Indrek Tarand 10. mail 2019 Harju maakohtus, et nõuda Meelis Osalt ja Mart Riebergilt välja avalik vabandust ja 2000 eurot. Foto: Scanpix

Eile välkkampaania korras Indrek Tarandi provokatsiooni ohvriks langenud meeste toetuseks kogutud 2000 eurot sai täna Tarandile üle kantud. Objektiiv tänab veel kord kõiki inimesi, kes oma annetusega ebaõigluse vastu välja astusid ja näitasid, kuidas tõeline kodanikuühiskond ühisel jõul toimib.

Eile hommikul avaldasime Objektiivi lugejatele suunatud üleskutse toetada annetusega Mart Riebergi ja Meelis Osa ehk neid kaht meest, kes langesid möödudnud aasta 26. novembril toimunud ÜRO rändeleppe vastasel meeleavaldusel Tarandi provokatsiooni ohvriks ning kellelt eurosaadik nõuab lepitusmenetluse kaudu hüvitiseks 2000 eurot.

Loodetud kolme päeva asemel tuli see summa paljude annetajate abil kokku juba enne tööpäeva lõppu. Täna sai summa Tarandile ka üle antud, nagu allpool toodud maksekorralduse väljavõttest nähtub.

SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaiu sõnul sai Tarand küll nõutud 2000 eurot kätte, ent ühtlasi on ta saavutanud kuvandi kinnistamise endast kui inimesest, kellele au, väärikus ja õiglus ei maksa midagi.

Teatavasti ei tunnista Tarand ise, kes kõnealuse intsidendi Toompeal toimunud meelevaldusel teadlikult ja tahtlikult provotseeris, ise mingit süüd ega kanna vähimatki vastutust, küll aga nõudis ta õiguskaitsesüsteemi abil suurt summat meestelt, kes olid tulnud lihtsalt seaduslikule avalikule koosolekule rahumeelselt meelt avaldama ning kes tegutsesid veidi liiga ägedalt üksnes reaktsioonina Tarandi provokatsioonile, püüdes tema poolt avaliku koosoleku läbiviimise vastu suunatud rünnet tõrjuda.

Politsei- ja Piirivalveamet ja ka Põhja Ringkonnaprokuratuur otsustasid 26. novembril 2018 riigikogu ees toimunud meeleavalduse läbiviimist ilmselgelt takistanud Tarandi suhtes mitte väärteomenetlust algatada, olgugi et karistusseadustiku §-i 158 kohaselt on seaduslikult korraldatud avaliku koosoleku takistamise eest nähtud ette rahaline karistus või kuni üheaastane vangistus.

Tarandi suhtes menetluse algatamata jätmist õigustasid nii Politsei- ja Piirivalveameti kui ka Põhja Ringkonnaprokuratuuri esindajad väitega, et Tarand – kes võttis korraldajate käest omavoliliselt jõudu kasutades mikrofoni ära, karjus mikrofoni meeleavalduse mõttele vastupidiseid sõnumeid ja keeldus meeleavalduse korraldajate korraldustele allumast – ei takistanud meeleavalduse läbiviimist, vaid üksnes osales meeleavaldusel.

Ülevoolav toetus: kampaania Tarandi provokatsiooni ohvrite toetuseks jõudis juba esimese päevaga eesmärgini

Juhtkiri: politsei otsus mitte algatada Tarandi suhtes menetlust häbistab kogu õigussüsteemi