Foto: bigstockphoto.com

Riigihangete registri andmetel otsib Riigi Tugiteenuste Keskus endale 100 000 eurose hankega soolise võrdõiguslikkuse koolitajat, kelle ülesandeks oleks vähendada ühiskonnas levinud sooliste stereotüüpide mõju karjääriteenuste pakkumisel, edendada sootundlikku nõustamist ning seeläbi soodustada stereotüübivabu täiend- ja ümberõppe ning ametivalikuid.

Koolituse sisuks on "Karjäärinõustajate ja Töötukassa konsultantide soolise võrdõiguslikkuse alase teadlikkuse tõstmiseks koolitusmooduli väljatöötamine ja rakendamine MKMile [Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile – toim.", vahendab Postimees.

100 000-eurose mahuga hanke pakkumisi oodatakse märtsi lõpuni ning koolitus tuleks läbi viia ajavahemikus 30. aprillist 2024 kuni 31. detsembrini 2026.

Hanke kirjelduses selgitatakse täpsemalt, et "hankega tellitava koolitusmooduli eesmärk on vähendada ühiskonnas levinud sooliste stereotüüpide mõju karjääriteenuste (karjäärinõustamine ja karjääriinfo) pakkumisel, edendada sootundlikku nõustamist ja seeläbi soodustada stereotüübivabu täiend- ja ümberõppe ning ametivalikuid".

Täiendavalt loodetakse, et "tegevuse tulemusena suureneb Töötukassa karjäärispetsialistide ja konsultantide pädevus ja valmisolek pakkuda sootundlikku ja stereotüübivaba nõustamist ning ennetada ja vähendada seeläbi soolist segregatsiooni hariduses ja tööturul".

Toimetas Martin Vaher