Paljude inimeste pahameele pälvinud Tervise Arengu Instituudi kampaaniaplakat (paremal) ja selle töödeldud versioon, mis kujutab Sotsiaalministeeriumi juhte Jevgeni Ossinovskit ja Margus Tsahknat

Revolutsioonilise Eesti Vabariigi Tõe- ja Armastuseministeerium annab teada, et tõde ei ole olemas ja armastusel ei ole silte. See, kes selles kahtleb, on vihkaja.

Revolutsioonilise Eesti Vabariigi Tõe- ja Armastuseministeerium (endine Sotsiaalministeerium) õpetab tulevikku vaatava, edumeelse, avatud ja salliva liberaalse demokraatiaga riigi eneseteadlikele kodanikele kolme olulist tõde.

Esiteks, tõde ei ole olemas, eriti kui kõne all on moraali ja inimese eluviisivalikutega seotud küsimused. Tõsi, on siiski üks vaatenurk või ilmavaade, mis on tõsikindel ja püha, sest selle keskmes on Inimene – see on moraalirelativism koos liberalismiga. Pluralism ehk arvamuste paljusus, mida liberaalses demokraatias esile tõstetakse, on lubatud vaid liberalismi ja relativismi raamistikus. Ühesõnaga, kõik, mis ei ole liberalism või relativism, ei võimalda vabas ja arenenud ühiskonnas langetada "informeeritud otsust".

Teiseks, armastusel ei ole silte. See järeldus tuleneb otseselt liberalismist ja moraalirelativismist. Armastus on üks inimese eneseteostuse väljundeid. Armastus ei küsi sugu, vanust, orientatsiooni, identiteeti ja religioosseid eelarvamusi, nagu ka seda, mida, kuidas, kui palju, kellega ja keda. Peatähtis, et inimene oleks õnnelik ja rahul – mida ta ei saa olla, kui keegi kusagil kätt ette seab ja sildistab. Progressi abil pääseb armastus siiski alati võidule. Ütleme kõik kooris: Love wins!

Kolmandaks, kes julgevad ülalmainitud ja riiklikult väljakuulutatud tõdedes kahelda või küsida, mis ajast peale on riik sellistele järeldustele jõudnud, on kitsarinnalised ja sallimatud inimvihkajad, kelle arvamust tuleb avalikult taunida ja hukka mõista. Niisuguste tarvis tuleks soovitatavalt mõned paragrahvid valmis sepistada.

Selles valguses pole põrmugi põhjust imestada ministeeriumi meediasuhete nõuniku Karel Hanni vastuse üle Tervise Arengu Instituudi kampaania "Kumm on seks" kriitikutele, täpsemalt kodanikele, kes on häiritud samasoolist paari kujutavate plakatite paigutamist bussipeatustesse.

Ministeeriumi teatel on Eesti Vabariigis 9000 meestega seksivat meest (Delfi ei jätaks lisamata, et seda on rohkem, kui EKRE-l on liikmeid). Loomulikult tuleb nende kodanike seksuaalse tervise eest hoolt kanda ja manitseda neid mitte lõbust loobuma, vaid kohaseid ettevaatusabinõusid tarvitusele võtma.

"173 plakatit, millest kümme kujutavad samasoolist paari, on oma seksuaaltervist puudutava sõnumiga jõudnud iga Eesti inimeseni. Nõustume tervise arengu instituudiga, et seksuaaltervise ja – käitumisega seotud teemad ei tohi kelleski tekitada soovi kedagi halvustada või vihata. Taunime kõiki vihkamist õhutavaid avaldusi. Armastusel ei ole silte. Nii nagu armastus, ei küsi ka HIV vanust, sugu, rassi, puuet ega usulisi eelistusi," teatas ministeeriumi meedianõunik Karel Hanni.

Neil kodanikel-maksumaksjatel, kes päris igat inimeses esinevat tahtmist ja selle realiseerimist veel armastuseks ei arva ning avaliku eksponeerimise vääriliseks ei pea, tuleb niisiis taas kord teadmiseks võtta, et nad on riigivõimu silmis paadunud vaenuõhutajad ning nende arvamus ei loe. Midagi üllatavat selles muidugi pole, sest seda on ka nende maksurahadega ülalpeetavad vabariigi president ja teised kõrged riigiisad neile korduvalt kinnitanud.