Foto: BigStockPhoto

Tuntud ühiskonnategelase Michael Shellenbergeri sõnul ähvardab Iirimaa kiirkorras läbi surutav vihakõneseadus riigi ainulaadse positsiooni tõttu terve maailma sõnavabadust.  

Kõik näeb välja ulmeseriaali "Must peegel" osana: pisike riik teatab, et võtab vihakõnega sõdimise karmilt käsile ja koos sellega allutab oma kontrollile kogu maailma ilmavõrgu. 

Paraku ei ole tegemist "Musta peegli" seeriaga. See toimub päriselt. Nii sünnib just praegu Iirimaal.

"Vihakõneseaduse" nime kandev seaduseelnõu ei ole see, millisena seda tahetakse välja näidata. See seaduseelnõu ei ole mõeldud Iirimaa inimeste kaitsmiseks vihakõne eest. See on Trooja hobune, mis on ehitatud valmis eesmärgiga allutada kellegi kontrollile maailma suurimad tehnoloogiaettevõtted – X, Facebook, Google, YouTube jne.

Tegemist on sõnavabaduse hädaolukorraga. Alles mõni aeg tagasi võis arvata, et see seaduseelnõu on maha maetud. Kuid Iirimaa valitsus üritab hiljutisi rahutusi ettekäändeks tuues selle seaduse enne jõule Dáilist (parlamendist) läbi rammida.

SEE EI OLE NALI. SEE EI PUUDUTA IIRIMAAD. TEGEMIST ON "UNIVERSUMI KUNINGATE" TOTALITAARSE KORRA KEHTESTAMISEGA, MILLE EESMÄRGIKS ON KÕIGI INIMESTE TSENSEERIMINE. (Schellenbergi suured tähed.)  

Totalitaarse tsensuuri kava on mustvalgelt kirjas. Ühe Iirimaa juhtiva advokaadibüroo juristid selgitavad: "Üks seaduseelnõu võtmeosiseid puudutab juriidiliste isikute eksimusi."

Kuidas suured tehnoloogiaettevõtted saavad tsensuurist hoiduda?

Need peavad oma platvormide sisu viima vastavusse Iirimaa valitsuse nõudmistega.

"Seaduseelnõu tänases vormis nähakse ette kaitse juriidilisele isikule juhul kui see rakendab konkreetse eksimuse vältimiseks kõiki mõistuspäraseid lahendusi ja teeb seda vajaliku hoolsusega. Selleks, et ettevõtted saaksid sellise kaitse ja see neil säiliks, peavad ettevõtted kehtestama oma platvormidel nõuetekohased [sisu jälgimise, tsenseerimise ja eemaldamise] protsessid ning protseduurid."

Iirimaa valitsus ei ole oma püüdlustes pea kindlasti üksi. Nii, nagu vahendavad minu kaastöölised, nõuavad tsensuuri otseselt sõjaväed-kaitsejõud, luureagentuurid ja nende huvisid esindavad organisatsioonid-vabaühendused Ameerika Ühendriikides, Ühendkuningriigis ning üle maailma.   

Viie Silma (Five Eyes) riikide – USA, UK, Austraalia, Kanada ja Uus-Meremaa – luurekogukonnad on viimaste aastate jooksul näinud üheskoos tõsist vaeva nii tavakodanike kui neile mitte meelepäraste poliitikute vaigistamise ning tsenseerimisega. 

Enam pole aega sõnade keerutamiseks. Mida valitsused tahavad teha, pole seaduslik. Nad rikuvad riikide põhiseaduseid, mille kaitsmiseks on inimesed nad ametisse valinud.

Kuna selliste inimeste tegevust ümbritseb tihe saladusteloor, siis pole võimalik kindlalt väita, kas tegemist on ainult valitsusse sattunud väärastunud elementidega või tulevad sellised käsud riigijuhtidelt endilt.

Samas me teame, et tsensuuri nõuavad otseselt nii Ameerika Ühendriikide sõjajõud kui lääneriikide riigijuhid üle maailma.

See, mis hetkel toimub, peaks kohutama kõiki vabadust armastavaid inimesi.

Sellistele arengutele tuleb hakata vastu.

See algab toimuva teadvustamisest.

Toimuvaga kursis olemiseks jälgige palun kodanikuühenduse Free Speech Ireland (Iirimaa Vaba Sõna) ja ajakirjaniku Ben Scallani sotsiaalmeediat.

Asi ei puuduta ainult "vihakõnet". Tegemist on üleilmsete arengutega, mille käigus igasuguse oma voli piirid ületanud luurevaldkonna, sõjaväe ja julgeolekuagentuuride nomenklatuur kasutab väärastunult oma võimu ära ja üritab hullumeelset kava ellu viies allutada ilmavõrgu enda kontrollile.

Kui headel inimestel ei õnnestu selliseid aparaaditöötajaid peatada, siis "Mustas peeglis" kujutatud hirmutavatest arengutest saab päris elu.

[Tänu Iirimaa sõbralikule maksupoliitikale on pea kõigi suurimate tehnoloogiaettevõtete Euroopa peakorterid Iirimaal.]

Tõlkis Karol Kallas