Pritsimees Sam (keskel) on lastele juba üle 30 aasta tuleohutust õpetanud, kuid kriitikute arvates on ta oma maskuliinsusega nüüd ajale jalgu jäänud. Foto: Lincolnshire'i tuletõrje- ja päästeteenistuse Facebook'i leht

Inglismaal loobus Lincolnshire'i tuletõrje- ja päästeteenistus populaarsest tuletõrjemaskotist Pritsimees Sam, kuna kriitikute hinnangul kinnistab nende iganenud soospetsiifilise ametinimetusega meessoost maskott kahjulikke soostereotüüpe ega pole piisavalt kaasav. Sama palutakse teha ka kõigil teistel Suurbritannia tuletõrjejaoskondadel. Pritsimees Sami hakkavad seal nüüd asendama hoopis sooneutraalsed värvilised tulekustutid Freddy, Filbert ja Penelope. 

Veel hiljaaegu kasutas Lincolnshire'i tuletõrje- ja päästeteenistus Inglismaal oma maskotina populaarset multikategelast Pritsimees Sam, kes tervitas külalisi tuletõrjejaoskonna avatud uste päeval ning keda kujutati ka nende reklaamimaterjalidel. Kuid jaoskond otsustas nüüd Sami teenetest loobuda, kuna nad said negatiivset tagasisidet, et nende meessoost tuletõrjemaskott ei ole piisavalt kaasav.

Sami asemel hakkavad jaoskonda edaspidi esindama sinist, punast ja beeži värvi sooneutraalsed tulekustutid Freddy, Filbert ja Penelope.

Sooneutraalsed tulekustutid Freddy, Filbert ja Penelope peavad nüüd toksiliselt maskuliinse Pritsimees Samiga hüvasti jätma. Foto: Lincolnshire'i tuletõrje- ja päästeteenistuse Facebook'i leht

Lincolnshire'i tuletõrjeülema Lez Britzmani sõnul on "riigi tuletõrjujad ja kohalikud elanikud väljendanud mõningast muret selle üle, et Pritsimees Sam ei peegelda tänapäeva tuletõrjeteenistust ei töö enda ega ka töötajate osas".

"Meie jaoks on oluline, et meie avatud uste päevad ja kogukondlikud üritused ei tekitaks kelleski tunnet nagu teda oleks kõrvale jäetud ning seetõttu langetasime ka sellise otsuse," selgitas Britzman, kelle sõnul on selliste ürituste eesmärgiks tutvustada lastele nii tuleohutust kui ka tuletõrjuja rolli.

Ühtlasi saadeti kõigile Suurbritannia tuletõrjejaoskondadele e-kiri, milles kutsutakse ka neid üles Pritsimees Sami teenetest edaspidi loobuma.

Meenutus parematest aegadest. Foto: Lincolnshire'i tuletõrje- ja päästeteenistuse Facebook'i leht

Kriitikute arvates on Pritsimees Sami kõrvaldamine silmakirjalik

Briti telekanali ITV hommikuprogrammi Good Morning Britain saatejuhi Piers Morgani arvates on selline samm Britzmani poolt aga silmakirjalik.

"Sina esindad oma tuletõrjeteenistust," pöördus Morgan oma hommikuprogrammis Britzmani poole. "Kuid samas on sul probleem sellega, kui reklaammaterjalidel kujutatakse meessoost tuletõrjujat, kes jaoskonda juhatab. Minu hinnangul on see täiesti silmakirjalik. Sa peaksid ennast nüüd identifitseerima naise või millegi muuna, mitte aga valge mehena, kuna sa oled Pritsimees Sami vastu, sest ta loob kuvandi nagu tuletõrjeteenistust juhiks valge mees ning samas oled sa ise valge mees juhi kohal. Seega on see silmakirjalik."

Morgan küsis ühtlasi Britzmanilt, kas too on siis nõus võrdõiguslikkuse huvides oma kohalt tagasi astuma, kuna ta sellesse nii tõsiselt suhtub. Britzman oma kohalt lahkuda ei kavatse, küll aga üritab ta oma sõnul edendada naiste rolli ja suuremat osalust tuletõrjeteenistuses.

