Alles see oli, kui avalikult teise pastoriga lesbisuhtes elav Stockholmi luterlik piiskop Eva Brunne teatas, et inimestel, kes ei nõustu samast soost isikuid laulatama, ei ole enam tema piiskopkonnas vaimulikuametisse asja.

Seeläbi tegi Brunne täiesti selgeks, et suurest sallivusemulinast ja rikastava erinevuse kuulutamisest hoolimata ei leidu Pühakirja selgete tunnistuste ja loomuseaduse alusel homoseksuaalset läbikäimist moraalselt mitteheakskiitvatele pastoritele Rootsi luterlikus kirikus ruumi (vt lähemalt siit).

Äsja Rootsi evangeelse luterliku kiriku liikmete seas läbiviidud küsitluse tulemused näitavad aga, et sellise asjade käigu üle ei ole põhjust üllatuda, sest humanismiks taanduval Rootsi luterlusel on kristlusega üleüldse järjest vähem pistmist.

Uuringu tulemused kinnitavad, et ligi pool kiriku liikmetest pole oma usus Jumalasse kindlad või ei usu üleüldse Jumalat. 15 protsenti luterliku kiriku liikmetest nimetavad end ateistideks. Ainult 15 protsenti Rootsi protestantliku rahvakiriku liikmeist usub Jeesusesse Kristusesse. Kümnest küsitletust iga üheksas teatas, et kirik pole nende jaoks tähtis.

Niisuguse tulemuse andis Rootsi evangeelse luterliku kiriku 11 000 liikme seas tehtud küsitlus (kirikul on 6.6 miljonit liiget). Üks kiriku pressiesindajatest teatas küsitluse järel päevalehele Svenska Dagbladet, et tema arvates on see huvitav, et kirik annab vaba ruumi nii erinevatele käsitlustele. Selline on siis "kristlus", mida ka Eesti homoaktivistid siinsetele kristlastele eeskujuks seavad.

Rootsi 9,4 miljonist elanikust kuulub 71 protsenti Rootsi evangeelsesse luterlikku kirikusse, mis oli aastast 1527 kuni aastani 1999 riigikirikuks. Aastal 1980 oli riigikiriku liikmeid veel 93 protsenti elanikkonnast. Peale selle on Rootsis veel umbes 250 000 vabakirikute liiget, 250 000 muhameedlast, 165 000 katoliiklast ja 100 000 õigeusklikku.

Allikas: Kath.net