Indrek Tarand sotside valimispeol restoranis Platz. Foto: Scanpix

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) pöördub avaldusega õiguskaitseorganite poole, kuna endine Euroopa Parlamendi liige Indrek Tarand ei ole korduvatest palvetest hoolimata rohkem kui kuu aja jooksul tagastanud SAPTK-ile alusetult saadud kaht tuhandet eurot.

Endine Euroopa Parlamendi liige Indrek Tarand ei ole korduvatest palvetest hoolimata rohkem kui kuu aja jooksul tagastanud SAPTK-ile kaht tuhandet eurot, mille SAPTK talle Mart Riebergi ja Meelis Osa nimel üle kandis, ent mida Tarand keeldus aktsepteerimast nimetatud isikutega sõlmitud lepitusmenetluse kokkuleppe täitmisena.

Pärast seda, kui SAPTK kandis paljude inimeste annetustest laekunud summa 2000 eurot 23. mail Tarandile üle, teatas tema advokaat 27. mail Riebergi ja Osa esindajale, et Tarand ei nõustu sellisel moel lepitusmenetluse kokkuleppe täitmisega ning nõuab, et Rieberg ja Osa kannaksid mõlemad isiklikult selle summa tema arvele üle. Ühtlasi lubas Tarand SAPTK poolt talle üle kantud summa tagasi kanda.

Kuigi Rieberg ja Osa tegid seejärel vastavalt 28. ja 29. mail 2019 mõlemad Tarandi arvele tuhande eurose ülekande (samuti SAPTK-le selleks sihtotstarbelise annetuse teinud toetajate rahast) ning täitsid seega lepitusmenetluse kokkuleppe tingimuse vastavalt Tarandi nõudmisele, ei ole Tarand omalt poolt SAPTK-le raha tagasi kandnud. Niisiis on ta saanud lepitusmenetluse kokkuleppes sätestatud summa kahekordselt, kokku summas 4000 eurot.

KARISTUSSEADUSTIK
§ 201. Omastamine
(1) Valduses oleva võõra vallasasja või isikule usaldatud muu võõra vara ebaseaduslikult enda või kolmanda isiku kasuks pööramise eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

Seejuures on ka Riebergi ja Osa kaitsja, vandeadvokaat Urmas Simon pöördunud nii maikuu lõpus kui ka juuni alguses Tarandi esindajate Maria Mägi ja Simo Soolo poole, korrates palvet SAPTK-le raha tagasi kanda. Samuti pöördus 26. juunil 2019 vastava palvega nii Tarandi enda kui tema esindajate poole SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid, toonitades oma kirjas, et kui Tarand ei kanna hiljemalt 28. juunil raha SAPTK-le tagasi, tuleb tema käitumisele avalikkuse tähelepanu juhtida ja pöörduda abi saamiseks õiguskaitseorganite poole.

"Paraku tõestab hr Tarand taas kord, et ta on kõike muud kui härrasmees. Ei saa pidada vähimalgi määral soliidseks ei seda, et ta lükkas SAPTK poolt hr Osa ja hr Riebergi nimel tehtud ülekande kiuslikult tagasi, ega ka seda, et ta ei ole rohkem kui kuu aja jooksul raha SAPTK-le tagasi kandnud, olgugi et juba maikuus lubas ta seda teha. Niimoodi käituvad sulid, mitte rahvaesindajad," ütles Vooglaid.

Vooglaiu sõnul ei jää olukorras, kus Tarand lihtsalt ei kanna SAPTK-le raha tagasi, muud üle, kui pöörduda oma õiguste kaitseks ja raha tagasisaamiseks kohtu poole. Samuti teeb SAPTK avalduse politseile, paludes algatada Tarandi suhtes kriminaalmenetlus vara omastamise paragrahvi alusel.

"Kuivõrd Tarand on eiranud kokku vähemalt kolme palvet alusetult saadud raha SAPTK-le tagasi kanda, siis on põhjust arvata, et ta ei kavatsegi raha tagastada. Karistusseadustiku paragrahvi 201 kohaselt on aga isikule usaldatud võõra vara ebaseaduslikult enda kasuks pööramise eest nähtud ette rahaline karistus või kuni üheaastane vangistus," osutas Vooglaid, avaldades lootust, et õiguskaitseorganite abil õnnestub õiglus jalule seada.

Provokaator Tarand ei võta raha Objektiivilt vastu, nõuab ülekandeid Meelis Osalt ja Mart Riebergilt

Tehtud! Paljude Objektiivi lugejate ühisel panusel on 2000 eurot provokaator Tarandile üle kantud