Sots Riina Sikut näitab riigikogu infotunnis siseminister Mart Helmele keskmist sõrme, 15. mail 2019, Tallinnas. Foto: kuvatõmmis riigikogu infotunni videosalvestisest

Toome lugejateni pisikese sõnastiku orienteerumaks uue maailmakorra ehitajate vokabulaaris. Eesti uuskeele puhul on tegemist nähtusega, milles klassikalise keele sõnavarale on antud ideoloogiliselt uus sisu. Tegemist on üsna vastandliku tähenduse saanud sõnavaraga, mille mõistmise puhul naturaalsetest suhtlusvahenditest ei piisa. Uuskeele sõnaraamatu koostas Roland Tõnisson.

Oleme olukorras, kus ei räägita mitte enam erinevate põlvkondase üksteise mittemõistmisest, vaid lõhe läbib ühiskonda ka vertikaalselt, jagades inimesed meelsusgruppidesse. Need grupid ei saa üksteisest aru ja see on ülimalt kahetsusväärne.

Allpool toome ära pisikese seletava sõnaraamatu eesti keele valdajatele, kellel on raskusi mõista progressistide uuskeelt, mis ei baseeru mitte eluilmingute loomulikul olemisel. Tegemist on klassikalise keele sõnavaraga, millele on antud ideoloogiliselt uus sisu.

Sõnad oleks nagu tuttavad, aga nad tähendavad hoopis midagi muud kui seni.

Tavalise vestluspartneriga suhtlemise puhul oleme harjunud jälgima intonatsiooni ja ilmeid, mis võib sõnadele anda teise tähenduse. Kui aga räägime punarohelisest globalistlikust keelest, peame paratamatult arvestama sellega, et tegemist on üsna vastandliku tähenduse saanud sõnavaraga, mille mõistmise puhul naturaalsetest suhtlusvahenditest ei piisa..

Olgu see pisike sõnaraamat, hea eesti keele kõneleja, sulle pisikeseks teejuhiks orienteerumaks uue maailmakorra ehitajate sõnavaras.

Noppeid eesti uuskeele – eesti keele sõnaraamatust

Foobia – liberalistide seisukohast erinev arvamus
Sotsiaalne võrdsus – vähemusteks nimetatud gruppidele mitmekülgsete eeliste andmine
Õiglast hinnangut andma – traditsiooniliste väärtuste kandjatele tagumise koha kättenäitamine  Turvatunde edendamine – kuritegelikul moel kodanike arvamus- ja tegevusvabaduse piiramine Vihakõne – ebamugav tõde
Rassist – ühiskondlikes teemades globalistist erineval arvamusel olemine
Seksist – valge heteroseksuaalne mees, kes pooldab looduspäraseid soorolle
Ühiskondlik vastutus – ühiskonnas toimuva osas tagurlike, vanameelsete põliselanike süüdistamine nõrganärviliste "ärganute" probleemides
Ohuallikas demokraatiale – mittesots, mitteglobalist, mittehomoseksuaalne kandidaat valimistel, kes sai liiga palju hääli
Feminism – patoloogiline viha kõige maskuliinse vastu
Nats/paremäärmuslane – valge, heteroseksuaalne oma maa patrioot
Sõltumatu asjatundja – globalistide vaateid propageeriv isik, kes oskab lugeda ja kirjutada
Suunamudija – inimene, kes ei tee sisuliselt midagi, ent arvab kõigest eksimatult midagi
Sotsiaalne kindlustatus – mittepõliselanikele mõeldud maksumaksja rahadega ülalpeetav hüvede ja soodustuste pakett, mida maksumaksja on kohustatud ülal pidama, ent millest ta võib ise vaid unistada Integratsioon –  põliselanikelt nõutav tasustamata võõrkeeleõpe, ilma milleta ei ole tal võimalik tööd saada
Ühiskondlik vastutus – probleem, mis nõuab meeletult suuri ressursse ilma mingisuguse resultaadita Illegaalne immigrant – seadusetult riigis viibiv immigrant, kelle suhtes politsei kardab või ei viitsi midagi ette võtta
Tingimusteta inimõigus – maksumaksja tingimusteta kohustus ülal pidada seksuaalhälbeid propageerivaid kodanikuühendusi ja riiklust ning rahvast hävitavaid protsesse
Sõltumatu meedia – maksumaksja rahadega ülalpeetav meedia, mis alandab ja halvustab maksumaksjat igal võimalikul moel ja indoktrineerib temasse enesehävituslikke ideid
Erapooletu seisukoht – punaste, roheliste, globalistide, seksuaalvähemuste poolt heakskiidetud, traditsionalismi halvustav positsioon

Head tutvumist Sulle, eesti keele kandja, ja orienteerumist uusarvamuste segasummas!