Douma väidetava keemiarelvarünnaku ohvrid, mida näidati Valgete Kiivrite levitatavas videoklipis Foto: ekraanitõmmis

22. novembril lekkis avalikkuse ette keemiarelvainspektorite e-kiri, milles väidetakse, et ÜRO keemiarelvade järelvalveorgan on 2018. aasta Süüria keemiarelvarünnakut puudutavast aruandest jätnud välja olulised faktid ning seda tsenseerinud, vahendab Daily Mail. 

Kui avalikuks saanud kirjavahetuses välja toodud faktid kinnitust leiavad, seab see äärmiselt piinlikusse positsiooni Ühendkuningriigi, Prantsusmaa ja USA, mis väidetava keemiarelvarünnaku peale, ilma tõendusmaterjale ära ootamata, käivitasid suuremahulise karistusoperatsiooni.

2018. aasta aprillis šokeerisid maailma üldsust väidetavalt Damaskuse eeslinnas Doumas filmitud teadmata päritolu videoklipid, milles näidati vahus suudega täiskasvanute ja laste laipu. Mille peale panid Lääneriigid arvatava süüdlase, Süüria, vastu toime ulatusliku rünnaku, milles lasti vaenuvädede pihta rohkem kui sada raketti, sealhulgas ligi 70 Tomhawki tiibraketti, vahendab Mail Online.

Kiire hukkamõist ilma tõenditeta

Kuigi toona jõhkrate islamistide kontrolli all olevas sõjapiirkonnas filmitud kaadreid ega sündmuste kajastamist ei kinnitanud ükski sõltumatu allikas, võtsid Lääne valitsused ja Lääne peavoolumeedia videosid tõe pähe.

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump säutsus selle peale: "Arutu KEEMIA rünnaku tõttu on surma saanud palju inimesi, sealhulgas naisi ja lapsi. Piirkond, kus nimetatud metsikused toimusid, on Süüria Armee poolt ümber piiratud, mille tõttu keegi mujalt maailmast sinna ligi ei pääse. President Putin, Venemaa ja Iraan kannavad vastutust Loom Assadi toetamise eest. Hind saab olema kõrge. Avage koheselt piirkond meditsiiniabi ja faktide kontrollimise jaoks. Järjekordne igasuguse põhjuseta humanitaarkatastroof. HAIGE!"

Toonane Ühendkuningriigi peaminister Theresa May oli samamoodi Assadi süüs kindel, teatades peale raketirünnakut: "Möödunud laupäeval tapeti Doumas põlastusväärses ja barbaarses rünnakus ligi 75 inimest, sealhulgas lapsi. Ohvreid võib kokku olla kuni viissada. Me tegutseme koos oma liitlastega selle nimel, et teha selgeks, mis täpselt juhtus."

"Kõik viitab sellele, et tegemist oli keemiarelvarünnakuga … Me oleme ka kindlad, kes on selle metsikuse taga. Märkimisväärne info-, sealhulgas luureandmete, kogu näitab, et selle viimase rünnaku taga oli Süüria režiim," kuulutas May.

Vilepuhuja: kriitilise tähtsusega info jäeti OPCW raportist välja

Kuid avalikuks saanud e-kirjast selgub, et Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons; OPCW) ülesandel Doumas keemiarelvarünnaku kohta andmeid kogunud teadlastegrupi liikme sõnul ei leitud koha pealt ühtegi kindlat tõendit, et rünnak üldse aset leidis.

OPCW jättis selle fakti oma Douma keemiarünnaku lõppraportis mainimata.

Lekkinud e-kirjas ei üritata väita, et Doumas juhtus kindlasti nii või naa. Selles ainult tuuakse välja, et Doumas proove kogunud ja neid analüüsinud mittepoliitilised teadlased ei leidnud midagi, mis toetaks riigijuhtide esitatud versiooni. Ühtlasi väidetakse, et OPCW on manipuleerinud aruannet määrani, et selle järeldusi oli võimalik valesti tõlgendada.

