Peapiiskop Carlo Maria Viganò palvetamas 2017. aastal Roomas toimunud Elu marsil Foto: Claire Chretien / LifeSiteNews

Peapiiskop Carlo Maria Viganò tõdeb Pranstsusmaa katoliiklikule uudisteportaalile Medias-Presse antud intervjuus, et "globalism valmistab inimkonda ette poliitilise Antikristuse tulekuks". Kokkuvõtte pikemast intervjuust teeb LifeSiteNews.

24. augustil ilmunud intervjuus kommenteeris Viganò üha kasvavat üleilmastumist ja selle mõju ühiskonnale. Samuti leidis ta, et nii ühiskonna kui katoliku kiriku korruptsioon käivad käsikäes. 

"Üksikasi, mis minu hinnangul tuleb läbi ja lõhki selgeks teha – selle täielise hukkamõistmise eesmärgil – on ilmalik suhe tsiviilsfääris toimunud süvariigi riigipöörde ja samasuguse kiriklikus maailmas aset leidnud süvakiriku vandenõulise suunamuutuse vahel." 

Mõlema "riigipöörde õõnestamiseks vajalik tegevus" on tema sõnul "ühesugune", nagu on identsed ka "[süvariigi ja -kiriku riigipööret] innustavad põhimõtted, mis on nende tegevuse taga ja eesmärgid, mida nad on endale seadnud". 

Viganò sõnul on katoliiklaste jaoks ülioluline "mõista, et Teine Vatikani Kirikukogu ja Novus Ordo (uus liturgia/missa vorm) on kiriku jaoks samasuguse mõjuga, nagu [Prantsuse] revolutsioon ja inimõiguste deklaratsioon on tsiviilühiskonnale. Mõlema juured on mürgises revolutsiooni alges ehk Jumala poolt inimestele ja ühiskonnale loodud loomuliku korra õõnestamises." 

Intervjuus selgitas peapiiskop kuidas üleilmastumine ja satanism on omavahel seotud ning tema sõnul on need peaaegu ühe tähendusega sõnad. "Globalismi olemus on satanism ja satanismi tuum on globalistlik." 

"Saatana plaaniks on Maal kehtestada Antikristuse võim, mis annab viimasele võimaluse pilgata Kristuse maapealset elu, jäljendada tema imesid ja juhtida inimesi mitte selge Tõega, vaid valede ning pettustega.

Üleilmastumise sisuks on, piltlikult kirjeldades, lava ehitamine, stsenaariumi kirjutamine ja lavalise liikumise paika panemine, mis valmistab inimkonna ette poliitiliseks Antikristuse tulekuks. Maailma riigijuhid, kes on tema teenrid, allutavad talle oma riikide iseseisvuse viisil, et Antikristusest saab midagi kogu maailma türanni laadset." 

Antikristusele "lava ehitamist" selgitas ta täpsemalt, et "kõik, mis on jäänud kristlusest alles institutsioonides, kultuuris ja kodanike igapäevaelus, tuleb ära kustutada". Üheks sellise kustutamise viisiks on "moraalne lahustumine", mis julgustab inimesi "olema pahelised ja pilkama vooruseid".

Samuti käivad lavaehitamise valda "ühiskonna algrakukeseks oleva loomuliku perekonna hävitamine, lastest ühiskonna jaoks tarbekauba tegemine ehk toote, mida saab raha eest ilmavõrgust tellida, mis omakorda toidab tohutut ja järjest paremal järjel kuritegelikku võrgustikku, mille kõrval ei saa mainimata jätta asendusemade tööstust".

"Lahutused, sündimata laste tapmine, eutanaasia, omasooiharus, valmisolek kõige ja kõigiga astuda seksuaalsesse vahekorda ja "soomuutmisega" põhjustatud inimeste invaliidistamine pole ainult tõhusad ilmutusega avalikustatud Usu hävitamise tööriistad, vaid need töötavad ka kõige pühamate loomuõiguse põhimõtete vastu."

