Satanist paneb rituaali käigus Trumpile ja Kavanaugh'le needust peale, 20. oktoober 2018, New York. Foto: Scanpix

New Yorgis viidi läbi nõidumisrituaal eesmärgiga põhjustada kannatust ja kahju valitsevale USA presidendile Donald Trumpile, vastsele USA ülemkohtu kohtunikule Brett Kavanaugh'le ja senaator Mitch McConnellile, vahendavad The Independent, Newsweek, BBC ja National Catholic Register.

20. oktoobril korraldas New Yorki nõidade kogudus Brooklyni linnaosas Catlandi okultistlikus raamatupoes osavõtjaterohke nõidumisrituaali, et panna needus peale vastselt USA ülemkohtu kohtunikuks määratud Brett Kavanaugh'le ning samuti valitsevale USA presidendile Donald Trumpile ja senaator Mitch McConnelile, eesmärgiga põhjustada neile "kannatusi" ja "kahju" ning näidata omapoolset "vastupanu ja vastupidavust".

Tänaval toimus protest

Samal ajal kui raamatupoes nõidumisrituaali läbi viidi, kostus tänavalt katoliiklike protestijate hüüdeid ja palveid, kes olid sinna kogunenud, et avaldada meelt selle üleloomuliku rituaali sooritamise vastu. Protestijad kandsid kristlike loosungitega plakateid ja roosipärgi, laulsid hümne, kuulutasid valjusti oma usku ning kutsusid uskmatuid üles pöörduma ära kurjast ning tulema Jeesuse juurde. Nende kohalolu muutus nõidadele piisavalt häirivaks, et nad otsustasid meeleavaldajatele politsei kutsuda, kuid isegi see ei suutnud nende protesti vaigistada. Seetõttu muutusid ka rituaali läbi viivad nõiad üha vihasemaks ja valjemaks. Kui rituaal pärast kolme tunni möödumist viimaks lõppes, olid kristlased koos konservatiivsete meediaväljaannete ajakirjanikega endiselt poe ees.

Needmise rituaal

Kolmetunnine turvatud üritus, mida kanti üle ka internetis, leidis aset hämaras mustade kriiditahvlitega kaetud laoruumis, milles oli lisaks arvukatele toolidele puidust altar inimkolba, loomasarvede ja koljudega, erinevas suuruses mustade küünaldega ja valgete peenisekujuliste küünaldega, millesse olid torgatud naelad. Altari kohale oli kirjutatud ladina keeles Lavetur in nobis sanguis tyrranus, mis tähendab tõlkes "Me kümbleme türanni veres". Küünalde ette altarile, maagilise ringi sisse, olid asetatud voodoo-nukud, milledele olid kleebitud Kavanaugh', Trumpi ja McConneli näod.

Kui 60 osalejat ja lisaks veel 20 ajakirjanikku olid oma kohad sisse võtnud, muudeti ruum veel hämaramaks ning alustati rituaaliga. Rituaali läbiviijaks oli end sooneutraalsete asesõnadega tähistav Dakota Bracciale, Catlandi raamatupoe kaasomanik, kes teatas, et "küünlaid põletatakse, l*tse nõiutakse". Lisades, et kui needus "põhjustab kannatust ja kahju ja probleeme ja kaost ükskõik millise vabariiklase jaoks, siis ma olen õnnelik."

Enne rituaali pöördus Bracciale jumalate poole kaitse saamiseks, kuna tema sõnul on "kõige haavatavamad meie seast ohus" ning palus samuti abi "kurjade meeste" kukutamiseks:

"Andke meile vaprust ja katke meid rüüga, kui me astume vaenlase vastu, kes tundub võitmatu. Kaitske meid kui me töötame kohutava masina vastu… nii on ja nii jääb. Ma saan oma õiguse, isegi kui ma pean vaatama teie kiivale Jumalale silma ning kõndima tagurpidi põrgusse."

Bracciale sõnu saatsid kohalviibijate huilged, hõiked ja jalgade tampimine. Ürituse vältel peksis Bracciale kahte puuklotsi kokku ning juhtis altari kohale kirjutatud fraasi üha valjenevat skandeerimist – Lavetur in nobis sanguis tyrranus, "Me kümbleme türanni veres".

Rituaal ise oli üsna lühikene ning kätkes endas Vanas Testamendist psalmi 109 retsiteerimist ning nende isikute nimede kirjutamist paberisedelitele, keda soovitakse ära nõiduda. "Kirjutage kõikide nimed, keda te soovite needa ning kirjutage ka altarile," ütles Bracciale kirglikult.

Seejärel heideti need nimed vaasidesse ning kaeti surnuaialt toodud mulla, kirstunaelte, klaasikildude, väävli, kaktuseokaste, äiksetormi ajal kogutud vee ja uriiniga. Tagamaks needuse toimimist põletatakse sellel vaasil igal kuul, tumeda kuu ööl, musti küünlaid ning retsiteeritakse sama psalmi, kuni "nad maksavad selle eest, mida nad teinud on."

