Silt: sooline võrdõiguslikkus


Riik tellib 100 000 euro eest tööalase soolise võrdõiguslikkuse koolitust

Riigihangete registri andmetel otsib Riigi Tugiteenuste Keskus endale 100 000 eurose hankega soolise võrdõiguslikkuse koolitajat, kelle ülesandeks oleks vähendada ühiskonnas levinud sooliste stereotüüpide mõju karjääriteenuste pakkumisel, edendada sootundlikku nõustamist ning seeläbi soodustada stereotüübivabu täiend- ja ümberõppe ning ametivalikuid.

Roland Tõnisson: Aasta 1001. Viikingite tõeline lugu

Lähtudes feminismiteadusele ja võrdõiguslikkuseinstitutsioonidele hiljuti teatavaks saanud faktidest, võtame ka meie heita pilgu ajas tagasi viikingite ühiskonda ja vaatame seda ilma patriarhaalse šovinismi kõverpeeglita, mis meie elu nii vildakaks on teinud, eirates nahaalselt fakte ja inimeste tõelisi soove ning unelmaid.

USA demokraadid soovivad ka naised sõjaväe jaoks kirja panna

Hoolimata sellest, et USAs pole alates Vietnami sõjast olnud kohustuslikku ajateenistust, peavad 18-25 aasta vanused mehed end siiski teenistusse võtmiseks registreerima juhuks, kui peaks tekkima ootamatu vajadus ajateenistus taastada, st sõjaolukord.

Jüri Kotšinev: ta seisab siiski!

Pikk Hermann on ilmselgelt meesalge sümbol. Kas poleks aeg Pikale Hermannile ümber ehitada kivist seelik ja torn ümber nimetada Pikaks Torniks, lipp aga järgnevaks pooleks sajandiks tõmmata üles Paksu Margareeta katusele, et heastada ajalooline diskrimineerimine, küsib sõjaajaloolane Jüri Kotšinev.

Leht 1 / 3