Eile otsustas Riigikogu õiguskomisjon saata kooseluseaduse eelnõu 2. ja 3. lugemisele, mis toimuvad võimalikult kiirest, kohe järjestikku, vastavalt 7. ja 9. oktoobril.

Õiguskomisjon ei arvestanud kõige vähemalgi määral mitte ühegi kriitilise märkusega, mille oli esitanud Eesti Kirikute Nõukogu või SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks. Samuti ei teinud õiguskomisjon välja SAPTK poolt esitatud Advokaadibüroo Aivar Pilv põhjalikust põhiseaduslikust analüüsist, mille kohaselt on põhiseaduse mõtteks omistada eriline staatus ja kaitse perekonna ideaalile kui mehe ja naise ühendusele rajanevast kooslusest.

Seejuures tehti eelnõu salakavalalt ümber nii, et selle saaks vastu võtta lihthäälteenamusega ning et polegi enam vaja isegi parlamendi enamuse poolthääli — rahva enamusest rääkimata! Nii palju siis demokraatiast!

Ja kõik see osutus võimalikuks, kuna Igor Gräzin ja Kalle Laanet allusid oma erakonna (Reformierakond) survele ega osalenud õiguskomisjoni istungil – Gräzini asemel osales (nagu oli ette teada) Tiina Lokk-Tamberg, kes on teatavasti tuline homoliikumise toetaja.

Otsused võeti "tänu" Gräzini ja Laaneti puudumisele häältega 5:4.

Lausa fanaatilist innukust ja kindlameelsust näitab kooseluseaduse läbisurumisel Valdo Randpere, kes naeruvääristab kõiki, kel on eelnõu suhtes reservatsioone, ega ole valmis arvestama ühegi tõsise eriarvamusega. Ka eilsel õiguskomisjoni istungil hakkas Randpere kooseluseaduse vastu olevate saadikute peale lausa karjuma.

Niisiis jätkub kooseluseaduse läbisurumisel teerullipoliitika ja demokraatlikele väärtustele vilistamine – eiratakse nii tõsiasja, et eelnõu on sügavalt defektne ja vajab suuri parandusi, kui ka seda, et suurem osa rahvast ei toeta üldse homosuhete riiklikku tunnustamist ja institutsionaliseerimist.

Kooseluseaduse läbisurumisest vastu rahva enamuse tahtmist on saanud otsene rünnak demokraatia aluspõhimõtete vastu. TNS Emori poolt läbiviidud uuringu tulemused näitavad, et kooseluseaduse läbisurumist ei toeta ühegi erakonna valijate enamus.