Silt: maksuraha


Riik tellib 100 000 euro eest tööalase soolise võrdõiguslikkuse koolitust

Riigihangete registri andmetel otsib Riigi Tugiteenuste Keskus endale 100 000 eurose hankega soolise võrdõiguslikkuse koolitajat, kelle ülesandeks oleks vähendada ühiskonnas levinud sooliste stereotüüpide mõju karjääriteenuste pakkumisel, edendada sootundlikku nõustamist ning seeläbi soodustada stereotüübivabu täiend- ja ümberõppe ning ametivalikuid.

Eesti jääb tuuleenergiale alati peale maksma

31. juulil avaldas Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht Terje Talv Eesti Rahvusringhäälingu meediaprtaalis arvamusloo, milles tõdeb, et riigi “garantiideta” pole võimalik tuuleelektrit teha ja väidab, et kolme meretuulepargi ehitamise eellepingud on juba sõlmitud.