Selline juhtum paistab kuuluvat samasse kategooriasse "sõja seksikaks muutmisega", mida harrastas Tony Blair enne Iraagi invasiooni "arstitud" luureandmetega avalikkust eksitades.

OPCW tippjuhtidele saadetud e-kirjas väidetakse, et sõltumatu teadlasterühma ametlikku raportit on lühendatud ja tsenseeritud:

  • Faktid on valesti esitatud ja oluline info on välja jäetud;
  • Välja on jäetud fakt, et Doumast leitud kloriini jälgede näol oli tegemist imepisikeste mikroelementidega, mõni osake miljardi kohta, ja esinesid kujul, mida on võimalik leida suvalises kodukeemia kategooriasse kuuluvas valgendis;
  • Raportisse oli lisatud erapoolikute ekspertide arvamusi, mis muutis selle algset sisu ja mis "tegi aruandest hoopis midagi muud";
  • Jäeti välja tõdemus, et sümptomid, mis esinesid väidetavatel ohvritel, ei läinud kuidagi kokku sündmuskohalt leitud kemikaalide tekitatavate mõjudega. Sümptomeid, mida näidati koledates videolõikudes, ei saanud tekitada need kemikaalid, mille jälgi väidetava rünnaku toimumiskohalt leiti.

Kui Doumas käinud teadlaste aruanne oleks üllitatud selle algsel kujul, siis see ei oleks toetanud väiteid, nagu 7. aprillil 2018 oleks Doumas kasutatud mürkgaasi. Kui mingit mürkgaasi kasutatigi, siis oli see selline, mida teadlased ei tunne, või ei avastanud nad kohapeal selle jälgi. Hoolimata sellest, et kogusid hoolikalt nii pinnase kui hoonete materjali näidiseid ja uurisid neid hoolikalt.

Aruande muutmine toimus viimasel hetkel, ekspertide protestist hoolimata

Väidetavalt muudeti 7. juunil 2018 avalikustatud OPCW lõpparuannet viimasel hetel ja oluline info, et kloorisarnase materjali jälgede, mida koha pealt leiti, allikaks võib olla ka lihtne kõigile kättesaadav kodukeemia. Seda, et kindlasti kasutati kloriingaasi, pole võimalik väita.

Mail on Sunday ajakirjanikud väidavad samuti, et neile on kinnitatud, et mõned päevad enne OPCW lõpparuande avalikustamist koostati ka teine aruanne, milles jäeti kõrvale hulk teadlaste poolt kogutud algandmeid ja see koostati teadlaste selja taga.

Kuid teadlased said kirjeldatud teisest aruandest viimasel minutil enne selle avalikustamist teada ja tõstsid kära. Mille tulemuseks on ka avalikkuse ette jõudnud OPCW tippjuhtidele saadetud e-kiri.

Teadlased nõustusid oma aruande mõningase redigeerimisega. Kuid isegi see kokkulepe ei pidanud ja üllitati aruande kolmas versioon, millest viidatud oluline fakt olematute kloriinijälgede kohta oli ikkagi välja jäetud. Raporti sõnastus oli nii segane, et maailma uudisorganisatsioonid jõudsid valearusaamiseni, nagu Doumas oleks tõepoolest mürkgaasi kasutatud. Kui algsed faktid oleks aruandesse sisse jäetud, ei oleks säherdust järeldust saanud teha.

Enne vilepuhumist püüti probleemi lahendada OPCW sees

Peale aruande avalikustamist on rahulolematud teadlased otsinud võimalusi OPCW sees tõe jalule seadmiseks. Kuid kõik nende püüdlused on põrkunud vastu seina, mille tulemusena lekkis ka kõnealune e-kiri.

Teadlased on pidanud maha pika võitluse. Esimene ametlikus aruandes väidetut vaidlustav kiri saadeti OPCW kõrgemale juhtkonnale 22. juunil 2018. aastal. Kolmas vahearuanne üllitati 6. juulil 2018. Neljas aruandeversioon, mis oli pisut tõelähedasem, kuid ikkagi tugevasti tsenseeritud, ilmus käesoleva aasta märtsis.

