Foto: Rail Baltica

Rail Baltic Estonia juht Anvar Salomets rääkis Postimehe otsesaates, et Rail Balticu raudteetrassi valmimine lükkub edasi aastasse 2030, kuid otseühendus Riiaga ei pruugi selleks ajaks valmida. Samuti läheb projekti Eesti osa kuni 80% kallimaks, küündides umbes 3 miljardi euroni.

Salometsa sõnul usuvad nad kindlalt sellesse, et Rail Balticu raudteetrass valmib aastaks 2030 ning selle nimel tehakse iga päev tööd:

"Kõik, mis lubatud, saab tehtud. Aastaks 2030 peab olemas olema põhiliini ühendus läbi Baltikumi. See viib ka ratsionaalsete valikuteni, et vastavalt nõudluse kasvule teha neid vaheotsuseid. Täna oleme välja pakkunud lahenduse, kus näiteks 2030. aastal ei ole vaja kogu Baltikumi ulatuses ehitada välja kahte peateed, piisab ühest või lõiguti kahest."

Salomets tunnistab, et kogu projekt läheb ka oodatust kallimaks: "Eestis me räägime suurusjärgust 3 miljardit eurot, senise 1,8 miljardi asemel. See on siis 70–80 protsenti kallinemist."

Samas olevat tema sõnul rahastamise mudel paigas ning projekti rahastamiseks kasutatakse Euroopa ühendamise rahastut, mida kasutati nii eelmisel finantsperioodil kui ka käimasoleval ning ka tulevasel.

Kuigi sama mudelit jätkatakse, ei tea tema sõnul keegi uue eelarveperioodi täpseid numbreid. "Eesti riik lähtub täna sellest, et samas mahus finantseerimist jätkatakse ka tuleval finantsperioodil," lisas ta.

Küsimusele, kas Eesti riigil on vajaminev raha olemas, vastas Salomets, et see on õigem küsimus poliitikutele ning et nemad lähtuvad omaniku suunistest: "Omanik ütleb oma suunises, et aastal 2030 peab raudtee olema valmis, mis teistpidi eeldabki, et rahastamine on tagatud."

Salometsa sõnul on põhikoridori rajamine 2030. aastaks vältimatu kohustus: "See on õigusaktidest tulenev kohustus ja kõik riigid peavad seda tagama. Kui sa sellesse ei investeeri, siis võid jääda ilma ka tulevastest investeeringutest või finantsvahenditest."

Kuigi tema sõnul on nad kõik huvitatud, et ka ühendus Riiaga saaks loodud võimalikult kiiresti ning selleks tehakse pidevaid pingutusi, siis võib see tehnilise keerukuse tõttu võtta aasta või kaks kauem. Aga Riia igal juhul ühendatakse, kinnitas ta.

Toimetas Martin Vaher