President Alar Karis Foto: president.ee

President Alar Karis jättis välja kuulutamata perehüvitiste seaduse, tuues põhjuseks seaduses sisalduv normitehnilise praagi, mis on vastuolus põhiseadusega.

„Riigikogus vastu võetud seadus sisaldab normitehnilist praaki, mille puudulikkus ulatub vastuoluni põhiseadusega," ütles president ERR-i vahendusel. 

Presidendi sõnul on seaduse §2 lg1 teine lause õigusselgusetu ja seetõttu vastuolus põhiseaduse §13 lg2-ga, mille kohaselt kaitseb seadus igaühte riigivõimu omavoli eest. 

Lisaks tõi president välja, et §101 lg5 lausel „Eeldatakse, et lasterikka pere tpetust arvestatakse elatise väljamõistmisel ainult juhul, kui seda makstakse ühiste laste eest" puudub ühemõtteline sisu.

President peab ebaõiglaseks ka valikulist indekseerimist ja seletuskirjas oleks pidanud selgelt põhjendama, miks ei saa soodsamalt kohelda ka ühe ja kahe lapsega peresid. "Möönan, et riigikogult ei saa nõuda üksikasjalikke põhjendusi toetuse suuruse kohta ega uuringuid, mis kinnitaks, et üks või teine soodustus sündimust ka tegelikult suurendab. Riigikogul on õigus katsetada meetmeid, mille kohta on teada vaid see, et need võivad valitud eesmärke edendada. Teisalt ei saa ma Vabariigi Presidendina sallida sellist seadusloomet, mille puhul põhjendamisest hoidutakse täielikult, tuues ettekäändeks koalitsioonilepingut," ütles Karis. 

President saadab seaduse riigikokku tagasi, kes peab seda uuesti arutama ja põhiseadusega kooskõlla viima. 

Toimetas René Allik