Viimase ööpäeva jooksul on Riigikogu Õiguskomisjoni poole pöördunud sadu ja sadu inimesi, kes kõik on palunud lõpetada manipulatsioonid kooseluseaduse jõuga, vastu rahva tahtmist läbisurumiseks. Teiste seas on oma pöördumise teinud ka Põhiseaduse Assamblee liige ja üks põhiseaduse eelnõu autoritest, hr Ants Erm. Tema pöördumine on allpool.

Lugupeetud Riigikogu liikmed!

Minuni on jõudnud kuuldused (väga loodan, et tõepoolest vaid kuuldused) poliitilisest manöövrist, millega püütakse välistada nõue, et kooseluseaduse vastuvõtmiseks on tarvis vähemalt 51 Riigikogu liikme toetust. Loodan väga, et Te ei luba sellistel manipulatsioonidel aset leida ja õõnestada rahva usku demokraatlikku riigikorraldusse.

22 aastat tagasi ei osanud me tõesti ette näha, et abielu võidakse tõlgendada kuidagi teistviisi kui suhet mehe ja naise vahel. Seega, Kooseluseadus on vastuolus sellega, mida Põhiseaduse autorid ja selle poolt hääletajad mõtlesid, on vastuolus Põhiseaduse vaimuga.

Põhimõtteliselt on võimalik, et tänapäeval saadakse Põhiseadusest teisiti aru – siis tulebki seda muuta, aga seda ei saa teha ei 30 ega ka mitte 51 Riigikogu liiget, seda saab teha vaid Eesti Vabariigi kodanikkond.

Olge, palun, vähemalt ausad – kooseluseadus, mida Te rahva enamuse arvamust eirates kavatsete vastu võtta, on tegelikult ettevalmistav etapp homoabielude seadustamiseks.

Homoabielude seadustamine aga lööb uppi kogu olemasoleva (valdavalt kristliku) käitumisraamistiku, tekitab väga raskesti ületatavaid õigus-, kasvatus- ja haridusprobleeme. Nagu näitavad küsitlused, ei ole eesti rahvas nii suurteks muutusteks valmis. Kui Te väidate vastupidist, miks pelgate Te siis panna küsimust rahvahääletusele. Suurbritannia valitsus julges panna rahvahääletusele isegi riigi jagunemise küsimuse.

Mida kardate Teie? Rahva seisukohta? Kui see tõesti on nii, siis ei vääri Te seda positsiooni, kus Te praegu olete. Teie ei ole Eesti Vabariik, Teie ei ole ka mitte Eesti Vabariigi kõrgeim võim.Te olete vaid Kõrgeima Võimu esinduskogu. Esinduskogu, kes läheb oma valijate vastu, kaotab legitiimsuse. Kas see on Teie eesmärk – tekitada Eestis põhiseaduslik kriis? Kellele see kasulik on?

Keegi ei keela homoseksuaalsetel inimestel koos elada, neil on kõik õigused, kaasaarvatud vara jagamise ja pärimise lepingute sõlmimine, neil on sisuliselt vähem kohustusi (abielu ja laste kasvatamine – jah sisuliselt on need Looduse poolt dikteeritud heteroseksuaalide kohustused!) ja rohkem vabadust.

Jätkem abielu ikkagi mehe ja naise privileegiks, nagu see juba aastatuhandetega Eestis välja kujunenud ja aktsepteeritud on olnud.

Lugupeetud Riigikogu liikmed, palun ärge lõhestage eesti rahvast, ärge tehke seda kunagi, aga eriti mitte praegu, kui meil on palju suuremaid probleeme ees ootamas kui mõne protsendi inimeste soov oma eripäraga avalikult eputada.

Võtke, palun, Kooseluseadus praegu menetlusest maha ja küsige kunagi rahulikemal aegadel, kas eesti rahvas aktsepteerib homoabielusid. Kui see saab olema rahva enamuse arvamus, mis siis ikka – siis tuleb leppida.

Lugupidamisega,

Ants Erm
Eesti Põhiseaduse eelnõu üks autoritest
Põhiseaduse Assamblee liige