Alltoodud aadressil on De Civitate lugejal võimalik tutvuda järjekordse "paljutõotava" futuristliku populatsioonikontrolli süsteemiga, mille tähendus on mõtlemisvõime (või pigem julguse) säilitanud isikule mõistetav, ent mille sarnaste tehnologiate plahvatuslik levik on nüüd juba välgukiirusel puhta manipulatsiooni instrumendiks muutuva massimeedia veergudel jätkuvalt olematuks vaikitud.

Sarnaselt rahvastiku telefonipositsioneeringu põhise asukoha jälgimise, internetitoimingute salvestamise (elektrooniline kirjavahetus, sotsiaalmeedia põhine suhtlus, internetiotsingute ajalugu, jne), automaatse näojoonte tuvastusvõimega kaameravõrgustike paigaldamise, internetipanganduse monitooringu, hiiliva kiibistamise jms inimese vabadust ajalooliselt seninägematul tasemel (ent suuresti märkamatult) hävitavate tehnoloogiatega, juurutatakse ka antud süsteemi vaikivalt ning ilma igasuguse avaliku arutluseta läbi anonüümse seadus- ja määrusandluse.

Täpsemalt on uudises kajastatu näol tegemist Ameerika Ühendriikides "terrorismivastase võitluse" eesmärgil (või ettekäändel?) loodud "riikliku julgeoleku osakonna" poolt tellitud ja Massachusetts'i tehnoloogia instituudi allharu "Draper Labsi" poolt loodud sensorisüsteemidega, mille eemärgiks on inimese biosignatuuride (hingamissagedus, kehatemperatuur, silmade pilgutamine jms) jälgimise teel tuvastada, kas andurite poolt jälgimise all olevad isikud on tõenäoliselt sooritamas vägivaldset akti või mitte. Esialgsed testid on uudise autorite poolt tsiteeritud eksperitde sõnul "paljutõotavad" ning süsteem on Ameerika Ühendriikides plaanis esmalt võtta (sarnaselt juba kasutusele võetud röntgenkaameratega – vt lähemalt siit) kasutusele lennujaamades ning avalikes tsoonides, mida nimetatud agentuur arvab vajalikuks "terrorismi" ning "kuritegevuse" ohjamiseks.

Kuigi äsja kasutusele võetud süsteemi sensorite täpsus ei ole kindlasti veel optimaalne ning algoritmidki on suure tõenäosusega robustsed, on tehnoloogia kontsept ennast juba tõestanud ning avab järgnevatel dekaadidel laialdase rakendamise korral perspektiivi ühiskonna tekkeks, kus välistatud on kuritegevus ning… mõistagi ka igasugune (vägivaldne) vastuhakk eksisteerivale võimusüsteemile. Sestap on õnnelik kokkusattumus, et tehnoloogiat rakendatakse esmalt kõige "demokraatlikumates" riikides, kus düstoopilised stsenaariumid on välistatud ning toimub valitsevate jõudude pidev vahetumine vabade valimiste teel, mis on teostatud kodanikkonna poolt, kes on kõrgeima võimu kandjad.

Orwellikku tehnoloogiat käsitleva uudislooga on võimalik tutvuda siin.