Peaminister Jüri Ratas ja justiitsminister Urmas Reinsalu plaani pidamas. Foto: Jaanus Lensment, Postimees/Scanpix

Otsedemokraatiat edendav sihtasutus Terve Rahvas tervitab valitsuse soovi liikuda Eesti Vabariigis rahvaalgatuse õiguse taastamise poole, ent nendib samas, et eile avalikkuse ette toodud plaan praeguse olukorraga võrreldes olulisi muutusi kaasa ei tooks.

"See ei anna mitte midagi olemasolevale korrale juurde," toonitas SA Terve Rahvas nõukogu liige Toomas Vooglaid.

"Praegu saab seaduse algatada riigikogu iga liige. Miks peaks keegi kulutama vahendeid ja aega selleks, et koguda 10 000 allkirja, kui tal pole riigikogus niigi palju toetust, et ükski saadik pakutavat eelnõud ei taha esitada? Peale lihtsalt seaduse algatamise ju mitte midagi ei lisandu. Praegu avalikustatud kava kohaselt peaks selline eelnõu läbima riigikogu menetluse, kus miski ei taga, et eelnõu jõuab ka vastuvõtmiseni või et see vastuvõtmise järel vastab ka algatajate ootustele," selgitas ta.

SA Terve Rahvas hinnangul on rahvaalgatuse mehhanismi juures oluliseks just see, et kui riigikogu lükkab rahva poolt algatatud seaduseelnõu tagasi, peaks see minema automaatselt rahvahääletusele.

Selleks, et rahvaesindajad käituksid reaalselt rahva esindajatena, nägi 1920. aasta põhiseadus ette ka selle, et kui niisuguses olukorras võeti eelnõu rahvahääletusel vastu, tähendas see ühtlasi umbusalduse avaldamist riigikogule, kuna viimane oli toiminud vastu rahva enamuse tahtmist.

SA Terve Rahvas nõukogu esimees Jaak Valge toonitas, et sihtasutus on teiste riikide kogemusi analüüsides töötanud välja eelnõu, mille kohaselt oleks rahvaalgatuse korras algatatud eelnõu panek rahvahääletusele kohustuslik, kui riigikogu seda vastu ei võta.

"Ka näeb sihtasutuse eelnõu ette riigikogu vastutuse selles protsessis, sätestades, et kui riigikogu poolt vastu võetud seadus lükatakse rahvahääletusel tagasi või kui riigikogu poolt tagasi lükatud seadus võetakse rahvahääletusel vastu, kuulutab vabariigi president välja riigikogu erakorralised valimised," tähendas Valge.

SA Terve Rahvas on seisukohal, et just see näitaks rahvahääletuse ülimuslikkust ja vastaks põhiseaduse sättele, mille kohaselt on kõrgeima võimu kandja rahvas.

SA Terve Rahvas eelnõuga saab tutvuda sihtasutuse kodulehel. Sihtasutus on valmis selles küsimuses koostööks valitsuse ja parlamendiga, et jõuda lahenduseni, mis tõepoolest ja sisuliselt vastab otsedemokraatia põhimõtetele.