Eesti Rahvusringhäälingu lipp. Foto: Toomas Huik, Postimees/Scanpix

Eesti Rahvusringhäälingu portaal kultuur.err.ee avaldas lühinäidendi "EKRE kahekõne rahvaga", milles rahvuskonservatiivide juhfiguur Martin Helme on pandud kordama lauset: "Aga minu meelest oled sa p..k!"

Näidendina vormistatud tekstis kordab Martin Helme tegelaskuju neid sõnu erinevatele tegelastele: poeedile, teadlasele, välisministrile ja eestlasele, kes kõik šokeeritult surevad ja minema kantakse.

ERRi head tava sätestavas juhises on vulgaarsuse ja labasuste kohta öeldud järgmist:

"Hea Maitse seostub avalikkuses üldiselt omaksvõetud väärtustega, mis välistab vulgaarsuse, labasuse ja seksuaalse käitumise üksikasjad. Avalikkus koosneb eri rühmadest ja seetõttu võib arusaam heast maitsest suurel määral erineda. Seetõttu ei saa ringhääling lähtuda samasugusest sõnalisest või visuaalsest väljendusvabadusest nagu kirjastajad, teatri- või filmikunst. Rahvusringhääling peab oma tegevuses arvestama, et see ei tekitaks mõnes ühiskonnagrupis põhjendamatut ebamugavustunnet."

ERRi kui avalik-õiguslik institutsiooni väärtuste hulgas nimetatakse portaali kodulehel usaldusväärsust, tasakaalustatust ja sõltumatust.