Kui korraldajatelt küsiti, millal nad loodavad needuse mõju näha, vastasid nad, et "võimalikult ruttu", kuigi sellistel nõidustel pole siiski mingit kindlat realiseerumisaega. Nende hinnangul olid vähemalt varasemad president Trumpi vastu suunatud rituaalid edukad olnud.

"Nõiakunst on praktika, mitte religioon," selgitas Bracciale. "See on tegu, mitte uskumus." Braccia sõnul on seda ajalooliselt praktiseerinud alati kõige allasurutumad ja kõrvalejäätunumad inimesed ellujäämise ning omakohtu mõistmise vahendina.

"Me näeme nõida poliitilise figuurina, kes ähvardab patriarhaati ja töötab selle lammutamise nimel. Seda on nähtud läbi ajaloo, kuid viimasel ajal ka Ameerika ühiskonnas. Me hoiame seda pärandit, mis liidab endasse kunsti, poliitilise teatri, religioosse ikonograafia ja sotsiaalpoliitilise vastupanu."

Ärapõlatute riitus

Needmisele järgnes aga veel teinegi rituaal, mida nimetati "Ärapõlatute riituseks" ning mida ei lubatud ajakirjanikel filmida ega pildistada. Bracciale sõnul oli teise rituaali keskmes "arusaam, et raev on meie isiksuse ja enesemääratluse äärmiselt oluline osa." Emotsionaalse rituaali vältel rääkisid vägistamise ja seksuaalsete rünnakute ohvrid, sealhulgas ka Bracciale, oma kogemustest ning hingehaavadest, mis neisse selle tagajärjel on jäänud. Õhtu lõppedes lubati sarnaseid üritusi peagi uuesti korraldada. Pool selle ürituse tulust annetatakse aga "heategevuseks", sealhulgas USA abordihiiule Planned Parenthood.

Eksortsisti vasturünnak

Reaktsioonina sellele satanistlikule rituaalile pühitses isa Gary Thomas, California San Jose diötseesi eksortsist, kaks missat Kavanaugh eest. Tema väljaõpe Roomas oli aluseks 2010. aasta raamatule The Rite: The Making of a Modern Exorcist (Riitus: tänapäevase eksortsisti väljaõpetamine), mille põhjal lavastati 2011. aastal ka film.

"Ma olen šokeeritud," ütles isa Thomas satanistide rituaali kommenteerides. "Ma saatsin teabe selle ürituse kohta paljudele eksortsistidele ning nende reaktsioon oli sarnane. See näitab, et tegemist pole pelgalt väljamõeldisega." Tema sõnul on kaheteistkümne aasta jooksul, mil ta on eksortsistina tegutsenud, satanistid üha jultunumaks muutunud: "Nad on järjest kindlamad, et laiem üldsus on demoonilise suhtes üha vastuvõtlikum."

Kui ajalooliselt on satanistlikud rühmitused tegutsenud saladuskatte varjus, siis nüüd tegutsevad nad juba täiesti avalikult usuvabaduse egiidi all. Isa Thomase sõnul ei ole siin aga tegemist mitte sõnavabaduse küsimusega, vaid kurja välja kutsumisega: "Isikustatud kurjuse esile manamine ei lange sõnavabaduse alla. Satanistlikud kultused sooritavad sageli kuritegusid: nad tapavad ning kuritarvitavad kõiki oma kultuse liikmeid seksuaalselt."

Need kes Kavanaugh'le needust peale panevad, usuvad selgelt isikustatud kurjuse väesse, leiab isa Thomas: "Nad suunavad kurje jõude viisil, mis omaks ülemkohtunikule püsivalt kahjulikku mõju." Eksortsisti sõnul on needustel armu seisundis viibivate inimeste üle väga vähene või olematu mõju, kuid surmapatu seisundis viibijatele võib tema kogemuse põhjal osaks langeda füüsiline või vaimne haigus (nt psühhoos, depressioon) või deemonite imbumine nende külge. Needused hõlmavad endas sageli ka vereohvrit kas siis looma või inimolendi, näiteks abordi teel tapetud lapse, näol.

"Otsus sooritada selline rituaal USA ülemkohtu kohtuniku vastu on koletu tegu ning räägib väga palju nende inimeste iseloomu kohta, mida ei tohiks alahinnata ega ignoreerida – tegemist on tõesti kurjade inimestega."

Katoliiklaste reaktsioon

Kui katoliiklased said sellest satanistlikust rituaalist teadlikuks, siis kutsusid nad inimesi üles palvetama ja paastuma – mitte ainult Kavanaugh' kaitseks, vaid ka nende eest, kes talle halba soovivad. Ühe katoliikliku apostolaadi juhataja otsustas kolm päeva paastuda ja roosipärga palvetada ning anda armuande selle intentsiooni eest. Ta palus Jumalalt, et Ta näitaks üles halastust kõigi vastu, kes on sellega seotud ning annaks kõikidele usu ja patukahetsuse armu ja kaitseks Brett Kavanaugh'd. Sõnum sellest hakkas kiiresti kristlaste seas levima, kes kutsusid sotsiaalmeedias üles ka teisi tema eeskuju järgima.