Florian Hartleb nõuab Varro Vooglaiult ja Markus Järvilt väidetava kahju hüvitamiseks rohkem kui 100 000 eurot. Illustratsioon: Objektiiv

Eile lõuna paiku laekus Varro Vooglaiu ja Markus Järvi e-postkasti Florian Hartlebi ja Teele Holmbergi poolt palgatud advokaadi kiri, millega nõutakse väidetavate ebaõigete väidete ja ebakohaste väärtushinnangute avaldamise eest kahju hüvitamist summas 110 000 eurot. Lisaks sellele soovitakse õigusabikulude hüvitamist summas 750 eurot.

Kahjunõuet põhjendatakse väitega, nagu oleks Vooglaid ja Järvi portaalis Objektiiv avaldatud artiklite ja videotega rikkunud Hartlebi ja Holmbergi mainet, esitades viimaste kohta seonduvalt detsembri alguses Vabaduse väljakul toimunud ÜRO rändeleppe vastasel meeleavaldusel aset leidnud intsidendiga ebaõiged faktiväited ja ebakohaseid väärtushinnanguid. Nõudekirja kohaselt ei ole meeleavaldajaid fašistideks sõimanud Hartleb korraldanud provokatsiooni ega ka provokatsioonis osalenud, veel vähem kedagi lapsevankriga rünnanud.

"Avaldatud faktiväited ja väärtushinnangud on põhjustanud klientidele ebamugavustunnet avalikes kohtades viibides ning ka teiste inimestega suheldes, kusjuures viimane häirib oluliselt nende igapäevaelu elamist," toonitatakse nõudes.

Kahjuhüvitise suurust põhjendatakse mh väitega, et Hartlebi maine on Objektiivi kajastuse tõttu tuntavalt rikutud ning et seetõttu kaotab ta olulise osa oma sissetulekutest, mis pidanuks 2019. aastal ulatuma prognooside kohaselt üle 100 000 euro.

Näitena kahjunõude põhjusest toodi kirjas esile, et "pärast tekkinud skandaali katkes kliendi koostöö Saksamaa saatkonnaga, teda ei kutsutud enam delegatsiooni kohtumistele ning sellest tulenevalt tekkis kliendile kahju."

Vandeadokaat Robert Sarve poolt signeeritud kirjas väidetakse, et nõutava kahjuhüvitise suurus on proportsionaalne põhjustatud kahju suhtes, eriti arvestades põhjustatud kahju ulatust ning tõsidust.

Rahasumma ülekandmist Hartlebi pangakontole nõutakse 14 päeva jooksul alates kirja kättetoimetamisest. Ühtlasi lisatakse, et kui Vooglaid ja Järvi ei nõustu vabatahtlikult nõudekirjas esitatud nõudmistega, esitavad Hartleb ja Holmberg kohtusse hagiavalduse neile väidetavalt tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks.

Lisaks kahjutasule nõuavad nõude esitajad viivitamatult 9. detsembril 2018 Vabaduse väljakul nõude esitajate osalusel aset leidnud intsidenti kajastavate artiklite ja videote kõrvaldamist Objektiivist.

11. detsembri "Fookuses" erisaates paljastasid Vooglaid ja Järvi, kuidas Eesti 200 ridadesse kuulunud Saksa kodanikust Florian Hartleb provotseeris lapsevankriga ringi liikudes Vabaduse väljakul ÜRO rändeleppe vastasel meeleavaldusel osalenuid, sõimates kohal olnuid fašistideks ja norides nendega ka muul moel tüli. Intsidendi kõige teravamatel hetkedel filmis Teele Holmberg taamalt, kuidas tema lapse isa Hartleb koos nende ühise lapsega osales rüseluses meeleavaldusel korda valvanud meestega.

Viimastel päevadel on nii Eesti 200 juht Kristina Kallas kui ka partei eestvedajate hulka kuuluv Margus Tsahkna pannud Postimehe vahendusel kõlama sõnumit (vt siit ja siit), nagu oleks Objektiiv viinud Eesti 200 suhtes ellu infooperatsiooni.

Fookuses eri: Eesti 200 töötajad osalesid küünilises provokatsioonis, kasutades selleks väikest last