroopat. Täna näeme esmakordselt Euroopa Liidu ajaloos, kuidas üks kogukond mõistab hukka omaenda piirivalvurid.

Austatud president,

räägime otsekoheselt: te tahate Ungarit hukka mõista, kuna Ungari rahvas on otsustanud, et meie kodumaast ei saa immigrantide riiki. Kogu lugupidamise juures lükkan ma kõige tugevamal võimalikul viisil tagasi ähvardused, väljapressimise, laimu ja valesüüdistused, mis Euroopa Parlamendi immigratsioonimeelsed jõud Ungari ja Ungari rahva vastu paiskavad. Ma annan teile lugupidavalt teada, et ükskõik mis otsuse te ka langetate, Ungari ei kavatse väljapressimisele alluda: Ungari jätkab oma piiride kaitsmist, illegaalse immigratsiooni peatamist ja oma õiguste kaitsmist – vajadusel ka teie vastu. Meie, ungarlased, oleme valmis järgmisel mail toimuvateks valimisteks, mil inimestel on viimaks võimalus otsustada Euroopa tuleviku üle ning neil on võimalus taastada demokraatia Euroopa poliitikas.

Tänan tähelepanu eest!

Kõne tõlkis Martin Vaher.