Avatud Eesti Fond andis täna 21. korda üle Koosmeele auhinna, mille laureaadiks valiti Harju-Risti kirikuõpetaja Annika Laats, keda fond tunnustab "tema vankumatu soovi eest otsida positiivset ühisosa ka siis, kui väärtuskonfliktid tunduvad ületamatutena."

George Sorose initsiatiivil 1990. aastal rajatud Avatud Eesti Fondi sõnul otsustati preemia anda EELK õpetajale Annika Laatsile selle eest, et ta on aidanud kaasa Eesti avatusele ja vabakonna tugevnemisele.

"Ajal, mil suur osa ühiskonnast on häälekalt vastanduv, vajame enda ümber korraga nii tasakaalukust kui kodanikujulgust," märkis Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam.

"Annika Laatsi sõnavõttudes jäävad alati kõlama üldinimlikud väärtused ning soov leida rahulik üksteisemõistmine ka teravana näivate vastuolude lahendamisel," ütles Hellam.

Fond tänab Annika Laatsi tema töö eest Tallinna Lastehaigla hingehoidjana, vähemusi ja võrdseid õigusi kaasava mõtteviisi kaitsmise eest kirikuringkondades ning kogukondliku tegevuse eest Harju-Ristil, lisas Hellam.

Teatavasti on Laats pälvinud kõige enam tähelepanu oma väljaütlemistega möödunud aasta oktoobris saates "Suud puhtaks", kus ta vastandus avalikult kõigi suuremate usuühenduste ühistele seisukohtadele kooseluseaduse küsimuses ning külvas seeläbi kristlaskonnas kõike muud kui koosmeelt.

Kaks korda lahutatud ja kolmandat korda abielus oleva Laatsi avaldused saates "Suud puhtaks" mõistis teiste hulgas hukka ka EELK peapiiskop Urmas Viilma, kelle sõnul ei esinda Harju-Risti koguduse õpetaja EELK kehtivaid seisukohti.

Varem ei ole Avatud Eesti Fond koosmeele preemiaga ühtegi kirikuõpetajat tunnustanud.

Alles jaanuaris sai Laats tuunustuse ka ulatuslikku riiklikku rahastust nautivalt ja Avatud Eesti Fondiga tihedates koostöösuhetes olevalt Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidult (EMSL), mis nimetas ta "aasta hääleks".

Tunnustusi on Laats saanud viimastel aegadel teisigi. Sügisel andis talle hingehoidjatöö eest tunnustuse EELK ning Eesti Päevaleht positsioneeris ta mõjukuselt 14. naiseks Eestis. Laatsi tegevust on saatnud ka president Kersti Kaljulaiu kiidusõnad ning 2017. aasta alguses omistas president Laatsile Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärgi.

Galeriid Laatsile preemia üleandmisest saab vaadata ERR-i lehelt.

Riigi poolt rahastatud "vabaühenduste liit" andis Annika Laatsile oma tunnustuse

Presidendi kirikuõpetaja

Kuidas ma Annika Laatsilt "korvi" sain