Stephen Báthory Pihkvas. Jan Matejko ajalooline maal aastast 1872. Foto: Wikimedia commons

Poola haridusministeerium kavatseb hakata vähendama riigi koolisüsteemi õppekavade mahtu, asudes muuhulgas kärpima ajalooõpikutes osa, mis käsitles Poola-Ungari ajalooliselt tihedaid sidemeid. 

Poola liberalistliku valitsuse plaane kritiseeriva Poola-Ungari ajalookomisjoni sõnul on õppekavast välja jäetud igasugune sisu Poola-Ungari suhetest 14. ja 15. sajandil, samuti peatükid kuningas Stefan Báthory valitsemise kohta.

Ajalookomisjon on seisukohal, et kahe riigi vahelised suhted on olnud olulised kogu (Kesk-Euroopa) regiooni jaoks, kuna need sillutasid tee Visegrádi kokkutulekuteni ning et kahe riigi kuninglikud perekonnad on olnud ajalooliselt omavahel seotud.

Ka Stefan Báthory valitsemisaeg oli Poola-Ungari suhete jaoks keskse tähtsusega, kuna just Báthory ajal aitas Poola monarhia tõrjuda osmanid välja Ungari ja Austria aladelt.

Poola-Ungari ajalookomisjon tõdes lisaks, et 1956. aasta ülestõus Ungaris ei olnud eraldiseisev ajaloopeatükk ning et õppekavas ei tohiks vaadata mööda Ungari ülestõusu seostest samal aastal Poolas toimunud sündmustega.

Just Poola ühiskond tegi 1956. aasta sügisel kõige rohkem Ungari abistamiseks, rõhutades sedasi taas kord kahe rahvuse vahelisi sõbralikke sidemeid. 

Ajaloolased on mures, et Poola haridusministeeriumi koostatud uus õppekava on vastuolus kahe riigi vahelise sõpruse ja solidaarsuse vaimuga.

Ühine arusaam kahte riiki ühendavatest ajaloosündmustest on ajaloolaste sõnul viisiks, kuidas kasvatada kahe rahvuse vahelist sõprust ja mõistmist. Samuti leiavad Poola-Ungari ajalookomisjoni liikmed, et ajalooliste sõprussidemete alatähtsustamine hakkab tulevikus pärssima piirkondlike koostöösidemete edendamist kahe riigi vahel. 

Poola-Ungari ajalookomisjoni seisukohta on toetanud 60 akadeemikut mõlemast riigist.

Toimetas Adrian Bachmann