Foto: designer491/Bigstockphoto.com

Väidetava rahapuuduse tõttu Põlva ja Valga haiglate sünnitusosakondade sulgemisest ajal, mil valitsus toetab heldelt homo- ja sooideoloogiat propageerivaid võltskodanikuühendusi, vaatab vastu muster, mida ei saa kuidagi pidada normaalsele riigile kohaseks, tõdeb oma repliigis Varro Vooglaid.

Eile langetati otsus, et Põlva haigla sünnitusosakond pannakse rahapuuduse tõttu kinni. Valga haigla sünnitusosakond suleti samal põhjusel juba mullu. Tähelepanuväärne on asjaolu, et võimalus ka edaspidi Põlva haiglas lapsi ilmale tuua eeldanuks aastas ca 400 000 eurost täiendavat rahastust.

Niisuguste uudiste taustal tõuseb ikka ja jälle esile kontrast ideoloogiliste ühingute riikliku rahastamisega, milleks valitsus leiab igal aastal sadu tuhandeid eurosid. Teatavasti anti Eesti LGBT Ühingule sotsiaalministeeriumi kaudu selleks aastaks 96 000 eurot, Eesti Inimõiguste Keskusele 92 010 eurot ja portaali Feministeerium haldavale MTÜle Oma Tuba 60 000 eurot maksumaksjate raha.

Midagi on sellises olukorras raskelt mäda, kui reaalset ühiskondlikku hüve loovaid teenuseid pakkuvad asutused likvideeritakse väidetava rahapuuduse tõttu, aga ideoloogilist propaganda ja -lobitööd tegevatele ühingutele, mis ei loo mingisugust ühiskondlikku hüve, vaid hoopis kahjustavad seda, jätkub raha küllaga. Samasse mustrisse asetub teadmine, et veidi enam kui kuu aja pärast kutsutakse inimesi taas riigitelevisiooni vahendusel tegema annetusi lastehaiglatesse elementaarselt vajaliku aparatuuri soetamiseks…

Kokkuvõtlikult öeldes vaatab meile sellest olukorrast vastu lihtne sõnum: homo- ja sooideoloogia propageerimist peetakse võimuringkondades olulisemaks kui seda, et laste ilmaletulekuks oleks üle Eesti tagatud turvalised kodulähedased võimalused. Ütlematagi on selge, et normaalses riigis ei peaks asjad nii käima ning et niisuguste olukorda ei või aktsepteerida.