Illustratsioon: exty/Bigstockphoto.com

Radikaalse sooideoloogia edendamisele pühendunud portaal Feministeerium on hea näide võltskodanikuühiskonna vohamisest ehk sellest, kuidas kodanikuühenduse nime all tegutsevad ideoloogilisele propagandale pühendunud organisatsioonid on tegelikult ulatuslikult riiklikult rahastatud ning tegutsevad avaliku võimu käepikendusena.

Nagu alltoodud ekraanitõmmiselt nähtub, rajati mh häbimärgistava "aasta šovinisti" tiitli väljaandmisega tuntust kogunud blogi Feministeerium ja sellega seotud sotsiaalmeedia platvormid sotsiaalministeeriumi (st maksumaksja, rahva) rahastatud projekti abil ning selleks saadi toetust koguni 50 000 eurot.

Raha saanud MTÜ Oma Tuba "on feministlik organisatsioon, mille eesmärk [on] luua ühiskonnas positiivseid muutusi naiste, seksuaal- ja soovähemustega seotud teemadel peamiselt kultuuriüritusete ja aktivismi kaudu" (MTÜ kodulehelt).

Projekti "Oma Hääl" käigus avaldati 2015. aastal meedias (sh Eesti Päevalehes, Delfis, ERRis, Postimehes) 238 artiklit oma vaadete propageerimiseks. 

Allpool on kopeeritud tekst sotsiaalministeeriumi lehelt, mille väljavõte on näha ülaltoodud tõmmisel:

"Loodi soolise võrdõiguslikkuse teemade jaoks Feministeeriumi nimeline püsiv kommunikatsiooniplatvorm (blogi, Facebook ja Twitter).

Partneriorganisatsioonid tutvustasid ja levitasid valminud veebiportaali, mille kaasabil tekkis külaliskirjutajate võrgustik ja stabiilne lugejate arv. Blogil oli aasta jooksul 51 712 lugejat, 7000-9000 lugejat kuus, kellest pooled olid korduvlugejad. Statistika põhjal kasvas blogi lugejaskond pidevalt kogu projekti vältel, saavutades stabiilse lugejate arvu minimaalselt 2000 lugejad nädalas.

Aktiivne koostöö peavoolumeedia toimetajatega aitas tõsta meedia ja laiemalt avaliku ruumi teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse küsimustes. 2015. aastal avaldati kokku 238 artiklit, millest 61 ilmusid laiemas meedias (EPL-is ja Delfis, ERR-i Novaator, Menu, Kultuur ja Arvamus portaalis, Postimees pealehel ning Naine24, Elu24 ja Kodu alarubriigis, Müürilehes, Õhtulehes, Anne&Stiilis, Eesti Naises)."

Tähelepanuväärselt on kõik Feministeeriumi lehel projekti eestvedajatena esitatud ja end naissoo eestkõnelejana määratlenud naisterahvad homo- või biseksuaalid.

Feministeeriumi toimetajad Brigitta Davidjants ja Kristiina Raud on ühtlasi samuti sotsiaalministeeriumi poolt rahastatud Eesti LGBT Ühingu eestvedajad. Aet Kuusik määratleb end MTÜ Oma Tuba kodulehel aga queer-feministliku aktivistina. Nele Laos on töötanud homoühenduses OMA Keskus ja viinud läbi homoseksuaalsuse teemalisi seminare. Ka varem sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhatajana töötanud ja nüüd samuti valitsuse rahastusel aktiivselt nn homoõiguste eest seisva Eesti Inimõiguste Keskuse palgal olev Kadi Viik on tuntud aktiivse homokogukonna eestkõnelejana.

Tõmmis Feministeeriumi lehelt.

Käesoleval aastal saab Feministeeriumi rajanud MTÜ Oma Tuba Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu riiklikku aastatoetust 42 000 eurot, et viia ellu "soolise​ ​võrdõiguslikkuse​ ​kommunikatsiooniprojekt​ ​"Naiste hääl"".

Samuti aktiivsete soo- ja homoideoloogia propageerijatena tuntud Eesti Inimõiguste Keskus (mh kampaania "Erinevus rikastab" eestvedaja) ja Eesti LGBT Ühing saavad samast allikast valitsuse poolset aastatoetust koguni vastavalt 80 000 ja 70 000 eurot. Ehk kolmele nn homoõiguste lobigrupile annab valitsus käesoleval aastal ainuüksi Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu rahalist toetust ligi 200 000 eurot.

Väljavõte Hasartmängumaksu Nõukogu 2018. aasta sotsiaalvaldkonna aastatoetustest. Allikas: HMN

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut avaldas 2017. aasta sügisel oma analüüsi, millest nähtus, et praktiliselt kõik häälekad vasakliberaalse ideoloogia propageerimisele pühendunud nn vabaühendused on tegelikult ulatuslikult avaliku võimu poolt rahastatud ning tegutsevad seega mitte kodanikeühenduste, vaid avaliku võimu käepikendusena.

Selline olukord on olnud valdav juba mitukümmend aastat ning vasakliberaalset ideoloogiat levitavate ja juurutavate võltskodanikuühenduste võimalikult ulatusliku riikliku rahastamise eest on juba 1990-ndatest alates seisnud teiste hulgas George Sorose initsiatiivil asutatud Avatud Eesti Fond ja sellega koostöös tegutsev Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit.

Analüüs: pea kõik vasakliberaalsed "vabaühendused" on valdavalt avaliku võimu rahastatud

Fookuses: Eesti näiline ja võlts kodanikuühiskond täidab riiklikku tellimust