Sellised eluvastased üleilmastumisega kaasaskäivad nähtused on peapiiskopi sõnul katoliku kiriku vastased ja üleilmastumine ise on "religioon", mida levitatakse "ärkleva ideoloogiaga". Kui katoliikluse keskmes on Kristus, siis "globalistid rakendavad katoliiklikke põhimõtteid "sotsiaalse kuningavõimu" puhul, kuid kuulutavad Saatana ühiskondade isandaks". 

Viganò, kes aastatel 2011 kuni 2016 teenis Ameerika Ühendriikides paavsti nuntsiusena, kirjeldas mustrit "kuidas teabe tsensuur ei käi mööda ametlikke lugusid ja seda teostatakse nii sotsiaal- kui korporatiivse meedia platvormide kaudu". Sellist teadmiste piiramist kasutatakse kaasaegses ühiskonnas katoliikluse vastase vaimsuse levitamiseks:

"See pole juhus, et demokraatia väljamõeldis kasutab suurte rahvahulkade meeleavalduste lämmatamiseks vägivalda, mis vabas demokraatias peaksid tooma inimesed barrikaadidele ja kaasa rahvusvahelise hukkamõistu – siinkohal ma mõtlen teiste hulgas Emmanuel Macroni, kes on Klaus Schwabi Maailma Majandusfoorumi Homse maailma noorte juhtide koolitusprogrammi vilistlane. Sellest ei piisa kui diktatuur nimetada mingi maagilise võttega "demokraatiaks", seda eriti juhul kui kodanikud hakkavad järjest enam toetama inimesi, kes neist aru saavad ja vastavad nende ootustele, mis omakorda kujutab ohtu säherduste õõnestavate parasiitide ellujäämisele." 

Peapiiskop väljendas kahtlust, et tänased valimisprotsessid pole erapooletud ja nende ausust pole võimalik tõestada. Tema sõnul on "demokraatia" pettekujutelm, millega "vabamüürlaste oligarhia" lubab kodanikel mängida. 

"Ma kordan: kui demokraatia toimiks, siis nad ei lubaks kodanikel mängida valimiste farsiga ja selle pettusega, mida kujutab endast parlament. Kui seda lubatakse, siis on see nii ainult põhjusel, et vabamüürlik oligarhia on kindel oma võimes niiöelda "demokraatiat" oma kõikjale istutatud emissaride kaudu kontrollida. Teiselt poolt, Antikristusest saab kuningas, mitte president; ta rakendab oma võimu absolutistlikus, totalitaarses, diktatuurses vormis. Need kes usuvad demokraatia muinasjuttu, saavad liiga hilja aru, et neid on petetud." 

Aasta tagasi Steve Bannonile antud intervjuus rääkis Viganò: 

"Lühemalt kirjeldades valitseb meid liigkasuvõtjate ja spekuleeriate kõrgem võim. Selliste inimeste näiteks võib tuua Bill Gatesi, kes paigutab raha suurtesse põllumajandusettevõtetesse ja seda just enne toidukriisi. Ta paigutab raha vaktsiinide tootmisesse just enne pandeemia vallandumist. Või George Sorose, kes spekuleerib valuutadega ja valitsuse võlakirjadega. Või Hunter Bideni, kes investeerib raha Ukrainas asuvatesse Ameerika Ühendriikide ettevõtetele kuuluvatesse biolaboritesse."

Ta põhjendab lisaks, et riigijuhid on "oma rahva reeturid, kelle eesmärgiks on rahvastiku hävitamine ja kõik nende teod on pühendatud eesmärgile, kuidas oma kodanikele kõige rohkem kurja teha".

Kuid siiski usub Viganò, et vaatamata "äärmisele soovile teha kurja", kukub üleilmastujate "Suure Lähtestamise" nime all tuntud ettevõtmine "paratamatult" läbi ja läbikukkumise aeg sõltub ainult "inimeste võimekusest selle vastu hakata ja asjaoludest, mis on määratud ära Jumaliku ettehooldusega". 

Ameerika Ühendriikides soovitab ta inimestel koonduda demokraatide "ehitame paremini tagasi" (build back better) nime saanud Suure Lähtestamise tegevuskava vastu ja kutsub inimesi "taas üles ehitama asju, mis on ära hävitatud".

Pika intervjuu ingliskeelset tõlget saab lugeda siin.

Toimetas Karol Kallas