E-kirja leke järgnes mitmele muule murettekitavale OPCW Douma aruannet puudutavale arengule, mis jätavad mulje, nagu oleks organisatsioon sügavas kriisis. Möödunud mais lekkis OPCW Haagi peakontorist dokument, milles seati sügava kahtluse alla väide, et Doumast leitud gaasisilindrid olid sinna visatud õhust, mis oli Lääne Süüria vastaste süüdistuste üks tugifakte.

Ekspert: helikopterilt või lennukilt leitud pommikesti alla ei vistatud

OPSW inseneri ja ballistikaeksperdi Ian Hendersoni (kes ei ole e-kirja lekitaja) hinnangu kohaselt olid mainitud kaks gaasisilindrit, mida OPCW teadlased uurisid, Douma sündmuskohale "käsitsi paigaldatud".

OPCW lõpparuandest jäeti välja seegi eksperthinnang ja aruandes viidati, nagu oleks need silindrid visatud õhust. Gaasisilindrite õhu kaudu kohale toimetamine on võtmetähtsusega asjaolu, kuna Süüria valitsus oli ainus, kelle käsutuses olid piirkonnas helikopterid. OPCW tunnistas hilisema lekke uurimise käigus, ilmselt kogemata, et Hendersoni allkirjaga dokument on päris.

Kolmas ekspredist viljepuhuja: USA agendid mõjutasid OPCW aruannet

OPCW-d ei paina ainult maintud kaks leket. Äärmusvasakoolsusesse kalduv USA veebileht CounterPunch avaldas intervjuu kolmanda organistasiooni info lekitajaga, keda nad kutsuvad Alexiks.

Alexi sõnul kutsuti oma õigust taga ajavad teadlased kokkusaamisele USA kolme ametiisikuga, keda tutvustati põgusalt ja kes ei maininud, millise agentuuri heaks nad töötavad. Nimetatud ametiisikud seletasid teadlastele pikalt ja empaatiliselt, kuidas Süüria režiim pani toime gaasirünnaku.

OPCW-s on olnud keerulised ajad varemgi ja seda suuremas osas selle tõttu, et organisatsiooni aruannetest sõltub väga palju.

2002. aastal, vahetult enne Iraagi sõja algust, sunniti OPCW toonane juht, brasiillane Jose Bustani, USA survel lahkuma. Toonane USA ÜRO saadik oli "vihane sõjakull" John Bolton.

Väidetavalt oli Bolton see, kes seisis vastu Bustani plaanidele saata Iraagi võimalikke massihävitusrelvi otsima OPCW inspektorid ja kes üritas saada selleks ka Iraagi valitsuse nõusolek. OPCW inspektsioonid oleksid takistanud Valges Majas selleks hetkeks juba langetatud plaane minna Iraagi vastu sõtta.

Suurem osa OPCW eelarvest tuleb USAlt

Sama John Bolton oli Trumpi rahvusliku julgeoleku nõunik ka väidetavate Douma keemiarelva- ja Lääneriikide poolsete Süüria karistamiseks tehtud raketirünnakute ajal. Bolton sai ametist lahti möödunud septembris.

OPCW on nime poolest sõltumatu organisatsioon, kuid selle ümmarguselt 88 miljoni eurose eelarve maksavad kinni ÜRO liikmesriigid. Suurem osa rahast tuleb USA-lt, Euroopa Liidult ja NATO liikmesriikidelt. Viimastest on paljud panustanud ohtralt vahendeid Süüria mässuliste toetuseks.

Lääne poolne Assadi režiimi vastu sõdivate süüria mässuliste toetamine on algusest peale olnud veider, sest suur hulk neist mässulistest on islamiäärmuslased, kes mõnel juhul olid seotud ka Al Qaedaga. Sellistel väidetel, nagu Assad mürkgaasitaks oma inimesi, on olnud Lääne avalikkuse veenmisel, et islamiste on vaja toetada, oluline osa

Tõlkis Karol Kallas

Fookuses: vilepuhujate sõnul on OPCW Süüria-raportid teadlikult moonutatud