Peruu lapsed. Tänu vanemate võitlustahtele võivad nad kooli minnes vabalt hingata. Foto: Boggy/Bigstockphoto.com

Peruu lapsevanemate ühendus Padres en Acción on võitnud kaaluka kohtuasja tõkestamaks valitsust töötlemast kooliõpilasi nn sooideoloogiaga.

Kohaliku meedia kajastustele toetudes kirjutab LifeSiteNews, et Lima kõrgeima kohtu esimene tsiviilkolleegium on lastevanemate palvel tühistanud osa haridusministeeriumi põhihariduse õppekavast, millega julgustati õpetajaid esitlema sugupoolt kui psühholoogilist konstruktsiooni.

Kohtu otsusega on tühistatud lõik, mis kõlas nii: "Kuigi see, mida me naiselikuks või mehelikuks peame, põhineb bioloogilisel soolisel erinevusel, on siiski tegemist mõistetega, mida me konstrueerimise sotsiaalselt oma igapäevase suhtluse kaudu."

Varem on Peruus murelike lapsevanemate osalusel toimunud mitmeid massimeeleavaldusi püüdluse vastu suruda haridussüsteemi vahendusel lastele peale nn sooideoloogiat.