Martin Mölder Foto: kuvatõmmis autori veebilehelt

Tagasiastumine nõrgestaks praeguse peaministri positsiooni läbirääkimiste laua taga ja seda teades kuritarvitab Kaja Kallas talle antud õigusi, kuna sisuliselt on tegemist siiski uue valitsuse moodustamisega, mis eeldab ka uut mandaati peaministrile, selgitas politoloog Martin Mölder Vikerraadio päevakommentaaris.

Põhiseadus annab peaministrile õiguse teha muudatusi valitsuse koosseisus ja tänu sellele ongi justkui JOKK olukord, kus läbi ministrite vahetamise vahetatakse välja ka erakonnad valitsuses ilma uue valitsuse moodustamise protseduuri läbi tegemata. "Sisuliselt on see aga vastuolus Eesti parlamentarismi toimimise põhimõtetega," tõdeb Mölder. 

Antud olukorras tagaks demokraatliku mandaadi valitsemiseks peaministri tagasiastumine ja parlamendilt uuele peaministrikandidaadile valitsuse moodustamise volituse andmine. "Muuhulgas niimoodi tekib parlamentaarses süsteemis esindamise ja vastutuse ahel valitsejate ja kodanike vahel," osutab Mölder. 

"Meil on aga hetkel olukord, kus valitsust moodustav erakond ja peaminister on kaalunud võimalust ministrite välja vahetamise varjus välja vahetada ka valitsust. See on peaministrile antud ministrite välja vahetamise õiguse kuritarvitamine. Kui valitsuses vahetuvad erakonnad ja lepitakse kokku uues koalitsioonis, siis on tegemist uue valitsusega. See valitsus peab valitsemiseks saama uuesti riigikogu heakskiidu," lisab Mölder. 

Mölder toob välja olulise nüansi, mis ei pane Kaja Kallast tagasiastumise sammu ette võtma. "Kui peaminister astuks tagasi, siis käivituks vastavalt Põhiseadusele uue valitsuse moodustamise protseduur", kus peaministril on üsna üürike ajaraam uue valitsuse moodustamiseks. Tagasiastumine nõrgestaks seega Kallase ja Reformierakonna positsioone läbirääkimistel, kuna aeg suruks peale. 

"Ja nii me olemegi JOKK-olukorras, mis loodetavasti siiski laheneb nii, et Eesti parlamentaarse demokraatia aluspõhimõtted ei saaks ükskõik mis ettekäändel või põhjustel rikutud. Eesmärk ei pühitse abinõu ning tekkinud kahju poliitika legitiimsusele oleks ilmselt palju suurem kui ühe või teise erakonna isiklik kasu," ütles Mölder kommentaari lõpetuseks.

Toimetas René Allik