Valgenahaline meessoost tuletõrjeülem Britzman (vasakul) keelas oma jaoskonna reklaaminäona valgenahalise meesoost tuletõrjeülema Pritsimees Sami (paremal) kasutamise, et võidelda seeläbi iganenud soostereotüüpide vastu. Foto: kuvatõmmis hommikuprogrammist Good Morning Britain

Morgan toob samuti välja, et Pritsimees Sami multikas on ka naissoost tuletõrjuja Penelope, mustanahalised tuletõrjujad, puudega tuletõrjujad ehk siis see multikas ei saaks enam poliitiliselt korrektsem olla:

"Pritsimees Sami multikat on niigi läbi kiusu sunnitud tegema kõike seda, mida te soovite, kuid nüüd tahate veel ka Pritsimees Sami tegelaskujust endast lahti saada. Ma tulen tagasi oma algse küsimuse juurde. Teie probleemiks on, et Pritsimees Sam on valge mees ning teile ei meeldi, et valget meest kujutatakse selles humoorikas multikas tuletõrjeteenistuse juhina… aga samas teie olete valge mees, kes juhib tuletõrjeteenistust, mis keelab selle valge mehe ära. Kas te näete siin samuti probleemi?"

Probleemi nähakse ka soospetsiifilises ametinimetuses

"Jah, Pritsimees Sam on kaasaegne multikas, seal on tuletõrjuja Penny, seal on helikopterid ja päästepaadimeeskond," tunnistab Britzman, kuid küsib kohe vastu, et "miks ei saa [multika] produtsendid või omanikud oma brändi kaasajastada ning nimetada seda ümber Tuletõrjuja Samiks?"

Britzmani otsust meessoost tuletõrjemaskotist loobuda toetab ka Lincolnshire'i Tuletõrjebrigaadide Ühingu sekretär Richard Wright, kelle sõnul on nad tuletõrjujad, mitte pritsimehed.

Multikat on ka varasemalt selle eest kritiseeritud, et seal kasutatakse endiselt iganenud soospetsiifilist ametinimetust pritsimees (fireman – ing k), samal ajal kui Suurbritannias on sellest mõistest üldiselt sooneutraalse tuletõrjuja (firefighter – ing k) ametinimetuse kasuks loobutud.

"Kahjuks devalveerib Penny kaasamise multikasse täielikult iganenud mõiste 'pritsimees' kasutamine selle kaasahaaravas tunnusmeloodias, pealkirjas ja kõikidel kaubaartiklitel. Keel on oluline #SeksismiTuleTõrjumine," manitses Londoni tuletõrjebrigaad multika loojaid oma Twitteri kontol.

Oma osa kriitikast sai ka teine populaarne lastemultikas Põrsas Peppa, kuna julges ühes episoodis kasutada mõistet "pritsimees" ja seeläbi "soolisi stereotüüpe kinnistada".

Taaskord reageeris Londoni tuletõrjebrigaad kiiresti ning mõistis iganenud soostereotüüpide kasutamise Twitteris karmilt hukka:

"Ärge tehke nalja @peppapig, me ei ole enam 30 aastat pritsimehed olnud. Teil on suur mõju lastele & iganenud stereotüüpsete soospetsiifiliste sõnade kasutamine takistab noortel tüdrukutel tuletõrjujaks saamast."

Samas kiitis Londoni tuletõrjebrigaad aga uut tuletõrjuja Barbie't, kes aitab neil seksismituld kustutada:

Multika loojate sõnul peaks see õpetama lastele tuleohutust, mitte neid värbama

Multika loojate sõnul ei ole Pritsimees Sam mõeldud aga naiste tuletõrjujateks värbamiseks, vaid lastele tuleohutuse õpetamiseks:

"See [multikas] on mõeldud lastele, selle mõte ei olnud kunagi olla värbamisvahend. See peaks õpetama lastele elementaarset tuleohutust. Keegi ei liitu tuletõrjega lihtsalt sellepärast, et nad vaatavad Pritsimees Sami multikat. Nad ei oleks õiged inimesed selle töö jaoks, kui see oleks nende põhjus."

Neile sekundeeris ka Morgan, lisades, et "kui üks multikas takistab ühel naisel Londoni tuletõrjeteenistusega liitumast, siis pole ma kindel, et tal on vajalikud eeldused tuletõrjuja tööks."

2017. aasta seisuga on kõigest 5,2 protsenti Suurbritannia tuletõrjujatest naissoost (samas Lincolnshire'i tuletõrje- ja päästeteenistuse nõukogudelikul reklaamplakatil moodustavad naised tervelt kaks viiendikku kooseisust).

Have you ever thought about becoming a Firefighter? Come along to our recruitment open day at Waddington Fire Station to find out what it takes.

Posted by Lincolnshire Fire and Rescue on Neljapäev, 16. mai 2013

Toimetas Martin Vaher