Euroopa Keskpanga hoone Frankfurtis Foto: Piqsels

Euroopa Keskpanga järelvalvenõukogu ja juhatuse liige Frank Elderson teatas koosolekul, et ta ei soovi tööl enam näha kliimaketsereid ja rääkis töötajate "ümberprogrammeerimise" vajadusest.

Elderson on üks kuuest Euroopa Keskpanga (EKP) juhatuse liikmest ja juhib EKP keskpanga kliimategevust ning on järelvalvenõukogu asejuht. Ta esines kliimausu nõudmistega pangasisesel koosolekul. EKP juht Christine Lagarde teatas kommentaariks, et ta toetab roheveendunud nõukogu liiget, vahendab Politico.

Frank Elderson Foto: consilium.europa.eu

Täpsemalt ütles ta töötajate kohta, kes ei usu inimtekkelistesse kliimamuutustesse ja rohepöördesse: "Ma ei taha selliseid inimesi enam [pangas töötamas näha]."  

Hollandi juristist nõukogu liikme avaldus põhjustas panga töötajate seas teatud pahameeletormi ja Eldersoni süüdistatakse autoritaarsuses. Töötajad leiavad samuti, et pangas pole võimalik pidada avatud ja ausat arutelu kliimamuutuste teemal ega selle üle, millist rolli peaks Frankfurdis asuv rahaasutus kliima soojenemise peatamisel täitma .

Veebruari alguses toimunud koosolekul küsis Elderson töötajatelt, nii neilt, kes olid kohal kui neilt, kes osalesid ilmavõrgu vahendusel: "Miks me peaksime soovima palgata inimesi, keda tuleb ümber programmeerida? Sest nad tulevad parimatest ülikoolidest, kuid nad pole õppinud välja ütlema (spell) sõna "kliima"?"

Nõukogu liige lisas, et kõik pangas töötavad inimesed tuleks ümber koolitada. Samas kinnitas ta, et see pole "ähvardus kellegi suhtes" ja ta ei täpsustanud, mida ta mõtles sõna "kliima" välja ütlemise all.

Hollandlasest pangajuhi sõnadel on päris suur kaal, sest EKP on keset tulist arutelu, seda nii panga sees kui ümber, mille sisuks on küsimus: kas ja kui suures mahus peab pank suunama majanduse "rohelisemaks" muutmist või peaks see jääma oma peamise ülesande juurde, milleks on eurotsooni hindade stabiilsena hoidmine.

Mitmekesisus ja kaasamine

Töötajad valasid oma pahameele välja pangasiseses jututoas ja vestlustega oli võimalik tutvuda ka ajakirjanikul.

Ühe pangatöötaja sõnul "tappis Elderson ühe lausega mitmekesisuse ja kaasamise ideaali. Ma arvasin, et need on meie institutsiooni kultuuri alustalad." Töötajad leiavad ühiselt, et panga kliimajuht on "autoritaarne", 

Mõned vestluses osalenud pangatöötajad juhtisid tähelepanu, et sellised juhtkonna seisukohad jõustavad grupimõtlemist, mis kahjustab EKP otsuste langetamist.

"Mina olen Franki poolt"

EKP president Lagarde pidi olukorda selgitama 15. veebruaril Euroopa Parlamendi saadikutele. "Ma toetan kolleeg Franki, kuid ilmselt, mis on veelgi tähtsam, nii mina kui teised [pangajuhid] väärtustame institutsiooni mitmekesisust, mida ma juhin," rääkis ta. 

"Me toetame üldiselt mitmekesisust selle tavalises mõistes, kuid samuti ka mõtlemise mitmekesisust, tausta mitmekesisust ja ma leian, et see parandab meie kõigi töötulemusi."

Kliimausk

Hulk vaatlejaid leiab, et kui asi puudutab rohetegevuskava, siis keskpank ei soosi sugugi arvamuste "mitmekesisust".

"Arutelu, kuidas keskpanganduse peaks muutma roheliseks, on muutunud nii vastandlikuks, et asjalik mõttevahetus on keeruline," leiab Milano Bocconi Ülikooli Euroopa Poliitikakujundamise Instituudi juht Daniel Gros. "Kui keegi midagi [rohelist] kritiseerib, siis seisab ta kohe silmitsi süüdistusega kliimavastalisuses. Minul isiklikult on selliseid kogemusi mitu." 

Grosi sõnul on selline probleem levinud raskemal kujul just keskpankade maailmas, kus inimesed üldiselt hoiduvad otsestest vastuoludest.

Ajakirjanikud uurisid EKP-st, millist mõju omavad Eldersoni märkused panga töötajate palkamise ja koolitamise tegevuskavadele. Pank vastas: "Kliima ja looduse riskid mõjutavad meie rahanduspoliitikat ja panga juhtimise volitusi ning kõik meie kolleegid peaksid mõistma, mida see nende töö jaoks tähendab."

Roheline kultuurirevolutsioon

Hiljuti läbi viidud küsitlus näitab, et suurem osa EKP töötajaid toetab institutsiooni suuremat panust üleilmse kliimasoojenemisega võitlemisse. Töötajate omavahelised vestlused osutavad kasvavale murele, et roherevolutsioon on muutumas kultuurirevolutsiooniks ja teisitimõtlejaid ähvardab "puhastus".

EKP väidab ise, et see on tulenevalt seadustest, ehk Euroopa Liidu laiemast majanduspoliitikast, kohustatud sõdima kliimamuutustega.

Ühe EKP endise kõrge juhi sõnul ohustab kliimale keskendumine panga peamiste eesmärkide täitmist, mille hulka kuuluvad näiteks tööhõive ja majanduskasv. "Kui räägitakse ainult kliimast, tekitab see küsimuse EKP legitiimuse osas."  

Pankur peab olema aus

EKP probleeme näitlikustavad eelmisel aastal EKP nõukogu liiget, Belgia Keskpanga juhti Pierre Wunschi tabanud rünnakud. Wunsch küsis ühel nõukogu koosolekul kui õigustatud on EKP tegevuse joondamine kliima järele? Selle peale kirjutasid 20 kliimaaktivistide vabaühendust Belgia kuningas Philippe'ile kirja, milles palusid tal jätta pangajuht teiseks ametiajaks kohale kinnitamata.

Belgia keskpankur pole kunagi kliimamuutuseid eitanud, tema kahtlused olid seotud vaid küsimusega, milliseid põhiülesannete kompromisse peab pank tegema seoses rohelise üleminekuga. 

Euroopa Parlamendi ees aru andes tunnistas Wunsch, et "rohepööre ei tee meid kollektiivselt rikkamaks". 

"Me peame olema ausad ja mitte meelitama inimesi mõtlema, et rohestamine tähendab kõigi jaoks positiivseid võimalusi, suurendab SKT-d ning loob miljoneid hästitasustatud töökohti," selgitas ta.

Gros nendib: "Mõned EKP poliitikakujundajad on ideoloogiliselt väga kindlameelsed ja see ei tule pangale kasuks. See pole pikemas perspektiivis kestlik."

Toimetas Karol Kallas